Misiunea Femeii

Departamentul Misiunea femeii există pentru a susţine, a încuraja şi a provoca femeile adventiste de ziua a şaptea în umblarea lor de zi cu zi ca ucenice ale lui Isus Hristos şi ca membre ale Bisericii Sale mondiale.

Misiunea departamentului este, în sens mai larg, comună tuturor creştinilor – acela de a înălţa pe Hristos în Biserică şi în lume.

Mai precis, noi suntem chemate să:

– Înnobilăm femeile ca persoane de o valoare inestimabilă, deoarece acestea au fost create şi răscumpărate

– Permitem femeilor să aprofundeze credinţa şi experienţa lor de creştere spirituală şi reînnoire

– Construim relaţii în rândul femeilor din biserica lume ca să încurajeze legături de prietenie şi susţinere reciprocă şi schimbul de idei creative şi informaţii

– Consiliem tinerele femei adventiste, încurajând implicarea lor şi crearea de oportunităţi pentru ca acestea să-şi atingă potenţialul lor în Hristos

– Abordăm preocupările femeilor într-un context global

– Oferim perspectivele unice ale femeilor pentru problemele cu care se confruntă biserica mondială

– Căutăm căi extinse de slujire creştină dinamică pentru femei

– Provocăm fiecare femeie adventistă cu potenţialul ei pentru a completa darurile date altor femei şi bărbaţi ce muncesc împreună pentru a promova misiunea globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea astfel încât noi, ca femei, prin împlinirea pe care în mod personal am găsit-o în Isus Hristos, să fim împuternicite să împărtăşim vestea bună în familiile noastre, în rândul credincioşilor noştri şi printre cei nemântuiţi din întreaga lume.

Responsabil departament Misiunea Femeii: Alina Lupu