Începe anul cu rugăciune: 10 zile de rugăciune 2022

Cele Zece zile de rugăciune 2022 se desfășoară în perioada 05 - 15 ianuarie 2022! Credem că rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării. Dumnezeu a făcut atâtea minuni în anii trecuți, pe măsură ce L-am căutat împreună în rugăciune și post. Duhul Sfânt a adus convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici reînviate și relații vindecate.

Rugăciune 26 decembrie 2021

Cele Zece zile de rugăciune 2022 se desfășoară în perioada 05 – 15 ianuarie 2022! Credem că rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării. Dumnezeu a făcut atâtea minuni în anii trecuți, pe măsură ce L-am căutat împreună în rugăciune și post. Duhul Sfânt a adus convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici reînviate și relații vindecate.

Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la trezire? Biblia este plină de promisiuni pentru tine:

„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14).

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13).

„Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Ioel 2:32).

„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.” (Iacov 4:8).

„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:20).

Oriunde te-ai afla în viață acum, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. El vrea să Își reverse binecuvântările Sale asupra familiei, bisericii, localității și lumii tale. Participă alături de noi pentru a răspunde la chemarea la rugăciune a celor trei îngeri.

Teme zilnice de rugăciune

Aveți la dispoziție un ghid de rugăciune pentru fiecare din cele zece zile. Fiecare ghid include un pasaj biblic, un devoțional, texte din Biblie pe baza cărora să ne rugăm, sugestii pentru rugăciune, imnuri pe care să le cântăm. Vă recomandăm să aveți câte un exemplar al temei pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune.

Bisericile din întreaga lume se vor uni în rugăciune pe tema fiecărei zile. Alăturați-vă lor în rugăciune prin versetele și cererile de rugăciune, dar nu simțiți că trebuie să vă grăbiți să parcurgeți întreaga listă de sugestii de rugăciune. Poate doriți să vă împărțiți în grupe mici și să cereți ca fiecare grup să se roage pentru o parte din cererile de rugăciune.

Descarcă de AICI materialul pentru acest eveniment.

Pentru mai multe detalii, accesați zecezilederugaciune.ro

Loading