Departamente

Loading

Școala de Sabat și Lucrare Personală

Şcoala de Sabat - reprezintă principalul sistem de educaţie religioasă a membrilor bisericii ţinând cont de contextul cultural, resurse şi posibilităţi de instruire al liderilor. Misiunea specifică a Departamentului Şcolii de Sabat este să distribuie studiile biblice ale Şcolii de Sabat pentru toate categoriile de vârstă, să asigure planuri pentru programul Şcolii de Sabat, ţinând…

Read MoreLong right arrow

Asociația Pastorală

Personalul Asociaţiei Pastorale deserveşte întreaga biserică în lucrarea cu pastorii, soţiile lor şi prezbiterii bisericilor locale. Acordăm prioritate scopurilor Evangheliei şi oferim mijloace pentru îndeplinirea lor. Asociaţia Pastorală işi propune prin activitătile ei sa ii ajute pe pastori in dezvoltarea personala, consiliere si sfatuire, ii conduce la o relatie vie cu Dumnezeu si la un…

Read MoreLong right arrow

Tineret

Credem că fiecare om are valoare şi de aceea trebuie să înveţe respectul pentru cei din jurul său, şi faţă de sine. Noi credem că Dumnezeu este cel care a creat totul şi a pus în lucrurile create lecţii utile fiecăruia dintre noi. Aceasta ne determină să încercăm să protejăm cât mai mult mediul înconjurător…

Read MoreLong right arrow

Comunicare

Comunicarea joacă un rol important în înlăturarea prejudecăţilor şi cunoaşterea preocupărilor reale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru a nu fi confundaţi cu alte denominaţiuni. Comunicarea - arată lumii cine suntem - exprimă ceea ce facem pentru cei din jurul nostru - promovează transparenţa, încrederea, unitatea bisericii - dezvoltă capacitatea membrilor de a…

Read MoreLong right arrow

Viața de familie

Obiectivul principal al Departamentului Viaţa de familie este să întărească familia pentru a deveni un centru de promovare a uceniciei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu la creaţiune ca instituţie umană fundamentală. Ea formează cel dintâi cadru în care sunt însuşite valorile şi în care se dezvoltă capacitatea stabilirii de relaţii apropiate cu Dumnezeu şi…

Read MoreLong right arrow

Educație

Educaţia este pentru adventiştii de ziua a şaptea, ca şi pentru majoritatea creştinilor, unul dintre cele mai importante domenii ale vieţii. În familie, în biserică şi mai ales în instituţiile şcolare, educaţia joacă un rol deosebit de important în pregătirea omenirii pentru viaţã. Educaţia creştină este un subiect care a reţinut atenţia şi interesul bisericii…

Read MoreLong right arrow

Isprăvnicie

Departamentul Administrarea Creștină a vieții (Isprăvnicie) – are în vedere folosirea înţeleaptă a tuturor bunurilor primite din partea lui Dumnezeu. Conceptul ispravniviei cuprinde toate aspectele adânci şi semnificative ale vieţii, cum ar fi: - Ispravnicia in folosirea timpului. “Rascumparati vremea, caci zilele sunt rele” (Efeseni 5,16).„Timpul nostru ii apartine lui Dumnezeu. Fiecare clipa este a…

Read MoreLong right arrow

Publicații

Departamentul Publicaţii este organizat pentru a coordona şi promova evanghelizarea cu literatură în Biserica. Departamentul Publicaţii asistă celelalte departamente ale bisericii în promovarea, vânzarea şi distribuirea sau abonarea la reviste sau altă literatură misionară. Departamentul lucrează împreună cu pastorii şi alte departamente ale Bisericii pentru a plănui modalităţi sistematice pentru includerea membrilor bisericii în împlinirea…

Read MoreLong right arrow

Libertate Religioasă

Departamentul Libertate Religioasă promovează principiul libertăţii religioase pentru orice persoană care se confruntă cu situaţii de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului. Principiul separării bisericii de stat a fost unul din principiile de bază ce au stat la baza fundamentării învăţăturii şi practicii bisericii. Potrivit învăţăturii Sfintelor Scripturi, legitimitatea guvernelor civile este legată de…

Read MoreLong right arrow

Misiunea Femeii

Departamentul Misiunea femeii există pentru a susţine, a încuraja şi a provoca femeile adventiste de ziua a şaptea în umblarea lor de zi cu zi ca ucenice ale lui Isus Hristos şi ca membre ale Bisericii Sale mondiale. Misiunea departamentului este, în sens mai larg, comună tuturor creştinilor - acela de a înălţa pe Hristos…

Read MoreLong right arrow

Sănătate și Temperanță

Departamentul Sănătate şi Temperanţa promovează un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Cor. 10:31). Misiunea Departamentului: - Pentru a promova un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre…

Read MoreLong right arrow