Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România susține reformularea articolului 48, aliniatul 1, din Constituția României

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România solicită public și încurajează susținerea practică a tuturor demersurilor de modificare a articolului 48, aliniatul 1, din Constituţia României, având ca scop o definire explicită și neinterpretabilă a familiei.

Știri 21 ianuarie 2016

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România solicită public și încurajează susținerea practică a tuturor demersurilor de modificare a articolului 48, aliniatul 1, din Constituţia României, având ca scop o definire explicită și neinterpretabilă a familiei.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România susține în mod deplin următoarea formulare a articolului 48, aliniatul 1, din Constituția României:

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Impunerea socială a unor definiții și modele nefuncționale care atacă familia, așa cum a fost inițial definită, nu reprezintă o soluție benefică. Parteneriatele sociale sau de conviețuire între diferite persoane nu pot fi asimilate familiei deoarece nu o reprezintă.

Familia nu este un alt „stil de viață”, nu este un simplu contract sau doar un parteneriat social, ci o instituție afirmată și binecuvântată de Dumnezeu în Eden. Orice abatere și interpretare abuzivă a conceptului original de familie implică nu doar o afectare a voinței lui Dumnezeu ci și un atentat asupra viitorului umanității.

Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască și, după ce i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l” – Geneza 1: 27-28. Apoi, tot în Cartea Genezei, în capitolul 2:24, găsim scris: “De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup”.

Instituția căsătoriei, așa cum o vedem definită din primele pagini ale Scripturii nu slujește doar unității sufletești, satisfacției sexuale sau protejării sociale și patrimoniale ci oferă și cadrul potrivit pentru înmulțirea și perpetuarea familiei umane.

Solicitarea este în acord atât cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului care operează în mod intenționat cu noțiunea de „bărbat și femeie” și nu cu cea de „soți” în ceea ce privește recunoașterea dreptului la căsătorie și consacrarea dreptului de a întemeia o familie.

În acest context, deși respectăm opiniile celor care pot gândi diferit, deși credem că toți oamenii, indiferent de rasă, sex sau orientare sexuală, sunt copiii lui Dumnezeu și trebuie să fie tratați cu politețe, înțelegere și o dragostea ca a lui Hristos, ne reafirmăm convingerea că societatea are ca bază familia și că sănătatea și prosperitatea societății în care trăim este direct legată de utilizarea corectă a conceptului original de familie, la fel cum bunăstarea corpului este dată de funcționarea corectă a inimii.

 

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Comitetul Uniunii de Conferințe
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România

sursa: adventist.ro

Loading