E timpul să fii unul dintre cei 7000!

Duminică, 8 octombrie 2017, a avut loc Întâlnirea Slujbașilor din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Moldova. Întâlnirea tuturor slujbașilor bisericii a oferit prilejul celor prezenți de a marca sărbătorirea a 500 de ani de la începutul Reformei și de a discuta despre nevoia de implicare sub motto-ul „<i>E timpul să fii unul dintre cei 7000!"</i>.

Știri 12 octombrie 2017
Duminică, 8 octombrie 2017, a avut loc Întâlnirea Slujbașilor din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Moldova. Întâlnirea tuturor slujbașilor bisericii a oferit prilejul celor prezenți de a marca sărbătorirea a 500 de ani de la începutul Reformei și de a discuta despre nevoia de implicare sub motto-ul „E timpul să fii unul dintre cei 7000!”.
Biserica are nevoie de OAMENI” a fost mesajul secretarului Uniunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România – pastor Aurel Neațu. Au fost prezentate aspecte practice ale impactului pe care Duhul Sfânt îl poate avea atunci când există o relație consecventă cu Dumnezeu. Determinarea și consecvența cu care este făcută rugăciunea și timpul pe care-l petrecem cu Dumnezeu poate aduce o reformă în viața noastră – a fost mesajul secretarului Uniunii.
Florian Ristea – director al Departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală, Uniunea Română, a prezentat o serie de unelte și instrumente strategice ale activității misionare, punând un deosebit accent pe nevoia de reformă în activitatea misionară. Au fost prezentate programul de evanghelizare, instrumentele on-line, materialele și modalitățile de implicare în noul an evanghelistic 2017-2018. Pastorul Florian Ristea a insistat asupra nevoii de reinventare a modului de a percepe credința și de a face misiune în mod creativ. În cele din urmă „fiecărei generații și fiecărei epoci Dumnezeu a oferit mijloacele cele mai potrivite slujitorilor săi credincioși“,  a spus pastorul Florian Ristea cu privire la activitatea misionară.
La finalul mesajului pastoral, s-a făcut invitația de a da curs nevoii bisericii, asemenea vremurilor în care profetul Ilie se întreba dacă mai este cineva asemenea lui. Un grup de 12 voluntari au făcut înscrieri pe platforma online https://resurse.adventist.pro pentru cei care doresc să fie unul din cei 7000 de misionari voluntari.
În a doua parte a întâlnirii au fost deschise discuții și a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri legate de nevoile și starea bisericii. Au fost 15 întrebări la care au răspuns Comitetul Executiv al Conferinței Moldova și cei doi reprezentanți ai Uniunii de Conferințe a Bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea din România. În modul cel mai pregnant întrebările și răspunsurile au pus accentul pe nevoia de consacrare, asumare a responsabilităților și rezidirea principiilor fundamentale ale credinței advente.
La încheierea Întâlnirii Slujbașilor s-a creat o atmosferă de dedicare și cei prezenți au participat la un moment special, de închinare și pocăință. A fost reiterat momentul în care, cu 500 de ani  în urmă, Luther a declanșat Reforma și, prin rugăciune, cei prezenți au cerut iertare unii altora și lui Dumnezeu, au făcut o declarație asupra a 94 de nevoi stringente ale bisericii și au promis să ducă în biserici același spirit al rezilienței și închinării adevărate, la care ne cheamă Dumnezeu pentru mântuirea neamurilor – în spiritul și litera Cuvântului scris.
[justified_image_grid facebook_id=153653838010224 facebook_album=1691909610851298]

Loading