Trezorier

Trezorierul Conferinței Moldova este răspunzător de asigurarea conducerii financiare în cadrul organizației, ceea ce include, dar nu se limitează la, primirea, păstrarea și cheltuirea de fonduri în armonie cu hotărârile Comitetului Executiv.

  • Coordonează compartimentul financiar-contabil și administrativ
  • Aprobă plățile în limita bugetului și conform hotărârilor Comitetului Conferinței
  • Urmărește respectarea legislației și a regulamentului financiar
  • Urmărește execuția bugetară. Studiază permanent fenomenele financiare.
  • Analizează rapoartele financiare și ia măsurile necesare în vederea îmbunătățirii situației financiare
  • Pregătește raport și prezintă Comitetului Conferinței propuneri pentru orice problemă financiară
  • Dispune, urmarește, verifică, semnează și înaintează la termenele stabilite rapoartele financiare către Uniunea de Conferințe

Trezorier:  pastor Avrămiea Liviu