ADRA

Înfiinţată în 1956, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este organizaţia umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi reprezintă principala modalitate de implicare instituţională în activităţile caritabile ale acesteia.

Cu toate acestea, ADRA se implică în proiecte de care beneficiază întreaga populaţie şi oferă sprijin în mod necondiţionat, indiferent de orientarea religioasă a beneficiarului. În plus, activitatea ADRA este clar separată de activităţile religioase şi nu oferă niciodată sprijin financiar sau de orice altă natură pentru a influenţa opţiunea religioasă a beneficiarilor.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este printre cei mai activi promotori ai libertăţii religioase şi de conştiinţă la nivel mondial şi consideră că alegerea unei religii ţine de convingerea personală, iar convertirea este o experienţă a credinciosului ce are loc sub influenţa Duhului Sfânt, nefiind în niciun fel legată de oferirea şi primirea de avantaje materiale.

Responsabil: pastor Cotruță Willy

Website

http://www.adra.ro