Pastor Valdenz în județul Neamț

Experiențele trăite de colegii pastori si de colportori în proiectul „Pastor Valdenz” ne-au adus mai aproape unii de alții şi de Dumnezeu. Echipa pastor-colportor în misiune este redutabilă, iar victoriile sunt ale lui Dumnezeu. Am înțeles cu toți încă o dată, că a te amesteca printre oameni, a le arăta simpatie, a răspunde nevoilor lor asemeni Mântuitorului, reprezintă esența slujirii creștine.

Știri 2 iulie 2015

Organizat de Departamentul Asociația Pastorală din cadrul Conferinței Moldova, proiectul a fost susținut de 8 pastori din județul Neamț, un prezbiter şi 16 evangheliști cu literatura din întreaga țară care au dorit să se alăture ca voluntari eforturilor Asociației de Sănătate, Educație şi Familie pentru promovarea Programului Național de Îmbunătățire a Sănătății.

Activitățile proiectului au fost împărțite în trei direcții simultan. În primul rând, au avut loc activități de evaluare a sănătății și consiliere la 5 standuri de sănătate amplasate în zone publice. În același timp, la nivelul a peste 30 de instituții publice au avut loc întâlniri publice și s-au organizat seminare deschise pentru un stil de viață sănătos. Nu în ultimul rând, cei mai curajoși dintre voluntari au contactat angajații câtorva magazine din zonele învecinate standurilor şi i-au invitat să se implice într-un program de îmbunătățire a sănătății personale.

La cele 5 standuri au primit consultații medicale și analize gratuite un număr de peste 3700 de persoane şi cel mai important lucru, spun organizatorii, este faptul că fără excepție, toți participanții au declarat că ar dori să trăiască un stil de viață sănătos.

Entuziasmul activităților a cuprins nu doar pe voluntarii din proiect, ci şi pe mulți dintre participanți care au mulțumit cu lacrimi în ochi uneori pentru că cineva se interesează în mod gratuit de sănătatea lor.

Pastorii Valdenzi își propun în continuare să fie alături de eforturile echipelor de voluntari. La finalul celor patru zile am cules reacțiile voluntarilor, pastori şi colportori:

Mii de nemțeni au luat cunoştinţă, prin intermediul colportorilor şi al pastorilor implicaţi în acest proiect, de principii pentru o sănătate mai bună, o educaţie corectă, o familie armonioasă şi o religie biblică. În şcoli şi în instituţii, seminarele prezentate au produs o impresie bună, deschi­zând calea pentru alte întâlniri de acest gen, iar cărţile vândute vor continua munca noastră, cu speranţa că vor fi roade pe măsura efortului depus. (Eugen Profir, pastor)

Această nouă oportunitate de a veni în legătură cu oamenii în diferite instituții, pe stradă şi în căminele lor mi-a reînviorat spiritul misionar şi a reconfirmat realitatea exprimată de Domnul Isus: «Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui» (Luca 10:2). (Gabriel Alban, pastor)

Seminarele de sănătate prezentate în şcoli şi în instituţii au fost o reuşită. Standurile de sănătate sunt o ocazie bună de a sluji oamenilor, mai ales celor nevoiaşi, şi o cale de a interacţiona cu ei. Cred că Evanghelia a ajuns astfel mai aproape de cei din județul Neamț. (Viorel Dascălu, pastor)

Proiectul „Pastor Valdenz”, la care am participat în calitate de ucenic, alături de colportori cu experienţă, mi-a dat posibilitatea să-i întâlnesc pe oameni şi să comunic cu ei într-un alt context decât cel pe care ţi-l oferă biserica. În felul acesta, am dobândit o experienţă pe care nu o poţi avea doar prin predicare. (Cosmin Cocea, pastor stagiar)

Am realizat cât de mult ne uneşte lucrul într-o echipă de pastor–colportor, prin trăirea aceloraşi emoţii, bucurii sau întristări atunci când întâmpinăm reacţia oamenilor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. (Daniel Horîndău, pastor)

Am descoperit că oferta care îmbină Cuvântul scris cu analizele medicale deschide mai multe uşi şi inimi decât cele două separat. Prin colportaj se ajunge mai simplu şi mai direct la persoanele cu autoritate din cadrul instituţiilor publice. Această lucrare îmbunătăţeşte comunicarea cu oamenii şi te ambiţionează pentru a fi mai pregătit şi mai eficient. (Costel Chirilianu, pastor)

Câteva zile petrecute în compania colportorilor pot însemna foarte mult în înţelegerea misiunii personale. Experienţele deosebit de frumoase, părtăşia simţită la momentele devoţionale, seminarele interesante, alături de devotamentul slujirii şi profesionalismul cu care lucrează aceşti oameni, toate acestea te impresionează. În aceste zile, am înţeles încă o dată cât de mare este secerişul şi cât de puţini sunt lucrătorii! (Titi Hotnog, pastor)

Sentimentul că nu mai există interes pentru Evanghelie poate fi reevaluat atunci când omul decide să facă o incursiune pe stradă, în şcoli şi în instituţii, din casă în casă, oferind slujire medicală, vânzând cărţi şi discutând cu oamenii despre Hristos şi despre sănătate. Zilele petrecute la Timişoara, ţinând seminare şi vânzând cărţi, au reconfirmat faptul că toţi avem nevoie de altceva – noi, de misiune şi ei, de Isus Hristos. (Costel Aruxandei, prezbiter)

Acum după desfășurarea proiectului „Pastor Valdenz” îmi dau mult mai bine seama de importanța lui practică. Activitatea pastorală are nevoie şi de experiența implicării într-o activitate așa de importantă, cum este lucrarea misionară cu literatura. (Dospinescu Emilian, pastor)

A fost o experiență unică datorită faptului că fiecare dintre noi este un unicat. Fiecare zi a avut frumusețea ei. M-a impresionat disponibilitatea pastorilor de-a se implica practic în proiect. Flexibilitatea, spiritul de echipă şi asumarea responsabilităților alături de noi în proiect m-a încurajat. Mă simt mai bogată în urma acestui proiect întrucât am cunoscut pastori valoroși, cu puternic spirit misionar, pastori care ne-au făcut şi pe noi să ne simțim diferit, prețioși pentru activitatea pe care o depunem. (Sânziana, prim-colportor, Conferința Oltenia)

A fost un timp de aur în care Domnul şi-a manifestat bunătatea Sa. Cred că Domnul va îmbogăți pe slujitorii Săi așa cum m-am simțit îmbogățit eu zilele acestea. (Sorin Diaconu, voluntar ASEF)

M-a impresionat unitatea dintre pastori şi voluntari şi prezența fiecăruia dintre ei de dimineața până seara pentru această activitate. Cel mai apreciat seminar a fost «Ai grijă de inima ta». Am fost impresionat de prezența liderilor bisericii în acest proiect şi de asemenea de prezența postului de televiziune Speranța TV. (Dumitru Crăciun, colportor Conferința Transilvania de Sud)

Programul a fost bine organizat şi echilibrat. Întâlnirile pentru consacrare înainte de acest program au contat foarte mult. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Perspectiva colaborării cu pastorii şi pe viitor în proiectele de acest gen şi în alte județe, chiar şi în alte proiecte sau campanii ne încurajează. (Ionuţ Marcu, prim-colportor Conferința Moldova)

Ocazie de bucurie sfântă să vezi cum pleacă oamenii cu lacrimi în ochi atunci când li se vorbește despre Isus Hristos. O ocazie de revărsare a Duhului Sfânt care ne-a unit pentru slujirea celor pe care i-am întâlnit. Ocazie de a cultiva răbdarea şi îndelunga răbdare cu oameni care credeau că știu totul. Ocazie de a ne încrede în Dumnezeu şi de a-I fi supuși chiar şi atunci când lucrurile nu merg așa cum ne dorim noi. (Viorel Catargiu, colportor Conferința Moldova)

Sunt fericită pentru că am avut ocazia să semăn semințe prețioase în această săptămână. Colaborarea cu frații pastori a fost excelentă, îi apreciez sincer pentru deschidere şi implicare. Tonul a fost entuziast şi hotărât. Am simțit prezența Duhului Sfânt care a inspirat mesajele, a creat o echipă unită şi a dăruit viziunea potrivită. (Teodora Goran, voluntar ASEF)

Nu pot decât să-mi exprim deplina recunoștință pentru proiectul „Pastor Valdenz”. Simțământul meu este unul de admirație față de modul minunat în care Dumnezeu ne-a arătat, că de multe alte ori, ce mari biruințe pot fi câștigate atunci când se dă dovadă de unitate şi dăruire necondiționată, pentru cauza Lui! Am văzut de asemenea că biserica mai are încă un valoros potențial uman, care poate să fie o mare binecuvântare pentru lumea aceasta, atunci când este valorificat cu înțelepciune. (Iacob Cătinean, prim-colportor Transilvania de Sud)

Experiențele trăite de colegii pastori si de colportori în proiectul „Pastor Valdenz” ne-au adus mai aproape unii de alții şi de Dumnezeu. Echipa pastor-colportor în misiune este redutabilă, iar victoriile sunt ale lui Dumnezeu.

Am înțeles cu toți încă o dată, că a te amesteca printre oameni, a le arăta simpatie, a răspunde nevoilor lor asemeni Mântuitorului, reprezintă esența slujirii creștine.

Avem încrederea că Dumnezeu va face ca sămânța semănată printr-o carte, oferită sau vândută, ori printr-o încurajare manifestată prin cuvinte calde, duioase și pline de speranță, să încolțească, să crească și să aducă roade îmbelșugate pentru grânarul ceresc.

De asemenea, prin acest proiect am cunoscut oameni valoroși – pastori, colportori, evangheliști, membri din comunități – care au o singură dorință: de a duce Evanghelia oricărui suflet și de a sădi în oameni dorul lor de cer.

Slujirea semenilor,  colaborarea în misiune şi rugăciunea unită  ne-au făcut părtași unei experiențe noi şi pline de viață cu Mântuitorul nostru. Toată lauda şi recunoștința le aducem lui Dumnezeu! Dumnezeu să fie lăudat pentru acest proiect susținut și binecuvântat de El!

[justified_image_grid facebook_id=153653838010224 facebook_album=936800113028922]

Loading