Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o biserică creștină apărută în urmă cu peste un secol și jumătate, în America. Ea numără aproximativ treizeci de milioane de credincioși și aparținători, răspândiți în aproape toate țările lumii. Între primii adventiști europeni au fost și cei din România, începând cu anii 1870. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este cult recunoscut de statul român și prezintă oamenilor perspectiva unei lumi mai bune, posibilă prin revenirea lui Hristos pe pământ.


Convingerile noastre

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca fiind singura sursă a credinței noastre. Considerăm mișcarea noastră ca fiind rezultat al convingerii protestante Sola Scriptura.

Află mai mult


Organizarea bisericii

Organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este de tip reprezentativ. O astfel de formă de organizare bisericească recunoaște autoritatea de la nivelul inferior către cel superior.

Află mai mult


Timpul Reformei

La numai 37 de ani, Martin Luther a schimbat lumea pentru totdeauna. Cu calmitate și claritate și-a prezentat nemulțumirile față de atitudinea bisericii majoritare. Reforma inițiată de Luther a fost cea mai mare revoluție care a avut un impact asupra tuturor aspectelor vieții: viața socială, creștinism, educație, libertate de conștiință, libertate de exprimare.

După 500 de ani de la Reformă, discutăm despre principiile acesteia: Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria.

 

 

Urmărește acum