Răspuns la montajul video despre „afirmațiile contradictorii” ale pastorului Tiberiu Nica

Știri 12 august 2020

Comitetul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Conferința Moldova, prin Departamentul de Comunicare, face clarificări asupra unui material cu afirmații trunchiate ale pastorului Tiberiu Nica, difuzat în mediul online. În videoclipul respectiv, declarațiile inițiale ale pastorului Tiberiu Nica sunt răstălmăcite prin scoatere din context și sunt editate să apară într-o manieră tendențioasă. 

Indicăm la acest link sursa originală pentru cei care doresc să vizioneze materialul complet. Linkul de mai sus deschide o comunicare științifică susținută în cadrul Universității din București, în data de 13 decembrie 2017. Tema conferinței a explorat modul în care credincioșii adventiști și Biserica Adventistă s-au raportat la autoritatea Bibliei de-a lungul timpului. 

Organizatorul sesiunii de comunicări a apreciat faptul că invitatul său, pastorul Tiberiu Nica, prezentat în introducere ca realizator al Speranța TV și președinte al Bisericii Adventiste din regiunea Moldovei, cunoaște îndeaproape Sfânta Scriptură și va vorbi despre cum a fost înțeleasă ea în istoria Bisericii Adventiste. 

Discursul pastorului Tiberiu Nica a constat în citări masive de versete biblice, prin care a argumentat puncte specifice de credință ale Bisericii Adventiste. Pastorul Tiberiu Nica a susținut înțelegerea Bisericii noastre cu privire la principiul Sola Scriptura, preoția credincioșilor, mântuirea exclusiv prin mijlocirea lui Hristos, starea sufletului după moarte. Totodată, în prelegere a fost amintită poziția Bisericii Adventiste față de teoria iadului, revenirea iminentă a Domnului Hristos, ziua Sabatului, Trinitatea și relația cu scrierile inspirate ale profetului Ellen White. Dezbaterea teologică a fost un prilej de mărturie personală și dialog, în care teologia adventistă a fost promovată în mediul academic. 

Ne rugăm ca Duhul Sfânt care vorbește „tot ce va fi auzit” să călăuzească credincioșii „în tot adevărul” (Ioan 16:13) și să-i binecuvânteze spre mântuire.

Comitetul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 
Conferința Moldova 
Bacău, 12 august 2020

Loading