Organizare

Organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este de tip reprezentativ. O astfel de formă de organizare bisericească recunoaște autoritatea cu care sunt investiți credincioșii, acționând de la nivelul inferior către cel superior, autoritatea și responsabilitatea conducerii derivând chiar din acest corp electoral. Responsabilitățile executive sunt delegate instituțiilor reprezentative și conducătorilor.

Forma de conducere reprezentativă adoptată de Biserica Adventistă este structurată pe patru niveluri, de la membru la organizația mondială: 

  1. Biserica locală – un grup organizat de credincioși
  2. Conferința locală – un grup organizat de biserici dintr-un anumit teritoriu
  3. Uniunea de conferințe – un grup de conferințe în cadrul unei țări
  4. Conferința Generală – sau structura globală, reprezintă Biserica Adventistă ca și organizație mondială prin intermediul uniunilor. Uniunile sunt elementele constituente ale Conferinței Generale care trimit delegați la sesiunea sa.

Organizația la nivel global este împărțită în regiuni administrative. În prezent biserica are 13 diviziuni complet operaționale, stabilite și functionând ca secțiuni ale Conferinței Generale.

Conferința Generală reprezintă biserica mondială și constituie, atunci când este în sesiune, împreună cu delegați din intreaga lume (așa cum se întâmplă la fiecare cinci ani), cea mai înaltă autoritate a organizației bisericii.

Conferința Moldova este, deci, forma de reprezentare a tuturor bisericilor din zona celor opt județe ale Moldovei: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea.

Conferința Moldova este organizată astfel: în fruntea Conferinței sunt aleși 3 Administratori (Președinte, Secretar și Trezorier); diferite Departamente slujesc diferitele nevoi ale bisericilor (Asociația Pastorală, Comunicare, Educație, Școala de Sabat, etc.); iar la nivel zonal sunt diferite Organizații/Instituții care își oferă serviciile pe diferite arii de activitate.

Loading