Libertate Religioasă

Departamentul Libertate Religioasă promovează principiul libertăţii religioase pentru orice persoană care se confruntă cu situaţii de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului.

Principiul separării bisericii de stat a fost unul din principiile de bază ce au stat la baza fundamentării învăţăturii şi practicii bisericii.

Potrivit învăţăturii Sfintelor Scripturi, legitimitatea guvernelor civile este legată de problemele trecătoare ale vieţii iar bisericii i-a fost dată autoritatea spirituală asupra celor care şi-au declarat supunerea faţă de Dumnezeu.

În acest context ca biserică ne afirmăm loialitatea faţă de autoritatea civilă, ascultând cu sinceritate de legile sale,susţinem prin rugăciune pe cei afleţi în posturi de conducere dar în acelaşi timp ne susţinem prin mijloacele legale,dreptul de a ne închina lui Dumnezeu potrivit îndemnurilor propriei noastre conştiinţe şi a convingerilor religioase adoptate la nivel personal.

Iniţiem contacte, menţinem legături şi comunicăm cu persoane oficiale,lideri religioşi pentru cunoaşterea şi respectarea principiilor de credinţă ale bisericii.

Director Departament Relaţii Publice şi Libertate Religioasă: pastor Mugurel Asaftei