Comunicat despre proiectul Spitalului Adventist din Târgu Mureș

Știri 26 iunie 2020

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România transmite următoarele informații referitoare la situația proiectului de înființare a unui spital adventist în Târgu Mureș. Dorința noastră este ca urarea apostolică „toate lucrurile tale să-ți meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău” să fie împlinită în dreptul tuturor credincioșilor (3 Ioan 2).

Proiectul Spitalului Adventist a început în urmă cu patru ani și, în stadiul actual, deține terenuri în suprafață de 50 911 m2, precum și următoarele documente: certificat de oportunitate, P.U.Z. aprobat, studiu de fezabilitate și plan de afaceri. Pasul următor ar fi obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție. Pentru înțelegerea etapei actuale în context, vă supunem atenției o relatare succintă a acțiunilor care au dus la deciziile prezentate mai jos.

În primăvara anului 2016, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a acceptat propunerea venită din partea Asociației de Suport și Inițiativă din România (ASI) de a fi parteneră într-un proiect de înființare a unui spital adventist pe teritoriul țării noastre. Către sfârșitul anului, s-a stabilit forma juridică prin înființarea Fundației pentru Spitalul Adventist și a unei societăți comerciale pentru construcția spitalului, având ca acționar unic fundația menționată. Alegerea specializării de oncologie avea în vedere sustenabilitatea financiară și contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Entuziasmul grupului de lucru a dus la extinderea planurilor pentru suprafața construită și a ofertei de servicii medicale, ceea ce a generat însă creșterea bugetului total la aprox. 30 de milioane de euro.

Citește mai departe pe site-ul adventist.ro

Loading