Strategii: Rezolvarea conflictelor

Stil de viață 20 mai 2014

Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15 înregistrează în scris conflictul care a avut loc între Pavel, Barnaba și un grup de oameni din Iudeea asupra problemei circumciderii neamurilor. Fiecare dintre noi credem că avem de-a face cu conflicte puternice în lucrarea noastră. În cele ce urmează, îți prezint șase lecții de valoare în rezolvarea conflictului desprinse din acest pasaj:

1. Ascultă ambele variante ale întâmplării – Pavel și Barnaba au raportat faptul că Dumnezeu i-a folosit pentru a converti persoane dintre neamuri (păgâni). Credincioșii ce făceau parte din partida fariseilor au explicat cum neamurile trebuie să fie circumcise și să asculte legea lui Moise (Fapte 15:2-5). Apostolii și liderii locali au ascultat ambele părți implicate în conflict.

2. Implică-te în discuție – Apoi, apostolii și liderii locali și-au luat timp să discute pe marginea subiectului (Fapte 15:6-7).

3. Prezintă faptele și fii sensibil la ceea ce Dumnezeu face – După multe discuții, Petru se adresează mulțimii prin atrăgând atenția mulțimii asupra faptelor: Dumnezeu lucra în rândul neamurilor și, de asemenea, Dumnezeu a acceptat pe neamuri prin revărsarea Duhului Sfânt și asupra lor (Fapte 15:7-11).

4. Adu argumente – Pavel și Barnaba au istorisit despre semnele miraculoase și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin intermediul lor în rândul neamurilor. Apoi, Iacov a vorbit citând profeții pentru a confirma lucrarea Duhului Sfânt printre neamuri (Fapte 15:12-18).

5. Bazat pe fapte, articulează o soluție pertinentă a conflictului – Iacov a declarat: „De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.” (Fapte 15:19-21) Soluția a fost bazată pe fapte. Totuși, soluția nu a ignorat responsabilitățile pentru neamuri.

6. Conturează o strategie de comunicare care aduce clarificare – După ce soluția a fost pronunțată, apostolii și liderii locali au stabilit o echipă ce urma să trimită o scrisoare credincioșilor din rândul neamurilor din Antiohia, Siria și Cilicia. Scrisoarea a adus clarificare asupra întregii situații și a prezentat soluția.

Întrebare: Care din aceste principii este cel mai ușor să îl uiți când încerci să rezolvi un conflict? Ce alte strategii sau idei ai găsit utile în rezolvarea conflictului?

Nota: articolul este preluat de pe site-ul www.churchleaders.com și tradus de pastor Ionel Stăvărachi.

Loading