Ce a spus Ellen White despre Islam?

Cofondatorul Bisericii Adventiste menționează o singură ocazie religia musulmană în scrierile sale în septembrie 1982.

Spiritul Profetic 22 noiembrie 2015

A spus Ellen White ceva despre ridicarea și amenințarea unui Islam violent?

Avem o singură referință despre Musulmani, Mahomed sau Mahomedanism (așa cum era cunoscută credința Islamică în vremurile ei) în scrierile Ellenei White. Aceasta o găsim în The Home Missionary, septembrie 1892, paragraful 4:

Mântuitorul a spus: „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36) Și în altă parte: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)

Mahomedanismul are adepți în multe zone ale pământului, iar susținătorii lui neagă divinitatea lui Hristos. Să fie mahomedanismul răspândit, iar susținătorii adevărului să nu reușească să aibă un zel puternic pentru a zdrobi minciuna și pentru a-i învăța pe oameni despre eternitatea singurului Salvator al lumii?

Oh, avem nevoie de oameni care vor căuta, vor crede Cuvântul lui Dumnezeu și care vor prezenta pe Isus lumii în natura divină și umană, declarând cu putere și cu argumentele Duhului Sfânt, că „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” Fapte 4:12 Oh, ce nevoie avem de credincioși care să prezinte pe Hristos în viețile și caracterul lor, care să Îl înalțe cât mai sus în fața lumii ca fiind strălucirea gloriei Tatălui, proclamând că Dumnezeu este dragoste!

Se pare că profeții nu au primit mesaje cu privire la fiecare mișcare politică sau chiar religioasă ce ar putea să apară. Nu găsim nimic în Biblie sau în scrierile Ellenei White despre Germania Nazistă, spre exemplu, chiar dacă a avut un impact major asupra lumii în prima parte a secolului XX. La fel putem spune și despre comunism, care a fost o provocare pentru religie și cu siguranță, pentru credința Adventistă de Ziua a Șaptea.

Mesajele profeților, deci, se concentrează asupra problemelor profunde și asupra personajelor din Marea Controversă la care suntem martori. Ellen White a arătat o putere diferită ca fiind miezul conflictelor în ultimele zile, nu Islamul.

Acest mesaj a apărut pe pagina de Facebook a Ellen G. White Estate.

Articolul a apărut pe Adventist Review pe 20 noiembrie 2015

Loading

  1 comments

 • | 7 decembrie 2015 at 14:22

  Noi stim ca pionierii au vazut în primele doua vaiuri puterea islamica.
  In plus de asta, mai este un pasaj unde sora White vorbeste în mod indirect despre Islam. Chiar în Tragedia Veacurilor:

  “În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a produs un interes larg răspândit. Cu doi ani mai înainte, Josiah Litch, unul dintre pastorii conducători ai predicării celei de a doua veniri, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa capitolul 9, prezicând căderea Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie zdrobită „în anul 1840, în luna August”; cu doar câteva zile înainte de împlinire, el scria: „Punând deoparte prima perioadă de 150 de ani, care s-a împlinit exact înainte ca Deacozes să se urce pe tron cu îngăduința turcilor, și ținând seamă că cei 391 de ani și cincisprezece zile au început la încheierea acelei prime perioade, ea se va termina la 11 August 1840, când puterea otomană din Constantinopol se aștepta ca să cadă. Și lucrul acesta cred că se va produce.” (Josiah Litch, in The Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 august 1840) {TV 334.4}
  Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a împlinit profeția cu exactitate (vezi notele suplimentare). Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și colaboratorii săi și un impuls minunat a fost dat mișcării advente. Bărbați de cultură cu poziție s-au unit cu Miller atât în predicarea, cât și în publicarea vederilor sale, astfel că, de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune. {TV 335.1}”

  Facînd aceasta prezicere, pionierii s-au bazat pe principiul zi-an pentru a prezice cadera mohamedanilor reprezentat prin imperiul Otoman.

  Deci, nu cred ca este adevarat sa spunem ca sora White a vorbit doar odata despre Islam.
  Si daca ne-an întoarce la cararile cele vechi am vedea ca Islamul (care este reprezentat prin Ismael, lacusta sau magar salbatic) are un rol de jucat în profetie.