Comunicare

Comunicarea joacă un rol important în înlăturarea prejudecăţilor şi cunoaşterea preocupărilor reale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru a nu fi confundaţi cu alte denominaţiuni.

Comunicarea

– arată lumii cine suntem

– exprimă ceea ce facem pentru cei din jurul nostru

– promovează transparenţa, încrederea, unitatea bisericii

– dezvoltă capacitatea membrilor de a comunica

– duce la ameliorarea situaţiilor de criză

Viziunea

De a comunica o imagine autentică a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi a învăţăturilor sale atât în interiorul cât şi în exteriorul acesteia prin căi de comunicare diverse şi actuale.

Misiune

Adventiştii comunică speranţă, concentrându-se pe o viaţă deplină în Hristos.

Director Departament Comunicare: pastor Cocea Cosmin