Organizații

ASEF

ASEF

Asociația Pentru Sănătate, Educație și Familie (ASEF) este o organizaţie non-guvernamentală, umanitară, independentă, apolitică, non-profit, înfiinţată în 1999 prin sentinţa civilă nr.259/01.11.1999 a Curţii de Apel Bucureşti secţia patra civilă având ca scop “să contribuie la bunăstarea fizică, mentală, socială, şi spirituală a societăţii acordând asistenţă informaţională, sanitară, socială, morală şi umanitară celor în nevoie şi desfăşurând acţiuni educative pentru dezvolatarea unui mod de viaţă sănătos şi echilibrat şi a unor relaţii de familie armonioase” (Statut art.6)

Filiala ASEF Moldova cuprinde urmatoarele judeţe: Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea.

Asociația Pentru Sănătate, Educație și Familie (ASEF) desfăşoară activităţi în parteneriat cu Institutul de Sănătate Publică, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională Antidrog, Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

Activitatile desfasurate de ASEF au ca scop îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin informare şi educare cu privire la un stil de viaţă sănătos dar si combaterea activa a comportamentelor dăunătoare sănătăţii (alcoolism, tabagism, consum de droguri) şi sprijinirea celor care doresc să renunţe la fumat.

Activităţile Asociaţiei pentru Sănătate, Educaţie şi Familie cuprind în mod frecvent:

 • promovarea principiilor de sănătate fizică, mentală, social-relaţională şi spirituală;
 • organizarea şi implicarea în campanii de combatere a obiceiurilor dăunătoare sănătăţii;
 • acordarea de sprijin umanitar şi material persoanelor în nevoie;
 • acordarea de asistenţă sanitară, socială şi morală;
 • campanii de mediatizare;
 • organizarea de seminarii, cursuri, conferinţe şi dezbateri publice;
 • organizarea de cursuri şi expoziţii de bucătărie sănătoasă;
 • oferirea de consiliere medicală şi psihologică pentru persoane defavorizate;
 • consultanţă în domeniile premarital, planning familial, vârsta a 3-a;
 • acţiuni de strângere şi distribuire de fonduri;
 • înfiinţarea şi întreţinerea de cămine şi aziluri pentru copii orfani, abandonaţi şi bătrâni;

Dintre proiectele deja organizate amintim:

 • “Împreună pentru o sănătate mai bună” – în colaborare cu Institutul de Sănătate Publică al municipiului Bucureşti şi Casa de Editură “Viaţă şi Sănătate”,
 • Seminariile de vectori de sănătate organizate sub egida Institutului de Sănătate Publică unde au fost instruite peste 80 de persoane ca educatori de sănătate, obţinând diplome care să le ateste pregătirea. Aceştia lucrează consecvent în Bucureşti şi în alte zone, făcând determinări ale reperelor de sănătate la populaţie şi semnalând cazurile grave la medicul de familie.
 • Expoziţiile de Sănătate – ample campanii de informare cu privire la beneficiile unui stil de viata sanatos si vor incuraja prin seminarii, materiale informative si exercitii practice adoptarea unei atitudini pro sanatate.

Temele abordate de conferentiari cuprind subiectele cele mai actuale ale medicinii preventive. Astfel in functie de interes se organizează seminarii pe teme ca: impactul alimentatiei asupra sănătătii, rolul alimentatiei în mentinerea sănătătii, controlul stresului, renunta la droguri, fumat etc.

 

Website

http://www.asef.ro/

 511 vizualizări,  1 astăzi