Popas de aducere aminte pentru siguranță în viitor

10 septembrie 2016 a fost zi de sărbătoare pentru Biserica Adventistă din Glodenii Gândului, jud. Iasi deoarece s-au împlinit 25 de ani de la organizarea și desprinderea din biserica mamă Războieni, împreună cu celelalte surori: Țibănești, Boatca și Gârbești. Sărbătoarea a adus în biserică o mare mulțime de frați, surori de credință și oaspeți.

Știri 18 noiembrie 2016

10 septembrie 2016 a fost zi de sărbătoare pentru Biserica Adventistă din Glodenii Gândului, jud. Iasi deoarece s-au împlinit 25 de ani de la organizarea și desprinderea din biserica mamă Războieni, împreună cu celelalte surori: Țibănești, Boatca și Gârbești. Sărbătoarea a adus în biserică o mare mulțime de frați, surori de credință și oaspeți.

Motto-ul întâlnirii: Până aici Domnul ne-a ajutat! 1 Samuel 7:12

Pastorii care au slujit pe aceste meleaguri, prin prezența lor: Gabriel Alban, Eugen Baciu, Ionel Gavriliță și prin mesaje video și scrise trimise: Adrian Golea, Daniel Răstoacă și Mihai Bijacu au înălțat pe Dumnezeu pentru felul cum a condus lucrarea și cum frații și surorile din biserică au fost alături de dânșii în slujire.

Printre invitații neadventiști, profesorul Rusu, fost viceprimar în localitate acum 25 de ani a ridicat sala în picioare pentru a păstra un moment de reculegere în memoria celui care a trudit și a fost omul lui Dumnezeu în construcția și organizarea bisericii din Glodeni, Vasile Apostol.

Din partea Conferinței Moldova, pastorul Doru Lupu în mesajul spiritual a subliniat ideea că Eben Ezer a venit în poporul Israel în urma unei bătălii câștigate și a unei consacrări depline, iar ceea ce s-a realizat până acum și va continua la Glodenii Gândului va fi tot prin această cale.

După amiază experiențele fraților și surorilor din bisericile Glodeni și Războieni, cuvântul prezbiterilor și a pastorilor împreună cu muzica de fanfară, corul tinerilor și orchestra de blockflote au exprimat: durerile nașterii bisericii, recunoștință pentru călăuzire în creștere și speranță pentru înaintare.

Imnul întâlnirii și istoria în versuri compuse de tinerii bisericii, slujirea diaconilor și a diaconeselor, mottoul gravat în obiecte diferite, vor avea un ecou prelungit în inimile participanților: Până aici Domnul ne-a ajutat.

În încheiere, pastorul local Willy Cotruță, de curând luând în slujrie biserica, a venit cu o provocare: să ne măsurăm mereu lumina vieții de credință pe care o răspândim în jurul nostru fiind conectați întotdeauna la sursa de energie a Cerului.

25 de trepte spre veșnicie pentru Glodenii Gândului până acum – cu deplină maturitate dorim să înaintăm tot mai sus spre biruința finală.

Imnul întâlnirii
pe melodia 528 “Se așterne frumos” text: Alina Fandarac

Înălțăm către cer
Inimi pline de tot
Ce-i mai bun, mai sublim, mai curat.
Amintiri ce cuprind,
Într-un cânt ne unim
Mulțumind Domnului adorat.

O, ce minunat! Este ceas de-nchinat!
Te mărim, glorios, Împărat!
Jurăm prin credință l-acest nou hotar
Să urcăm tot mai sus temerar!

An de an, zi de zi,
El a fost și va fi
Călăuză și far ne-ncetat.
Când am fost încercați,
De dureri apăsați,
El în palmele Lui ne-a purtat.

Dorul nostru spre cer
Se îndreaptă grăbit,
Așteptăm să-Ți vedem chipul drag!
Să strigăm:
„O, Isus, cât de mult te iubim!”
Și să trecem al veciei prag!

Loading