Iată, Eu vin curând!

În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, la capitolul 21:22 găsim scris: „Tot ce veți cere, cu credință, prin rugăciune, veți primi”. Rugăciunea schimbă vieți, oferă pace și fericire, împlinire, convingere și adevăr. Astfel că după rugăciuni stăruitoare și dorința de a face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, în Biserica Adventistă din Piatra Neamț Dărmănești, în perioada 25-31 ianuarie 2015, a fost prezentat proiectul de evanghelizare cu tema: „Apocalipsa: Teamă și Speranță – trecut, prezent și viitor.”

Acest eveniment a fost condus de către pastorul Paolo Benini, directorul Departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală a Diviziunii Inter-europene, secondat de pastorul bisericii locale Emilian Dospinescu.

Ne-a fost dor de Apocalipsa! Cu cât mai repede se vor împlini toate aceste lucruri, cu atât mai repede vom primi binecuvântările cerului în împlinirea celei mai mărețe promisiuni din Planul Mântuirii: Venirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, întreită promisiune aflată pe ultima pagină a Revelației lui Ioan teologul: „Iată, Eu vin curând!”

În perioada sus-amintită, am petrecut seară de seară, alături de membrii bisericii dar și de musafiri, prieteni și invitați, descoperind Triumful Speranței acestei făgăduințe, dar si bucuria că Apocalipsa este o profeție încărcată de lumină și speranță, pentru generația finală a acestei planete. Am descifrat, ca o arvună, interpretarea istorică din cartea Apocalipsei, și asemenea unor copii binecuvântați cu daruri părintești, am fost copleșiți de măreția subiectului celei de a doua veniri a Domnului Hristos. Solemnitatea subiectului Judecății, ne-a transpus pe fiecare dintre noi, în fata raportului ceresc al vieții fiecăruia. Timp de șase mii de ani de istorie a păcatului, omul a trecut prin cele mai dureroase experiențe: lacrimi, suferințe, boli, războaie, calamități, dureri pe care nici o altă ființă din univers, nu le-a experimentat. Nimic din toate acestea n-au fost în Planul lui Dumnezeu. Dar Cerul n-a fost luat prin surprindere. Dragostea lui Dumnezeu ne-a însoțit pretutindeni.

Când era printre noi, Mântuitorul ne-a spus: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți Viața Veșnică. Dar tocmai ele, mărturisesc despre Mine!” Prin faptul că Duhul Sfânt a fost alături de toți cei prezenți la acest eveniment, și ne-a însoțit cu binecuvântările Sale, am primit convingerea celor mai nobile motivații, pe care Cerul le are pentru salvarea noastră, iar ca recunoștință, nu putem face altceva decât să lăudam pe Dumnezeu, pentru harul și dragostea Sa!

În încheiere, dorim să ne reafirmăm cu tărie, încrederea în biruința prin Cuvânt, și în manifestarea nerăbdării noastră pentru revederea cu toți mântuiții la Marea de Cristal.

„Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: ”Da, Eu vin curand!” Amin, Vino Doamne Isuse!

Loading