10 zile de rugăciune 2016

Zece Zile de Rugăciune 2016 – Date generale

De ce să ne rugăm pentru o relație de durată cu Hristos și o viață mai îmbelșugată?

Ca urmași ai lui Hristos, vrem să fim martori pentru El. Vrem să-L reprezentăm. Dar nu putem face aceasta dacă nu rămânem în Hristos. Nu putem fi martori în propriile noastre puteri și nu putem fi fericiți și nici nu putem avea o viață mai îmbelșugată fără El.

Hristos ne-a invitat să rămânem în El, de aceea este foarte important să învățăm cum să facem acest lucru. De-a lungul acestor zece zile vom vedea de ce și cum să rămânem în El și vom descoperi cum acest lucru ne poate schimba viața. Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să ne învețe „care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27).

Teme zilnice

Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Prima pagină prezintă un plan propus pentru timpul de rugăciune și include idei pentru rugăciuni specifice și cântări de cântat împreună. A doua pagină conține pasaje din Biblie și din scrierile Ellenei White care adaugă o perspectivă temei din seara respectivă. Vă recomandăm sa aveți câte un exemplar pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul timpului de rugăciune. Se pot copia pe ambele fețe

Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor rugându-vă citând versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu cât sunteți mai concentrați asupra temei, cu atât va fi mai semnificativ timpul de rugăciune. Cu toate aceste, nu vă simțiți constrânși să rămâneți doar la ce este pe foaie; pur și simplu o lăsați să vă ghideze. Nu trebuie să vă rugați prin fiecare punct în ordine – sunt doar puncte sugerate pentru a fi incluse.

Pasajele din scrierile Ellen White despre rămânerea în Hristos și despre o viață mai îmbelșugată

Am inclus pasaje din scrierile Ellen G. White și câteva versete Biblice pentru fiecare seară. Acestea sunt luate din diferite cărți scrise de Ellen White și vorbesc despre importanța rămânerii în Hristos și cum va afecta acest lucru pe alții. Sugerăm ca să citiți acestea împreună cu grup. Acest lucru se poate face la începutul timpului de rugăciune, pentru a pregăti tema din ziua respectivă, sau undeva pe la jumătatea timpului de rugăciune.

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune

Cât timp petrecem la fiecare secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare dată când vă veți ruga împreună.

Următoarele durate sunt sugestii pentru ceea ce de obicei funcționează bine:

Bun venit/ Introducere: 2-5 minute

Citirea Scripturii și a pasajelor s. White: 3 minute

Lăudând pe Dumnezeu: 10 minute

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului: 3-5 minute

Cereri și mijlocire: 35 minute

Mulțumire: 10 minute

Mijlocire pentru șapte persoane

Încurajați pe fiecare să ceară lui Dumnezeu să le arate șapte persoane pentru care să se roage în timpul celor zece zile. Pot fi membri ai familiei, prieteni, colegi, membri ai bisericii, etc. Încurajați-i să se roage ca Duhul Sfânt să conducă aceste șapte persoane să rămână în Hristos. Membrii grupei ar trebui de asemenea să ceara lui Dumnezeu să le arate cum să se roage pentru nevoile specifice și cum să ajungă la cele șapte persoane în timpul celor zece zile.

Serviciile divine din Sabat în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2016

Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.

Sărbătoarea din ultimul Sabat

Ultimul Sabat, în mod deosebit ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul celor zece zile. Includeți timp amplu pentru împărtășirea rugăciunilor ascultate, învățătură/predică biblică despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată experimenta bucuria de a se ruga împreună cu alții. Vezi materialele pentru Ziua a 11 a pentru mai multe idei.

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune 2016

Rugați-vă mult cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră să continue ceea ce El a început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2016. Poate că veți continua cu o întâlnire de rugăciune săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o activitate în folosul celor din oraș. Fii deschis și urmează acolo unde conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când umbli cu El.

Împreună într-un cuget

Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același lucru într-un cuget- aceasta aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator să fii înălțat în rugăciune!

Cerând împlinirea primisiunilor lui Dumnezeu

Am pregătit un material cu făgăduințe a căror împlinire poate fi cerută în rugăciune. Încurajează grupa să ceară împlinirea lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar atunci când cerem împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu nimic nu este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de pe slăbiciunile și dificultățile noastre și să privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea lor în viitor.

Să-i spunem Domnului nevoile noastre cu o simplitate venită din adâncul inimii şi să cerem împlinirea făgăduințelor Sale cu o asemenea credință, încât adunarea să ştie că am învățat să luptăm cu Dumnezeu în rugăciune şi să biruim. Cei din adunare vor fi încurajați să creadă că Domnul este prezent şi îşi vor deschide inima pentru a primi binecuvântările Sale îmbelşugate. Încrederea în sinceritatea voastră va creşte şi vor fi dispuşi să asculte şi să primească învățătura prezentată de vorbitor. ” (Evanghelizare, p. 146).

Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pentru aceia care vor colabora cu El. Toți cei ce-L ascultă, pot, cu multă încredere, să ceară împlinirea făgăduințelor Sale. Dar noi trebuie să dăm pe față o încredere deplină, neșovăielnică, în Dumnezeu. Adesea El întârzie să ne răspundă, pentru a ne pune la probă credința noastră sau pentru a pune la încercare sinceritatea dorințelor noastre. Dacă am cerut după Cuvântul Său, atunci noi ar trebui să credem în făgăduințele Sale și să prezentăm cererile noastre cu încredințarea că ele nu vor fi refuzate (Parabole, p. 145).

Postul

Invită pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de le televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. Folosește timpul suplimentar pentru rugăciune și studiul Bibliei, cerând lui Dumnezeu să te ajute pe tine și pe cei din adunare să aveți o legătură mai strânsă cu Hristos. Adoptând o dietă simplă, membrii grupei vor permite minții lor să fie mai receptivă la vocea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.

Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‚mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‚nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ (Efeseni 3, 20). (Parabole, p. 147, sublinierea ne aparține).

Apropierea fizică

Când începeți ora de rugăciune, invitați pe fiecare să se apropie. Când oamenii se apropie să formeze un cerc strâns, acest lucru ajută la promovarea unui spirit de unitate, care este foarte important pentru rugăciunea unită. Dacă oamenii sunt împrăștiați prin sală este dificil să audă rugăciunile celorlalți.

Un jurnal de rugăciune

Păstrarea uni jurnal de rugăciune în timpul celor Zece Zile de Rugăciune poate fi pentru participanți un mod bun de a asimila tema zilnică de rugăciune, de a-și asuma angajamente concrete față de Dumnezeu și de a recunoaște binecuvântările primite. Scriind rugăciunile noastre și păstrând o evidență a răspunsurilor lui Dumnezeu este dovedit a fi o cale de încurajare.

Există câteva moduri prin care acest lucru poate fi inclus în cele Zece Zile de Rugăciune, dacă doriți. Dacă doriți, puteți asigura un timp în decursul întâlnirilor de rugăciune pentru ca oamenii să noteze răspunsurile lor la îndemnurile lui Dumnezeu în jurnalele lor. Sau, puteți ține un jurnal al grupei în care să notați cererile și răspunsurile – fie un caiet, fie un afiș, fie online. Pentru aceasta e nevoie doar sa trageți o linie pe mijlocul paginii. Scrieți cererile în coloana din stânga și răspunsurile în dreapta. Este interesant și clădește credința să te uiți înapoi și să vezi cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni!

Reverență

Încurajează și dă exemplu de atitudine de reverență. Ne apropiem de sala tronului regelui universului. Să nu tratăm timpul de rugăciune în mod neglijent prin poziție sau comportare. Cu toate acestea, nu este necesar ca toată lumea să îngenuncheze tot timpul. Vrei ca oamenii să se simtă confortabil pentru o oră, de aceea încurajează oamenii să îngenuncheze, să se așeze sau să stea în picioare așa cum ăi conduce Dumnezeu și se simt confortabil.

Rugăciuni de o propoziție

Rugăciunile ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să va limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune scurtă cu fraze precum: „Tatăl nostru” și „Amin”. Este o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare, fiecare aducându-și contribuția.

Liniște

Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate, pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă fiecăruia timp să se roage.

Cântări

Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune. Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme.nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.

Cereri de rugăciune

Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spune oamenilor să se roage pentru problemele lor și încurajează pe alții să se alăture în rugăciune simțind unii cu alții. Iată de ce: timpul! Vorbind despre cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează mai multă putere.

Timpul tău zilnic

Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va deschide o experiență atât de frumoasă pentru tine.

Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor Sale. (Tragedia veacurilor, p. 209).

Material apărut pe tendaysofprayer.org și tradus pe zecezilederugaciune.wordpress.com

 134 vizualizări,  1 astăzi