Vino la ADRA - 5 posturi în concurs te așteaptă!

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectului ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale), ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării: 2 x Asistent social; 2 x Psiholog; 1 x Asistent manager.

Știri 5 februarie 2018

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectului ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale), ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Asistent social
 2. Asistent social
 3. Psiholog
 4. Psiholog
 5. Asistent manager

1, 2. Asistent social:

Cerințe: studii superioare, membru în Colegiul asistenților sociali, experiență specifică 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Identifică nevoile / probleme sociale al beneficiarilor și realizează demersuri în funcție de acestea;
 • Consiliază și îndrumă beneficiarii, în funcție de problemele apărute;
 • Face parte din echipa mobilă realizând deplasări pe teren;
 • Participă alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, la evaluarea complexă a beneficiarilor

3, 4. Psiholog:

Cerințe: studii superioare, specializare psihoterapeut, experiență specifică de 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Realizează evaluarea comportamentală, cognitivă, neuropsihologică și emoțională;
 • Evaluează contextual familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Consiliază în situații de criză și elaborează un plan individual de intervenție;
 • Întocmește împreună cu beneficiarul planul de intervenție individualizat cu obiective specifice;
 • Monitorizează evoluția ulterioară a persoanelor care au beneficiat de un plan individual de intervenție.

Pentru posturile de ”asistent social” și ”psiholog” din prezentul anunț, perioada de implementare este de 29 luni, în localitatea Podari, județul Dolj, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Activitățile realizate în cadrul proiectului ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Social) sunt în vederea furnizării de servicii sociale și medicale prin care, pentru persoanele în vârstă și pentru cele cu dizabilități sau bolnave, se vor oferi următoarele tipuri de servicii: Servicii de asistență de bază, Servicii suport, Activități de petrecere a timpului liber, Integrare socială, Informare și asistență cu privire la obținerea de drepturi cetățenești, Consiliere vocațională, Servicii de evaluare a stării populației (analize medicale și consult), Campanie de informare cu privire la igiena corporală, dentară, a hranei și a mediului ambiant, Servicii de planificare familială și de sănătate a reproducerii, Servicii de sănătate mintală și Servicii ale echipei mobile.

5. Asistent manager:

Cerințe: studii superioare, experiență: 1 – 3 ani.

Timp de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Atribuții:

 • Asigură suport managerului de proiect în realizarea raportărilor către finanțator;
 • Ține evidența documentelor de proiect în registrele specifice;
 • Arhivează documentele înregistrate în dosar (pe suport hârtie) sau foldere (format electronic);
 • Realizează scanare sau copierea documentelor, la solicitarea membrilor echipei de implementare.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail info@adra.ro, până luni, 12 Februarie 2018, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

articol preluat de pe adra.ro

Loading