Președinte

Președintele Conferinței Moldova este primul administrator și se raportează la Comitetul executiv al Conferinței Moldova în consultare cu secretarul și trezorierul Conferinței Moldova.

Președintele Conferinței Moldova actionează ca președinte al Adunarii generale și al Comitetului Executiv și slujește în interesul general al Conferinței Moldova după cum hotărăște Adunarea Generala și Comitetul Executiv.

Președintele reprezintă organizația atât în cadrul bisericii cât și în relațiile cu instituțiile statului sau cu alte persoane fizice și juridice.

În activitatea sa de conducere, președintele aderă la reglementările Uniunii de Conferințe din România, Diviziunii Euro-Africa și Conferinței Generale, și lucrează în armonie cu Comitetul Uniunii de Conferințe și în strânsă consultare cu administratorii Uniunii de Conferințe.

Preşedinte: pastor Tiberiu Nica