Educație

Educaţia este pentru adventiştii de ziua a şaptea, ca şi pentru majoritatea creştinilor, unul dintre cele mai importante domenii ale vieţii. În familie, în biserică şi mai ales în instituţiile şcolare, educaţia joacă un rol deosebit de important în pregătirea omenirii pentru viaţã. Educaţia creştină este un subiect care a reţinut atenţia şi interesul bisericii adventiste încă de la începutul ei. Departamentul Educație, pe lângă gestionarea rețelei miilor de școli din întreaga lume, investește în formarea copiilor și a tnerilor pentru viață prin organizarea de olimpiade, seminare pentru copii și părinți, instruiri, consiliere, asistență.

Educația adventistă

– Educaţia adventistă apreciază standardele internaţionale privitoare la învăţământ, dar urmăreşte cu prioritate standardele bisericii.

– În timp ce educaţia în contextul secular urmăreşte ca elevul să aibă note bune pentru un viitor bun, educaţia creştină pune accentul pe serviciu, pe slujire.

– Calitatea în educaţia adventistă nu este definită de ceea ce vor părinţii sau profesorii ci este stabilită prin descoperire divină.

– „Educaţia este tot una cu mântuirea.” În şcolile noastre elevii şi studenţii trebuie să-şi dezvolte armonios trupul, mintea şi sufletul.

– Adevărata educaţie este întipărirea acelor idei care vor înscrie în minte şi inimă cunoaşterea de Dumnezeu, Creatorul, şi a lui Isus Hristos, Răscumpărătorul. O astfel de educaţie va înnoi mintea şi va preschimba caracterul. Ea ne va face în stare să înţelegem glasul lui Dumnezeu.

– Adevărata educaţie înseamnă mai mult decât a urma un şir de studii. Ea este mai cuprinzătoare. Ea cere creşterea bine cumpănită a tuturor puterilor trupului şi a însuşirilor minţii. Ea învaţă pe oameni iubirea şi temerea de Dumnezeu, şi este o pregătire pentru îndeplinirea în chip credincios a îndatoririlor vieţii.

– Adevărata educaţie este o pregătire a puterilor corporale, spirituale şi morale, în vederea îndeplinirii oricărei datorii. Această cultivare va dăinui până în viaţa veşnică.

– Adevărata educaţie este misionară. Suntem chemaţi în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri şi scopul educaţiei noastre ar trebui să fie acela de a ne pregăti în vederea acestui serviciu.

– „Adevărata educaţie nu înseamnă ca să sileşti suflete nepregătite, nesusceptibile să primească unele învăţături. Trebuie trezite forţele spirituale şi deşteptat interesul.” (Ellen G. White)

Obiective:

1. Elevul să fie capabil de gândire critică și să-şi administreze bine talentele, să manifeste creativitate, să aprecieze frumosul, să respecte natura, să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi cercetare pentru a-şi practica vocaţia şi să continue să înveţe de-a lungul întregii sale vieţi.

2. Elevii să demonstreze sensibilitate în relaţiile interpersonale, dezvoltând şi manifestând interes pentru bunăstarea celorlalţi.

3. Elevii să practice obieciuri de viaţă care să demonstreze implicarea faţă de normele sănătăţii.

4. Să răspundă chemării lui Dumnezeu în alegerea şi exercitarea unei profesii. Această alegere a carierei trebuie făcută ca să ajute societatea. Lumea seculară promovează educaţia în aşa fel încât elevii ajung, când vor fi mari, să se slujească pe ei înşişi.

Scop:

– să-i ajute pe părinţi în educaţia copiilor

– să trezească în tineri povara milioanelor de oameni ce pier

– să-i aducă pe tineri direct sub influenţa salvatoare a lui Dumnezeu

– să le ofere tinerilor posibilitatea de a glorifica pe Dumnezeu

– să-i ajute pe tineri să stea tari împotriva ispitei

– să ofere instruire în marile principii ale Cuvântului lui Dumnezeu

– să ofere instruire diferită de cea a şcolilor comune

– să împartă cunoaşterea adevărului

– să modeleze mintea elevilor pentru şcolile mai înalte

– să pregătească oamenii pentru viitor şi viaţa veşnică

– să ofere posibilitatea de a învăţa ştiinţa

– să salveze sufletele

– să-i separe pe copiii adventişti de influenţele corupte ale lumii

– să practice umilinţa.

Ideal:

– un azil pentru tinerii grav încercaţi

– o cetate de scăpare pentru tinerii ispitiţi

– un model al cerului în menţinerea ordinii

– o pildă pentru societate.

Director Departament Educație: pastor Eugen Chirilianu

Resurse

Mai jos aveți câteva resurse puse la dispoziție pentru dumneavoastră: