Organizare

Departamente

Departamente

 2,998 vizualizări,  8 astăzi


Asociația Pastorală

Personalul Asociaţiei Pastorale deserveşte întreaga biserică în lucrarea cu pastorii, soţiile lor şi prezbiterii bisericilor locale. Acordăm prioritate scopurilor Evangheliei şi oferim mijloace pentru…

Mai mult


Comunicare

Comunicarea joacă un rol important în înlăturarea prejudecăţilor şi cunoaşterea preocupărilor reale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru a nu fi confundaţi cu alte denominaţiuni.…

Mai mult


Educație

Educaţia este pentru adventiştii de ziua a şaptea, ca şi pentru majoritatea creştinilor, unul dintre cele mai importante domenii ale vieţii. În familie, în biserică şi mai ales în instituţiile şcolare…

Mai mult


Isprăvnicie

Departamentul Administrarea Creștină a vieții (Isprăvnicie) – are în vedere folosirea înţeleaptă a tuturor bunurilor primite din partea lui Dumnezeu.

Mai mult


Libertate Religioasă

Departamentul Libertate Religioasă promovează principiul libertăţii religioase pentru orice persoană care se confruntă cu situaţii de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului.…

Mai mult


Misiunea Femeii

Departamentul Misiunea femeii există pentru a susţine, a încuraja şi a provoca femeile adventiste de ziua a şaptea în umblarea lor de zi cu zi ca ucenice ale lui Isus Hristos şi ca membre ale Biserici…

Mai mult


Publicații

Departamentul Publicaţii este organizat pentru a coordona şi promova evanghelizarea cu literatură în Biserica.

Mai mult


Sănătate și Temperanță

Departamentul Sănătate şi Temperanţa promovează un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tesaloniceni 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31).…

Mai mult


Școala de Sabat și Lucrare Personală

Şcoala de Sabat – reprezintă principalul sistem de educaţie religioasă a membrilor bisericii ţinând cont de contextul cultural, resurse şi posibilităţi de instruire al liderilor.

Mai mult


Tineret

Credem că fiecare om are valoare şi de aceea trebuie să înveţe respectul pentru cei din jurul său, şi faţă de sine.

Mai mult


Viața de Familie

Obiectivul principal al Departamentului Viaţa de familie este să întărească familia pentru a deveni un centru de promovare a uceniciei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu la creaţiune ca instituţie…

Mai mult