Înainte de ziua Domnului...

Stil de viață 28 octombrie 2014

Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

Maleahi 4:5.6

Trăim vremurile finale.

Fiecare zi care trece ne apropie de momentul adevărului în plan personal și ca familie. Textul din Maleahi 4:5.6 – chiar dacă este scris de un profet al Vechiului Testament, vorbește escatologic, ne vizează pe noi generația dinaintea revenirii Domnului nostru.

Se observă o polarizare din ce în ce mai accentuată. Fiecare își ocupă locul în ultima mare bătălie, fie sub steagul negru al marelui apostat, fie sub steagul însângerat al lui Emanuel.

Lucifer lucrează la teza lui finală, după experiența celor 6.000 de ani de păcătuire și răzvrătire (de la căderea omului în păcat).

Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme. Apoc 12:12. De la început a lovit familia și apoi Sabatul și dacă suntem atenți în conflictul final, din exterior dorește să lovească poporul lui Dumnezeu, desființând Sabatul iar atacul va fi Legea Duminicală, iar din interior ne lovește în familie.

Să vorbim despre familia noastră.
– Cum ar fi fost Biserica noastră dacă toți ai noștri erau în corabia salvării, precum familia lui Noe?
– Prea multe bătălii au fost pierdute chiar în familie. Astăzi în Biserică sunt prea mulți soți fără soțiile lor, prea multe soții fără soții lor, prea mulți părinți fără copiii lor și destui copii fără părinții lor.

Dumnezeu promite că înainte de ziua cea mare și înfricoșată va trimite pe proorocul Ilie, Duhul lui Ilie, pentru a întoarce inimile părinților spre copii lor și inimile copiilor spre părinții lor. Eu nu văd doar două categorii aici, ci:

Inima părinților – este o inimă, o unitate în familie, un trup, așa cum a fost Planul lui Dumnezeu de la început: Geneza 2:24 – De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de nevastă-sa, şi se vor face un singur trup.

Inima copiilor – o unitate frățească, o legătură a dragostei – Avertisment: 2 Tim. 3:1-3 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi … fără dragoste firească

Inima părinților spre copiii lor având marele rezultat lucrat de Duhul Sfânt – inima copiilor spre părinții lor.

Ce-ar fi să facem front comun, ca în ziua cea mare și înfricoșată să nu lovească Domnul țara cu blestem. Un gând inspirit m-a animat să scriu aceste cuvinte:

Fie ca biserica să poarte o grijă deosebită pentru mieluşeii turmei, căutând să exercite orice influenţă cu putinţă spre a câştiga iubirea copiilor şi a-i lega de adevăr. Pastorii şi membrii bisericii trebuie să se alăture eforturilor părinţilor pentru a-i conduce pe copii pe cărări sigure. Domnul îi cheamă pe cei tineri căci El doreşte să facă din ei ajutoarele Sale, înrolându-i sub steagul Său.

E. G. White, Căminul adventist, 359

Domnul Isus a spus:

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când se va arăta Fiul omului.

Luca 17:26-30

Lot este salvat în ziua judecății fără cei dragi, Noe a intrat cu toți ai lui în corabie și prăpădul nu a lovit pe niciunul.

Mă rog ca fiecare familie, părinți și copii, să intre în corabie înainte de se închide ușa harului, înainte de declanșarea evenimentelor finale.

Adunați-vă în jurul altarului, părinți și copii, rugați-vă unul pentru altul cum nu ați mai făcut, ca și când ar fi ultima rugăciune, chemați-l pe Duhul Sfânt să apropie inimile și în ziua finală: în loc de blestem (dat spre nimicire) să fie binecuvântare (spre viață veșnică).

Aceasta este rugăciunea mea pentru toate familiile din Conferința Moldova.

pastor Eugen Profir, Departamentul Viața de Familie

Loading