Prelegerile pentru Săptămâna de Rugăciune 2016

În timpul special al acestei Săptămâni de Rugăciune din perioada 2 - 10 decembrie 2016, suntem chemați să ne concentrăm atenția asupra misiunii: Fiecare - un misionar. În fiecare ocazie vor fi abordate câte un nou aspect al acestui important subiect: Care este misiunea lui Dumnezeu? Cum poate să devină fiecare un misionar? Vom privi la semnificația întâlnirii cu Isus și a mergerii cu El în misiune.

Spiritualitate 2 decembrie 2016

În timpul special al acestei Săptămâni de Rugăciune din perioada 2 – 10 decembrie 2016, suntem chemați să ne concentrăm atenția asupra misiunii: Fiecare – un misionar. În fiecare ocazie vor fi abordate câte un nou aspect al acestui important subiect: Care este misiunea lui Dumnezeu? Cum poate să devină fiecare un misionar? Vom privi la semnificația întâlnirii cu Isus și a mergerii cu El în misiune.

Dragostea este fundamentul misiunii – dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru alții. Convingerea cu privire la ceea ce credem și integrarea noilor credincioși în părtășia bisericii sunt două subiecte deosebit de importante, asupra cărora se va stărui. Apoi ne se va îndrepta atenția spre timpul când misiunea va fi împlinită. Să nu pierdem niciunul din aceste subiecte inspiratoare, înălțătoare și profund biblice!

Vă invităm să vă alături nouă, în timp ce aprofundați cu un spirit de rugăciune aceste subiecte importante și  să vă angajați să deveniți un misionar pentru El.

Vă oferim mai jos materialul pentru această Săptămână de Rugăciune, pus la dispoziție de Curierul Adventist.

 

Loading