Drept la replică cu privire la articolul „O carte distribuită gratuit în cutiile poștale scandalizează preoții din Botoșani"

Referitor la informația eronată apărută în cadrul Botoșani News, din data de 3 octombrie 2015, articol nesemnat, cu privire la distribuirea de către Biserica Adventistă a Noului Testament cu Psalmi în cutiile poștale ale botoșănenilor, precizăm faptul că: Informația este incorectă, activitatea de distribuire nefiind legată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea sau de credincioși ai acesteia. Din păcate, informația a apărut în publicația Botoșani News neverificată și fără a prezenta un punct de vedere din partea unui reprezentant al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Din acest motiv, solicităm corectarea acestor informații astfel încât cititorii dumneavoastră să poată avea acces la informațiile corecte.

Știri 5 octombrie 2015

Duminică, 4 octombrie 2015

Precizări cu privire la articolul „O carte distribuită gratuit în cutiile poștale scandalizează preoții din Botoșani”

Referitor la informația eronată apărută în cadrul Botoșani News, din data de 3 octombrie 2015, articol nesemnat, cu privire la distribuirea de către Biserica Adventistă a Noului Testament cu Psalmi în cutiile poștale ale botoșănenilor, precizăm faptul că:

  • Informația este incorectă, activitatea de distribuire nefiind legată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea sau de credincioși ai acesteia.
  • Din păcate, informația a apărut în publicația Botoșani News neverificată și fără a prezenta un punct de vedere din partea unui reprezentant al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Din acest motiv, solicităm corectarea acestor informații astfel încât cititorii dumneavoastră să poată avea acces la informațiile corecte.

 

Precizări suplimentare

În ceea ce privește reacțiile unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe la nivel local, acestea sunt nepotrivite și lipsite de temei, indiferent de ce confesiune religioasă a distribuit aceste cărți.

Folosim acest prilej pentru a-i încuraja pe cei „scandalizați” la distribuirea gratuită a Bibliei pentru toți locuitorii din Botoșani și îndemnarea acestora la studiu zilnic. Credem că, în acest fel, botoșănenii și societatea per ansamblu ar avea mult mai mult de câștigat decât implicarea în dezbateri sterile și neavenite, la limita legalității.

În ceea ce privește lucrarea de împărtășire a Evangheliei, lipsa de energie misionară a unor biserici sau credincioși, nu reprezintă un standard sau o obligație pentru ceilalți. La fel, practicile unei biserici nu sunt obligatorii pentru alte biserici.

Creștinismul este misionar în însăși esența sa, iar implicarea oricărui creștin în activități de împărtășire a convingerilor și adevărurilor biblice reprezintă în primul rând o îndeplinire a poruncii exprese a lui Hristos care a spus:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Evanghelia după Matei 28, 19-20).

Această poruncă a lui Hristos îşi are fundamentul şi justificarea în iubirea Sa infinită faţă de toți oamenii și a făcut posibil ca Evanghelia să ajungă și pe meleagurile noastre prin activitatea misionară a apostolului Andrei. Acesta, mişcat de Duhul Sfânt și în deplină concordanță cu porunca lui Hristos, i-a invitat pe cei înâlniți să-şi schimbe viaţa, să se convertească şi să primească botezul. Aceste invitații la împărtășirea cu adevărurile lui Dumnezeu, apostolul Andrei nu le-a făcut prin constrângere fizică sau culturală și nici prin activități incompatibile cu Evanghelia, ci prin exprimarea și vestirea Cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturilor curate ale Evangheliei.

În același timp, apostolul Andrei, ca de altfel toți ucenicii lui Hristos, în conformitate cu exemplul și învățătura Mântuitorului, au respectat libertatea fiecăruia de a accepta sau de a respinge aceste adevăruri în conformitate cu propria înțelegere și dorință. De altfel, observăm că odată cu trimiterea în toată lumea pentru a predica Evanghelia fiecărei ființe umane, Dumnezeu a prevăzut și posibilitatea respingerii mesajului Său:

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Evanghelia după Marcu 16,15-16).

Apostolul Andrei știa ceea ce știu și creștinii, și anume faptul că inima fiecărui om doreşte și aşteaptă întâlnirea cu Hristos, iar acestui drept îi corespunde obligaţia noastră și a fiecărui creștin de a vesti Evanghelia:

„Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!”. (Întâia Epistolă a lui Pavel către Corinteni 9,16).

În acest context, credem că a oferi, cu deschidere și transparență, unei persoane, o cunoaștere mai profundă a lui Hristos și a adevărurilor descoperite în Sfintele Scripturi, nu reprezintă deloc o atitudine nepotrivită, ci o ofertă legitimă şi o slujire care îi poate influența în bine destinul veșnic.

Nu în ultimul rând, a evangheliza nu este numai o obligaţie, ci este şi un drept, expresie a propriei libertăţi religioase a persoanei, ca şi a dreptului persoanei de a căuta fericirea deplină. Acest lucru a fost exprimat deosebit de frumos și în lucrări religioase, dar și în Declarația Universală a Drepturilor Omului care prevede în articolele 18 și 19 că „orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.”

Libertatea de exprimare a propriei credinţe ar rămâne fără semnificaţie, iar dreptul de a-şi schimba religia ar rămâne lipsit de conţinut dacă s-ar nega dreptul de a le expune celorlalţi, prin mijloace legitime, conţinutul propriilor convingeri religioase. Acest lucru este și mai acceptabil privind prin prisma faptului că fiecare persoană este invitată să aleagă o anumită direcție sau convingere religioasă la o vârstă la care poate avea o opinie în mod liber și neîngrădit, neexistând nicio obligație de păstrare a unei moșteniri culturale fără legătură cu propria sa decizie.

Asigurându-vă încă o dată de respectul nostru pentru slujirea dumneavoastră în această localitate, ne manifestăm deschiderea și speranța pentru o cunoaștere reciprocă mai bună și o colaborare în direcția binelui spiritual și social al locuitorilor acestei zone lăsând libertatea alegerii și deciziei cu privire la apartenența religioasă sau a titlurilor de carte citite fiecărei persoane care aude cuvintele lui Dumnezeu și poruncile Lui.

(Ne pare rău că reacția noastră nu a fost publicată integral în ziarul online Botoșani News, deși a fost trimisă în forma aceasta.)

 

Link-uri

articolul apărut inițial în Botoșani News

articolul apărut după ce Biserica Adventistă a trimis reacția către redacția ziarului Botoșani News.

 

Loading