Vor mai fi familii în ceruri?

În Matei 22:30, citim: „Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” Aceste cuvinte au fost rostite de Isus în templu, în discuţia pornită de saduchei cu scopul de a-L umili pe Isus. Saducheii credeau doar în primele cinci cărţi ale Bibliei (Pentateucul) şi, pentru că acolo nu au observat descrierea învierii şi a îngerilor, le negau existenţa. Ei adresează întrebarea ipotetică despre femeia căsătorită succesiv cu şapte fraţi (Matei 22:23-28).

Texte și semnificații 7 februarie 2016

În Matei 22:30, citim: „Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”

Aceste cuvinte au fost rostite de Isus în templu, în discuţia pornită de saduchei cu scopul de a-L umili pe Isus. Saducheii credeau doar în primele cinci cărţi ale Bibliei (Pentateucul) şi, pentru că acolo nu au observat descrierea învierii şi a îngerilor, le negau existenţa. Ei adresează întrebarea ipotetică despre femeia căsătorită succesiv cu şapte fraţi (Matei 22:23-28).

În răspunsul Său amplu, Isus le vorbeşte saducheilor de îngeri şi înviere, adică exact de elementele în care saducheii nu credeau, pentru că nu erau dispuşi să accepte revelaţia Scripturii despre înviere (Matei 22:29). În favoarea învierii, Isus citează din Pentateuc, spunând că patriarhii sunt vii pentru Dumnezeu, şi introduce acest adevăr prin cuvintele: „Cât priveşte învierea morţilor…” Aici Isus vorbeşte de patriarhii înviaţi, şi nu de altă stare a lor (Matei 22:31,32).

Sfinţi înstrăinaţi sau în părtăşie divină?

Vor avea oamenii înviaţi viaţă de familie? Unul dintre răspunsurile la această întrebare accentuează diferenţele esenţiale dintre viaţa de pe acest pământ şi cea viitoare. După înviere, oamenii nu se vor căsători şi nu vor avea copii, deoarece, trăind veşnic, nu mai este nevoie de procreare pentru menţinerea vieţii. Mântuiţii vor fi transformaţi (1 Corinteni 15) şi făcuţi asemenea lui Dumnezeu (1 Ioan 3:2). Lângă Dumnezeu, nimeni nu îşi va dori ceva mai mult.

O altă interpretare propune restaurarea noului pământ după modelul Edenului din Geneza, creaţia iniţială fără păcat. Biblia ne spune că Adam şi Eva au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu „parte bărbătească şi parte femeiască” (Geneza 1:27), iar creaţia aceasta a fost numită „foarte bună” (Geneza 1:31). Restaurarea după modelul Edenului înseamnă că mântuiţii vor avea corp fizic real, vor fi bărbaţi şi femei, asemănându-se cu Creatorul. Modelul învierii într-un trup fizic real îl vedem şi în cazul învierii lui Hristos (Luca 24:39).
Ce înseamnă că oamenii „vor fi ca îngerii?”

Saducheii ridică problema învierii în relaţie cu legea leviratului, iar Isus răspunde la această întrebare. Legea leviratului nu era pentru menţinerea sau cultivarea relaţiei dintre bărbat şi femeie, ci era pentru naşterea de copii (Matei 22:24), astfel expresia „vor fi ca îngerii” se referă la faptul că nu va mai exista procreare. Mai mult, în Luca, Isus spune: „Cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii” (Luca 20:35,36). Deci asemănarea cu îngerii constă în nemurire, şi nu în altceva.
Plecând din Geneza, de la creaţie, şi apoi în toată istoria biblică, Dumnezeu susţine, încurajează şi reglementează părtăşia deosebită dintre un bărbat şi o femeie, aşa cum se înţelege şi din prezenţa lui Hristos la nunta din Cana. O părtăşie unică între un bărbat şi o femeie, părtăşie care să continue şi în ceruri, este în armonie cu învăţătura biblică şi în conformitate cu planul iniţial al lui Dumnezeu – „nu este bine ca omul să fie singur” (Geneza 2:18). De altfel, Însăşi Dumnezeirea ne vorbeşte de comuniunea unică în sânul ei între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Concluzie

Interpretările de mai sus ne oferă unele posibilităţi şi unele certitudini, fără să avem toate detaliile legate de viaţa de după înviere. Posibilităţile sunt legate de tipul de relaţie pe care oamenii o vor avea după înviere. Certitudinile însă sunt puternice şi se referă la învierea şi transformarea trupurilor pentru a primi nemurirea, la reuniunea mântuiţilor în Împărăţia divină, fără ca ceva să-i mai poată despărţi vreodată; oamenii vor fi ca îngerii, căci vor trăi veşnic, în prezenţa lui Dumnezeu.

    1 comments

  • | 8 februarie 2016 at 4:37

    Am si eu o intrebare ce se va intapla cu un sot sau o sotie care au fost casatotiti legal cu 1.2.3 ……sotii si vor fii in ceruri impreuna pe noul pamant isi vor aminti ri unul de celalant …?……?