21 Aprilie – Sesiunea Adunarii Generale a Conferintei Moldova

Știri 19 aprilie 2013

Sesiunea Adunării Generale a Conferinţei Moldova este convocată la Bacău pentru data de 21 aprilie 2013. Alegerea slujbaşilor o vom încredința călăuzirii Duhului Sfânt, cu multă rugăciune, răspundere, seriozitate, ordine şi respect. Ne pregătim în spiritul lui Hristos pentru acest eveniment. Deschiderea oficială va avea loc duminică, 21 aprilie 2013, ora 9.00, la Biserica Bacău „Centru”, din str. Energiei nr. 23. La acest eveniment, delegații, reprezentând credincioșii din această zonă a Moldovei (pastori și credincioși laici), vor primi și dezbate rapoartele cu privire la starea Bisericii și activitățile desfășurate de responsabilii de departamente, urmând să stabilească, de asemenea, direcțiile prioritare pentru perioada următoare. Un alt punct important va fi acreditarea personalului pastoral. De asemenea, delegații vor alege președintele, conducerea administrativă, departamentală, precum și Comitetul Executiv al Conferinței Moldova pentru următorii patru ani.

Departamentul de Comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea va publica toate deciziile importante legate de lucrările Adunării Generale, pe aceasta pagina de internet precum si pe site-ul oficial Uniunea de Conferinte a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România: http://adventist.ro.   Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Conferința Moldova reprezintă Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea. ——- Update 21 aprilie 2013.  Adunarea Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Moldova a început! Cu ocazia Adunării Generale, delegații din regiunea Moldova au primit un dosar ce conţine:

 • – programul şi regulamentul desfăşurării Adunării Generale a Conferinţei;
 • – lista delegaţilor;
 • – raportul preşedintelui în funcţie;
 • – rapoarte statistice şi financiare;
 • – rapoartele diferitelor departamente;
 • – textul hotărârilor votate la ultima adunare generală.

——-  A fost decisă primirea în rândul bisericilor din Conferința Moldova a Bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea a următoarelor biserici:

 • Pârgărești, jud. Bacău,
 • Luizi Călugăra, jud. Bacău,
 • Vadu Moldovei, jud. Suceava,
 • Podiș, jud. Bacău și
 • Țibeni, jud. Suceava.

——- A fost ales Comitetul de Organizare (Special). Acesta propune delegaţilor componenţa tuturor comitetelor de lucru inclusiv a Comitetului de Numiri (persoanele care vor propune numele viitorilor administratori și responsabili de departament). Odată cu acceptarea prin vot a raportului său, acest comitet îşi încheie existenţa. Comitetul de organizare îşi prezintă în faţa Adunării Generale propunerile cu privire la toate comitetele, după următoarea procedură: 1. Scurtă introducere a preşedintelui comitetului de organizare; 2. Citirea integrală a numelor propuse pentru diferitele comitete; 3. Recitirea numelor, comitet după comitet. Vot separat pentru fiecare comitet, după susţinere, şi alocare de timp pentru eventuale întrebări. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii; 4. Alegerea comitetului prin majoritatea simplă a voturilor exprimate. Președinte: Huțanu Teodor Consilieri: Maurer Gabriel și Călugăru Eduard Membri: Sandu Virgil, Popescu Ilie, Curcă George, Luncanu Ovidiu, Istrate Ghita, Chirileanu Marin, Burlacu Gheorghe, Cojocaru Costel, Catruta Dan, Nica Tiberiu, Galan Dorel, Cosovanu Romica, Hotnog Titi, Enea Mihai, Ontanu Neculai, Butuc Onisim, Gavriliță Aurel, Aelenei Vladimir, Lupu Dumitru, Sărăcutu Viorel, Anghelescu Aurelian, Profir Eugen, Cucu Radu, Felea Daniel, Mohorea Ticu, Tacu Ionel, Smarandache Lucian, Chirileanu Eugen, Iordache Marin, Blaj Petru. —— A fost ales Comitetul de Numiri. Acesta propune Adunării Generale numele viitorilor administratori și responsabili de departament pentru următorii patru ani. Comitetul de numiri poate lucra prin vot deschis sau secret. Președinte: Hutanu Teodor Consilieri: Calugaru Eduard, Maurer Gabriel Membri: Pastori: Lupu Savel, Popescu Valentin, Burlacu Gheorghe, Hotnog Titi, Sestun Viorel, Ciolac Neculai, Mohorea Ticu-Ion, Chirileanu Eugen, Laici: Sambotelecan Emanuel, Cojocariu Constantin,  Galan Dorel, Ontanu Neculai, Gavrilita Aurel, Hriscu Costică, Blaj Petru, Danila Iulia ——

A fost ales Comitetul de Acreditări. Acesta propune Adunării Generale numele pastorilor care urmează să fie acreditaţi și reînnoirea scrisorilor de acreditare pentru angajaţii Conferinţei. Comitetul de acreditări votează propunerile prin ridicarea mâinii.

Președinte: Campian Tatar Ioan

Secretar: Gherghe Laurentiu

Membri: Baciu Eugen, Burlacu Ovidiu, Nica Tiberiu, Burduluoi Eugen şi Tapu Eugen

—— Președinte al Conferinței Moldova este pastorul Istrate Florin. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l întărească! Născut în 1969, în localitatea Matca, județul Galați, pastorul Florin Istrate a absolvit Institutul Teologic Adventist din Cernica, jud. Ilfov, fiind licențiat în Teologie Pastorală la Universitatea București. Este de asemenea, absolvent al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Universitatea Danubius Galați și masterand în Relații de Familie la Universitatea Montemorelos, Mexic. Pastorul Florin Istrate a slujit in perioada 2009-2013 ca trezorier al Conferinței Moldova iar inainte de aceasta a slujit ca pastor al districtelor Pașcani și Bacău Șerbănești. Este căsătorit cu Gabriela și au doi copii: Andreea și Albert. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l întărească! ——– Pastorul Laurențiu Gherghe a fost reales Secretar al Conferinței Moldova. Născut în 1975, la Galați, pastorul Laurențiu Gherghe a absolvit Institutul Teologic Adventist din Cernica, jud. Ilfov, fiind licentiat in Teologie Pastorală la Universitatea București. Este de asemenea absolvent Master în Științele Comunicării în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative și masterand în Relații de Familie la Universitatea Montemorelos, Mexic. Pastorul Gherghe Laurentiu a slujit in perioada 2009-2013 tot ca secretar al Conferinței Moldova iar inainte de aceasta a slujit ca pastor al districtelor Dorobanti și Bacău Centru. Este căsătorit cu Simida si au doua fetițe: Cezara și Ines. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l întărească! ——– Noul Trezorier al Conferinței Moldova este pastorul Lupu Dumitru. Născut în 1969 la Târgu Neamț, pastorul Lupu Dumitru a absolvit Institutul Teologic Adventist din Cernica, jud. Ilfov, fiind licențiat în Teologie Pastorală la Universitatea București. Pastorul Lupu Dumitru a slujit până acum in districtul Dumbrava, în districtul Bacău “Speranța” și a fost in acelasi timp casier al Conferinței Moldova. Este căsătorit cu Alina si au un copil: Rebeca. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l întărească! ——– Au fost aleși următorii pastori ca responsabili de departament: Departament Asociaţia Pastorală – Gherghe Laurentiu, Departament Tineret şi Slujirea Copilului – Sestun Viorel, Departament Şcoala de Sabat/Lucrare Personală – Sandu Virgil, Departament Educaţie – Chirileanu Eugen, Departament Relaţii Oficiale şi Libertate Religioasă – Nica Tiberiu, Departament Comunicare – Nica Tiberiu, Departament Spiritul Profetic – Luncanu Ovidiu, Departament Sănătate şi Temperanţă – Iosub Costel, Departament Administrarea Creştină a Vieţii – Lupu Dumitru, Departament Viaţa de Familie – Profir Eugen. ——– Membrii noului Comitet Executiv al Conferinței Moldova sunt: Florin Istrate  – presedinte, Laurențiu Gherghe – secretar, Lupu Dumitru – trezorier, Sandu Virgil – director dept. Scoala de Sabat, Sestun Viorel – director dept. Tineret, Nica Tiberiu – director dept. Comunicare / RPLR, Asaftei Mugurel – pastor, Mohorea Ticu-Ion – pastor, Danila Iuliana, Burduloi Eugen, Sambotelecan Emanuel, Cojocaru Constantin, Dinu Mihaela, Vlad Viorel.

Loading