Cine suntem?

Scris de Admin în data . Publicat în Despre noi

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (Seventh-day Adventist Church) este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care mărturiseşte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Biserica îşi îndeplineşte misiunea în aşteptarea iminentei reveniri a Domnului Isus Hristos.

Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Şapteaeste să predice Evanghelia veşnică a Domnului Isus Hristos, în conformitate cu mesajul celor trei îngeri menţionaţi în cap. 14 din Apocalipsa, pentru a-i conduce pe oameni, în spiritul dragostei creştine, să devină ucenici ai lui Isus Hristos şi membri ai Bisericii Sale, convinşi de răspunderea ce le revine faţă de Dumnezeu şi faţă de societate.

Denumirea Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea se referă la două aspecte majore ale credinţei lui Isus, fundamentate pe adevărul biblic al Scripturei: credinţa în revenirea iminentă a Domnului Isus Hristos şi respectarea zilei de Sabat ca memorial al creaţiunii şi semn al răscumpărării.

Istoria Bisericii Adventiste în România începe la jumătatea sec. XIX. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este recunoscută în ţara noastră ca biserică din anul 1946 prin Legea 407.

Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea este o familie ce are o formă de conducere preponderent reprezentativă, aleasă în mod liber. Forma de conducere  reprezentativă a Bisericii recunoaşte că autoritatea aparţine credincioşilor Bisericii, iar responsabilitatea  executivă pentru administrarea Bisericii este  delegată unor organisme reprezentative și unor slujbaşi reprezentativi.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Conferința Moldova reprezintă Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.

Conferința Moldova