Burundi: Apel urgent la rugăciune #Pray4Burundi

Rog fierbinte toți credincioșii adventiști de ziua a șaptea și credincioșii din alte confesiuni religioase din toată lumea să se roage pentru membrii și Biserica Adventistă din Burundi, cărora le este încălcată în mod sistematic libertatea religioasă. Timp de peste șase luni, guvernul țării central-africane a intensificat hărțuirile și abuzurile împotriva Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, arestând, bătând și intimidând conducători și credincioși adventiști de ziua a șaptea.

Rugăciune 15 mai 2019

Later edit (18 mai 2019, 20:00):

Credincioșii adventiști arestați în Burundi au fost eliberați

„Am primit vești încurajatoare și suntem fericiți să vă anunțăm că toți credincioșii adventiști de ziua a șaptea care fuseseră arestați au fost eliberați.

Rugăciunile au primit răspuns. Suntem recunoscători Guvernului din Burundi, și în mod deosebit unuia dintre membrii parlamentului, dl Justin Niyobuhungiro, pentru rolul jucat în înlesnirea eliberării acestora.

Le mulțumim membrilor Bisericii Adventiste din toată lumea și credincioșilor din alte confesiuni care s-au rugat fierbinte pentru cei reținuți, pentru Biserica din Burundi și pentru conducătorii guvernului burundez. Așteptăm cu nerăbdare semne ale îmbunătățirii acestei situații delicate cu privire la conducerea Bisericii.

Vă încurajăm să continuați să vă rugați pentru ca Dumnezeu să ofere soluția la provocările cu care ne confruntăm și pentru Burundi, pentru pacea și prosperitatea națiunii.”

(Biroul Președintelui Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea)

Apel la rugăciune transmis de pastorul Ted Wilson, Președintele Bisericii Adventiste mondiale

Rog fierbinte toți credincioșii adventiști de ziua a șaptea și credincioșii din alte confesiuni religioase din toată lumea să se roage pentru membrii și Biserica Adventistă din Burundi, cărora le este încălcată în mod sistematic libertatea religioasă. Timp de peste șase luni, guvernul țării central-africane a intensificat hărțuirile și abuzurile împotriva Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, arestând, bătând și intimidând conducători și credincioși adventiști de ziua a șaptea.

Guvernul a împiedicat desfășurarea activității Bisericii Adventiste prin intermediul noii conduceri a Uniunii de Misiuni Burundi, numite în mod legitim de Diviziunea Africa Centrală și de Est a Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, respectându-se prevederile regulamentului de funcționare al Bisericii. Este evident faptul că toate acțiunile inițiate de poporul lui Dumnezeu prin implicarea tuturor membrilor pentru a răspunde, asemenea lui Hristos, nevoilor fizice, mintale, sociale și spirituale ale oamenilor nu au fost prețuite de guvernul burundez.

În aceste ultime luni, m-am adresat președintelui națiunii, însă nu am primit niciun răspuns din partea președinției. Facem acum apel ca atât el, cât și guvernul țării pe care o reprezintă, să respecte legislația internațională, protocoalele Organizației Națiunilor Unite și principiile Uniunii Africane, respectând libertatea religioasă și de conștiință a tuturor cetățenilor burundezi și a echipei administrative legitime a Bisericii Adventiste din țară.

Vineri, 10 mai, președintele desemnat în mod legitim al Uniunii de Misiuni a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, pastorul Lamec Barishinga, a fost arestat împreună cu pastorul Lambert, Președintele uneia dintre unitățile administrative din țară. Acțiunea este ilegală, lipsită de etică și este contrară atât rațiunii, cât și pactelor internaționale care protejează libertatea religioasă și de conștiință.

Fac apel ca toți credincioșii adventiști de ziua a șaptea să se roage pentru membrii Bisericii noastre din Burundi, pentru libertatea religioasă din țară și pentru eliberarea tuturor credincioșilor adventiști închiși pe nedrept. Vă rog să nu încetați să vă rugați până când nu vom vedea mâna atotputernică a lui Dumnezeu schimbând situația disperată din Burundi. Fac apel la guvernele națiunilor din toată lumea, și în mod deosebit din Africa, să intervină pe lângă guvernul din Burundi în favoarea libertății religioase a poporului burundez și în mod deosebit în favoarea credincioșilor adventiști de ziua  a șaptea care sunt supuși abuzurilor guvernului din această țară.

Aceasta este cea de-a patra zi (N.tr.: luni, 13 mai 2019) în care guvernul din Burundi perturbă în mod neîndreptățit și ilegal activitățile eclesiastice ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea prin arestarea președintelui numit în mod legitim la conducerea Uniunii din Burundi. Oriunde v-ați afla, vă rog să vă rugați fierbinte și neîncetat pentru libertatea religioasă a membrilor temători de Dumnezeu ai Bisericii din Burundi.

Vom oferi în mod regulat informații cu privire la acest caz de încălcare a libertății religioase în Burundi, numărând zilele până când această situație este corectată. Vă rog să vă rugați și să mijlociți pentru credincioșii adventiști din Burundi, iar atotputernicul Dumnezeul al universului va interveni.

CREDINCIOȘILOR BISERICII ADVENTISTE DIN BURUNDI: Nu ați fost uitați. Familia Bisericii mondiale, din care faceți parte, milioanele de membri din toată lumea, se roagă pentru voi. Rămâneți credincioși adevărurilor biblice ale lui Dumnezeu și conducerii legitime a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, desemnate de Diviziunea Africa Centrală și de Est, cerându-I lui Dumnezeu să împlinească următoarele făgăduințe biblice:

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te!’? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” – Iosua 1:9

„Nu te teme de ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El Însuşi pentru voi.” – Deuteronom 3:22

„ Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” – Deuteronom 31: 8

„«Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap», zice Domnul.” – Ieremia 1:8

Îmbărbătați-vă cu textul din Apocalipsa 2 :10 : „… Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”

Vreau să știți că m-am rugat pentru voi toți și pentru pastorul Lamec Barishinga, președintele legitim al Uniunii de Misiuni Burundi, pentru pastorul Lambert și pentru celelalte 21 de persoane închise. Fiți curajoși. Dumnezeu va fi cu voi până la capăt. M-am rugat și pentru ca guvernul burundez să respecte libertatea religioasă a cetățenilor săi și a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Burundi.

Ted N C Wilson, Președinte
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
Silver Spring, Maryland
Statele Unite ale Americii

Loading