Conferința Internațională de Libertate Religioasă și de Conștiință „Legislație, Etică și Religie - O abordare în contextul libertății religioase”

Marți, 10 mai 2016, a avut loc la Academia de Științe a Moldovei Conferința Internațională de Libertate Religioasă și de Conștiință cu titlul „Legislație, Etică și Religie – O abordare în contextul libertății religioase”. La eveniment au participat aproximativ 100 de lideri din universități importante din Republica Moldova, din România, dar şi ai unor universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii.

Gazda evenimentului a fost Institutul de Filologie care, alături de Asociația Conștiință și Libertate, și-a propus trei obiective: deschiderea sesiunilor de comunicări științifice 2016, crearea unui parteneriat în vederea stimulării colaborării dintre colectivele de cercetători din țările de pe malurile Prutului și lansarea în Moldova a „Jurnalului Libertății de Conștiință” ediția 2015.

La sesiunea de comunicări de la Academia de Științe a Moldovei au participat în calitate de invitați speciali: dl. Titus Corlățean, senator în Parlamentul României (ministru de externe 2012- 2014 și ministru al Justiției 2008-2012), dl. profesor dr. Marian Simion (Harvard University), dl. Dragoș Mușat președinte al Asociației Conștiință şi Libertate din România, dl. acad. Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie al AȘM, dl. Valeriu Cușnir, director Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, dl. Vasile Bahnaru, dr. hab., conf. cerc., Director, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, dl. Mihai Cimpoi, acad., Directorul Școlii Doctorale a Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Moderatorii întâlnirii au fost doamna dr. conf. cerc. Nina Corcinschi, director adjunct al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei și dl. Sergiu Macovei – director regional Asociația Conștiință şi Libertate zona N-E Moldova din România și dl. Andrei Moldovanu – președinte Asociația Conștiință şi Libertate, Republica Moldova.

Primul invitat, domnul senator Titus Corlățean, după ce a definit sensurile apropiate și acceptate în general ale libertății de conștiință și religie, a făcut o prezentare a cadrului legislativ privind libertatea de conștiință și a situației de facto în spațiul european și internațional. „Libertatea de conștiință, libertatea religiei sunt elemente fundamentale într-o societate democratică. Opoziția dintre instrumentele statului și exercițiul libertății religioase poate genera tensiuni în interiorul societății, dezechilibre… ”. Domnia sa a prezentat câteva elemente de actualitate care reprezintă provocări la adresa exercitării libertății de conștiință în societatea actuală. „Asistăm probabil la cea mai profundă și bulversată criză politică, de securitate, dar și economică pe care societatea internațională, în principal societatea europeană le-a întâlnit după cel de-al Doilea Război Mondial,” a spus dumnealui.

S-a discutat despre diferențele de ordin normativ asupra termenilor „refugiați” și „emigranți ilegali”, „termeni folosiți din păcate în scop populist în condițiile în care dialogul este extrem de important pentru echilibrul social”. În încheiere domnul Titus Corlățean a spus: „Există o tendință de a schimba regulile la nivel european. E de înțeles, e nevoie de un control democratic vizavi de ceea ce se întâmplă pentru a proteja viața și siguranța cetățenilor europeni, dar în același timp căutăm justul echilibru între a proteja viața ca prim drept fundamental al omului și pe de altă parte, de a proteja celelalte drepturi”.

Domnul Dragoș Mușat, în calitate de președinte al Asociației Conștiință și Libertate a făcut o prezentare a obiectivelor și a afilierilor internaționale ale Asociației Conștiință și Libertate după care a descris ultimele evenimente organizate sub cupola Ateneului și a Parlamentului din România. Ca rezultat al acestor eforturi, cu referire la volumul „Jurnalul Libertății de Conștiință” ediția 2015, domnul Dragoș Mușat a spus: „vom așeza în mâinile dumneavoastră un material de referință pentru cei care doresc să-și dezvolte abilitățile în acest domeniu și pentru a rămâne ca o mărturie despre libertatea de exprimare, libertatea de conștiință și libertatea religiei.” În încheiere, domnul Mușat a prezentat subiectele abordate de „Jurnalul Libertății de Conștiință” ediția 2015 și a prezentat structura acestuia după care a adresat participanților invitația de contribui și a participa la lansarea noii ediții la 29 septembrie 2016.

Domnul profesor dr. Marian Simion de la Harvard University a vorbit despre relevanța morții eroice în context religios. Domnia sa a prezentat exemple preluate din tradiția creștină, islamică şi budistă, subliniind în mod special diferența dintre martiriu şi sinucidere din punct de vedere lexicologic și a nuanțat valențele teologice care stau la baza acestor acțiuni în diferite religii. În încheiere domnul profesor a subliniat: „să reținem că puterea umanității de a învinge frica de moarte este nelimitată. Moartea în sine devine dacă vrem, un model de terapie homeopatică, adică un model de distrugere a morții prin moarte – așa cum şi troparul învierii subliniază prin versul «cu moartea pre moarte călcând».”

Domnul Valeriu Cușnir, director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei a vorbit despre legătura dintre libertate și dreptul penal, despre impactul pe care libertatea și conștiința le au asupra oamenilor atunci când este vorba despre drepturi. Domnia sa a făcut referire la câteva dintre articolele „Jurnalului Libertății de Conștiință” ediția 2015 și a citat din acesta: „Nu poți reclama un drept făcând abstracție de celelalte drepturi. Nu putem apela la conștiință fără a apela la iubire”.

Doamna dr. conf. cerc. Elena Corcinschi, director adj. al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei a pus în discuție modul de raportare la libertatea celuilalt indiferent de confesiune și a mulțumit Asociației Conștiință și Libertate pentru inițiativă și profesionalism în demersurile ei. Invitând audiența să participe și la a doua parte a sesiunii, doamna Corcinschi a încheiat spunând: „Legătura cu filologia este una specială pentru că pe fiecare trebuie să ne intereseze căutările în spațiul umanului, al labirintului sufletesc, al problemelor existențiale care preocupă ființa umană. Agresivitatea, ideea de libertate, modul în care ne-o asumăm, ce facem cu ea sunt probleme stringente și aici trebuie să căutăm răspunsuri, să participăm la dezbateri”.

Sesiunea de comunicări științifice a fost însoțită în cea de a doua parte de momentul solemn al semnării acordului de colaborare în vederea stimulării colaborării dintre colectivele de cercetători din România și Moldova. Parteneriatul prevede promovarea valorilor umane fundamentale, precum: libertatea religioasă, libertatea de conștiință și libertatea de exprimare în mediul academic și în lucrările publicate. Acordul acoperă o perioadă de cinci ani, începând la data semnării acestuia, existând posibilitatea ca acesta să fie prelungit.

După încheierea acordurilor scrise a fost deschisă oficial sesiunea de comunicări pentru „Jurnalul Libertății de Conștiință” în vederea publicării de articole pentru ediția din 2016 și s-a oferit publicului câte un volum din ediția 2015.

Lansarea „Jurnalului Libertății de Conștiință” ediția 2015 în Moldova a venit ca un rezultat al celei de-a treia Conferințe Internaționale privind „Legislație, etică și religie: o abordare în contextul libertății religioase”, organizată de Asociația Conștiință și Libertate și Parlamentul României, Camera Deputaților în parteneriat cu Asociația Internațională pentru Libertate Religioasă, Asociația Internațională pentru Apărarea Libertății religioase (SUA), Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul de Est (SUA) și Institutul pentru Studii Avansate Religioase și Comunicare Internetworking (Iarsic-Corhis) (Franța). Contribuțiile în limba engleză, franceză și română din acest volum se concentrează pe laicitate, libertatea religioasă și problematica drepturilor omului în sfera publică.

În cea de a doua parte a sesiunii de comunicări științifice au mai avut loc luări de cuvânt ale invitaților Asociației Conștiință și Libertate: Andrei Moldovanu, Săvel Lupu, Dorel Galan, Florin Rașcu și ale profesorilor universitari: Ionita Iaceslav, Ioan Pavăl, Gabriela Nemțoiu, Ivan Ostrovschi, Ioan Rusandru, Maia Bănărescu, Florin Intescu, Petrica Huțuțui, Constantin Ivanov.

Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională privind libertatea religioasă și de conștiință „Legislație, Etică și Religie – O abordare în contextul libertății religioase” s-a încheiat cu o conferință de presă la care au participat organizatorii alături de reprezentanți mass-media din Moldova și România.

[justified_image_grid facebook_id=153653838010224 facebook_album=1114424948599770]

Pentru mai multe fotografii, accesați acest link.

Loading