La Udești, jud. Suceava se pune valoare pe dreptul fiecărui om

Conceptul de Libertate de conştiinţă, a adus în aceaşi biserică oameni din diferite culte religioase şi conducători religioşi.

În data de 07.03.2015, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Udeşti, judeţul Suceava a pus în centrul atenţiei nevoia de a depune eforturi în ce priveşte păstrarea valorii drepturilor fundamentale din partea fiecărei denominaţiuni religioase precum şi a instituţiilor statului.

Animaţi de gândul de libertate, lideri religioşi din biserici penticostale din Siliște, Chilișeni şi Știrbăț au fost prezenţi de dimineaţă la serviciile divine din Sabat şi fiecare din ei au avut un aport consistent la desfăşurarea programului de liberate religioasă!

Alături de liderii religioşi a fost şi reprezentantul poliţiei locale în persoana plutonierului Constantinescu Costel ce a apreciat foarte mult iniţiativa Bisericii Adveniste de Ziua a Şaptea de a promova Libertatea de conştiinţă!

Popa Călin liderul Bisericii Penticostale din Știrbăț a subliniat, în contextul dat, importanta separării bisericii de stat şi nevoia ca biserica să îşi păstreze valorile, fără a permite imixtiuni din partea statului.

Stănescu Dănuţ conducătorul Bisericii Penticostale din Chilișeni a oferit o perspectivă biblică asupra Libertăţii religioase susţinând că libertatea este apreciată doar atunci când omul cunoaşte şi propovăduieşte dragostea lui Dumnezeu. La ocazia de evanghelizare de după amiază fraţii penticostali din Chilișeni au fost prezenţi la Biserica Adventistă unde au lăudat pe Domnul prin cântec!

Mihăilă Valentin reprezentantul Bisericii Penticostale din Siliște a convins prin elocventă mesajului transmis că libertatea nu poate fi nici înţeleasă şi nici apreciată decât atunci când omul respectă adevărul lui Dumnezeu în integraliatea lui.

Concluzia programului a aparţinut directorului departamentului de Libertatea religioasă din cadrul Conferinei Moldova, Sergiu Macovei care a subliniat că libertatea religioasă este un drept divin care nu se negociază nici în Biserică şi nici cu instituţiile statului, în dreptul căruia nu trebuie să există nici o umbră de compromis!

Programul, în care Libertatea religioasă a fost punctual central, pe lângă trasarea de noi direcţii în materie de libertate de conştiinţa a adus oportunitatea unei bune colaborări între Biserica Adventistă şi Biserica Penticostală, colaborare ce are în vedere cunoașterea de Dumnezeu şi conducerea oamenilor spere împărăţia lui Dumnezeu!

Loading