Sănătate și Temperanță

Departamentul Sănătate şi Temperanţa promovează un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Cor. 10:31).

Misiunea Departamentului:

– Pentru a promova un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Cor. 10:31)

– Pentru a restaura imaginea morală a lui Dumnezeu în om prin vindecarea rănilor pe care păcatul le-a făcut

– Pentru a ajuta la vestirea Evangheliei, după cum braţul drept ajută întregul organism

Filozofie:

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este de părere că omul a fost făcut iniţial după chipul lui Dumnezeu. Intrarea păcatului în lume a afectat imaginea divină şi a dus la o separare a omului de Creatorul său, în detrimentul aspectului fizic, mental şi spiritual. Biserica crede că slujirea sănătăţii în alinarea suferinţei şi tratarea bolii poate contribui direct la restaurarea întregului om.

Departamentul de Sănătate şi Temperanţă al Bisericii – prin educaţie, învăţătură, exemplu şi prin legile de viaţă sănătoasă înţelese şi acceptate – poate ajuta omenirea în evitarea bolilor cauzate de încălcarea principiilor de sănătate. Astfel, departamentul poate contribui la evitarea bolii, la restaurarea sănătăţii aici, pe pământ, şi la reconcilierea omului cu Dumnezeu, care este o pregătire pentru viaţa veşnică ce va urma.

Biserica acceptă responsabilitatea de a face cunoscut lumii pe Hristos şi crede că aceasta include obligaţia morală de a păstra demnitatea umană prin obţinerea unui nivel optim de sănătate fizică, mintală şi spirituală. Pe lângă slujirea celor care sunt bolnavi, această responsa¬bilitate se extinde şi asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educaţie sanitară eficientă şi prin călăuzire în promovarea unei sănătăţi optime, fără a folosi tutun, alcool, alte droguri sau hrană necurată. Unde este posibil, membrii sunt încurajaţi să adopte o dietă preponderent vegetariană.

Acest departament promovează şi dezvoltă un mod sănătos de vieţuire prin:

– susţinerea şi promovarea unor principii de viaţă sănătoase privind alimentaţia, munca, odihna, recreerea;

– educaţia preventivă în ceea ce priveşte consumul de alcool, cafea, tutun, droguri. Această componentă include: programe de abandonare a fumatului, cursuri de gătit, cercuri de sănătate, programe anti-stres şi alte activităţi asemănătoare;

– folosirea mijloacelor raţionale pentru profilaxia şi tratarea afecţiunilor; implicarea în suferinţa umană pe principiul dragostei faţă de om, vizând nu numai bunăstarea fizică ci şi mintală, spirituală şi socială, plecând de la premisa că o sănătate fizică şi mintală bună constituie fundamentul pentru o bună dezvoltare spirituală.

Director Departament Sanatate si Temperanta: pastor Costel Iosub