Petrece Zece Zile de Rugăciune

Dumnezeu a revărsat Duhul Lui în ziua Cincizecimii, după ce Biserica Sa a petrecut zece zile împreună, cerând binecuvântarea promisă. El este gata să o facă din nou astăzi! Peste tot în lume, bisericile adventiste experimentează reînnoirea cu Duhul Sfânt urmând exemplul ucenicilor și participând la ZECE ZILE DE RUGĂCIUNE în perioada 7 - 17 ianuarie 2015.

Spiritualitate 7 ianuarie 2015

[av_dropcap1]D[/av_dropcap1]umnezeu a revărsat Duhul Lui în ziua Cincizecimii, după ce Biserica Sa a petrecut zece zile împreună, cerând binecuvântarea promisă. El este gata să o facă din nou astăzi! Peste tot în lume, bisericile adventiste experimentează reînnoirea cu Duhul Sfânt urmând exemplul ucenicilor și participând la ZECE ZILE DE RUGĂCIUNE în perioada 7 – 17 ianuarie 2015.

[av_video src=’https://vimeo.com/112212038′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

Lucruri pentru care să ne rugăm:

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să rămâi în El.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea iubire în suflet pentru cei pierduți.
 • Laudă pe Dumnezeu că bucuria este un rod al neprihănirii.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea pacea care întrece orice înțelegere.
 • Cere Domnului să te învețe cum să răsplătești răul cu bine. Roagă-te pentru acele situații specifice în care trebuie să înveți cum să răsplătești răul cu bine.
 • Cere-I lui Dumnezeu să-ți dea putere să fii bun cu toată lumea, inclusiv membrii familiei și dușmanii.
 • Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate cum să manifești bunătate față de membrii familiei tale și față de frații și surorile tale în Hristos.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să te facă credincios în lucrurile mici. Spune-I câteva din lucrurile mici în care ai nevoie să înveți să fii credincios.
 • Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să fii blând.
 • Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să urăști lucrurile lumii și să-I dai dragostea ta Lui și numai Lui. Spune-I despre acele lucruri pe care ai nevoie să înveți să le urăști.
 • Roagă-te pentru tinerii din biserică, pentru ca ei să găsească plăcere în a urma pe Hristos. Înalță în rugăciune tinerii bisericii nume cu nume.
 • Roagă-te pentru o creștere a accentului pe minunata doctrină biblică a creațiunii, în care pământul nostru a fost creat prin cuvântul Domnului în șase zile, literale, consecutive.
 • Misiunea în orașele din toată lumea.
 • Roagă-te pentru unitatea din fiecare biserică și entitate din toată lumea, pentru respect față de metoda/ procedeul acceptat al bisericii și pentru angajament total în misiunea bisericii. Roagă-te pentru umilință în viețile noastre astfel încât să fim uniți în supunerea noastră față de conducerea lui Dumnezeu și procedeul bisericii de a lua decizii de comun acord.
 • Roagă-te pentru cea de a 60-a Sesiune a Conferinței Generale, din San Antonio, pentru delegați și pentru deciziile care vor fi luate acolo. Roagă-te ca Duhul Sfânt să conducă fiecare decizie care va trebui luată.
 • Roagă-te pentru extinderea accentului pus pe ”Redeșteptare și Reformă” în toată lumea.

Timp personal de rugăciune:

Pe lângă întâlnirea pentru rugăciune împreună, asigură-te că petreci timp singur cu Dumnezeu în timpul celor zece zile de rugăciune. Mai jos sunt prezentate temele zilnice împreună cu pasajele din Scriptură aferente precum și o listă cu întrebări care vor îmbogăți timpul personal de rugăciune. Acest timp de citire și rugăciune prin aceste versete va îmbogăți experiența personală a celor Zece Zile de Rugăciune atunci când te întâlnești să te rogi cu grupa ta la biserică.

Resurse pentru fiecare zi

[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’noborder_tabs’ initial=’1′]

[av_tab title=’01. Rămânerea în Hristos’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Ioan 15:1-17

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți, că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă pe Dumnezeu, că Hristos aduce roadă în tine.

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Ioan 15:4

Laudă-L pe Dumnezeu pentru modul în care te învață să rămâi în El.

Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblați în El, fiind înrădăcinați şi zidiți în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.  Col. 2:6, 7

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să rămâi în El

“Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,” zice Domnul oștirilor! Zah. 4:6

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Ioan 15:16

Roagă-te ca Duhul Sfânt să fie revărsat asupra ta în așa fel încât să aduci roadele Duhului.

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.  Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Ioel 2:28, 29

Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:  întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, Col. 1:10, 11

Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi mai bine nevoia de a rămâme în El și să îți dea dorința de a face acest lucru.

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Ioan 15:4

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Rom. 12:2

Roagă-te ca familia și prietenii tăi să aibe dorința și să învețe cum să rămână în El.

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne . Ezec. 11:19

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Rom. 8:5

Roagă-te pentru unitatea bisericii în adevăr.

Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.  Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Ioan 17:20, 21.

Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. 1 Cor. 1:10

Roagă-te pentru cea de a 60-a Sesiune a Conferinței Generale din San Antonio, pentru delegați, pentru deciziile care se vor lua acolo. Roagă-te ca delegații să rămână în Hristos, să fie total predați Lui și Duhul Sfânt să conducă în luarea fiecărei decizii.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.  Iacov 1:5

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.  Gal. 2:20

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. Ioan 14:16, 17.

Roagă-te pentru conducătorii bisericii (pastorul local, conducerea conferinței, a uniunii, a diviziunii și a Conferinței Generale) ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt și să rămână în Hristos.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Rom. 12:2

Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Efes. 2:10

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuși pentru mine. Gal. 2:20

Roagă-te pentru o accentuare sporită asupra temei redeșteptării și reformei pentru membri, conferințe, uniuni, diviziuni și a conferinței generale. Nu uita inițiativa de rugăciune 777 pentru revărsarea  Duhului Sfânt în ploaia târzie.

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Ioel 2:28, 29

Roagă-te pentru o recoltă minunată de suflete ca rezultat al seminței semănate prin proiectul distribuirii cărții Tragedia Veacurilor în toate formatele editate.

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.  2 Cor. 9:6

Roagă-te ca fiecare membru să simtă povara câștigării sufletelor și să înțeleagă faptul că cerul ne cere tuturor să mergem pe urmele lui Hristos în ceea ce privește împărtășirea credinței noastre, călăuziți de Dumnezeu.

Atunci a zis ucenicilor Săi: ”Mare este secerișul, dar puţini sunt lucrătorii!  Rugați dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerișul Lui.” Mat. 9:37, 38

Misiunea în orașe—Rugați-vă pentru Diviziunea Centrală și de Est a Africii și pentru orașele în care au ales ei să lucreze: Kinshasa, Republica Democrată Congo; Dar-es-Salaam, Tanzania; Addis Abeba, Etiopia; Kampala, Uganda; Kananga,  Congo de Vest; Lodwar, Kenya; Kigali, Ruanda; Lubumbashi, Congo de Est; Goma,  Congo de Nord-Est; Magara, Burundi; și Juba, Sudanul de Sud. Roagă-te ca fortărețile lui Satana să fie dărâmate și pentru stabilirea legăturii cu Hristos. 

”Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?  Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Rom. 10:14, 15

Roagă-te pentru nevoi personale sau pentru orice altceva ai pe suflet.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Prov. 3:5, 6

Laudă-L pe Dumnezeu pentru diferitele moduri în care Isus ne-a fost un exemplu despre cum să rămânem în Dumnezeu.

Isus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis, şi să împlinesc lucrarea Lui.” Ioan 4:34

Laudă-l pe Dumnezeu de pe acum pentru modul în care va răspunde rugăciunilor tale.

Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. Ioan 15:7

Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! 1 Cor. 15:57

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. Efeseni. 3:20

La sfârșitul timpului de rugăciune, puteți forma grupuri de două sau trei persoane care să se roage pentru cele șapte persoane din lista fiecăruia. Roagă-te ca ele să aibă o relație statornică cu Isus Hristos. Cere împlinirea făgăduinței din  Ioan 14:23 în dreptul lor: “Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” Dacă ai un motiv personal de rugăciune pentru care nu te simți confortabil să te rogi în grupul mare, poți împărtăși acel motiv cu partenerul tău de rugăciune și apoi rugați-vă împreună.

Cântări sugerate

“Îți predau întreaga viață” (335); “Pe Isus Îl vreau aproape” (336); “De mult mă lupt s-ajung mai sus (892); “Tot mai aproape“ (347) ” Mai lângă tronul Tău ” (309).

Ellen White despre Rămânerea în Hristos

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine.  Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.  Ioan 15:4, 5.

”Rămâneți în Mine” sunt cuvinte cu o mare semnificație. Să rămâi în Hristos înseamnă să trăiești o credință statornică, înviorătoare, care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Înseamnă să primești în mod constant din spiritul lui Hristos, o viață de consacrare fără rezerve în serviciul Său. Acolo unde această legătură există, vor apărea faptele bune. Viața viței se manifesta în rodul frumos mirositor al ramurilor.  Continua alimentare cu harul lui Hristos te va binecuvânta și te va face o binecuvântare, așa încât vei putea spune împreună cu Pavel: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20). (Tatăl nostru poartă de grijă, p.124).

Nu avem nevoie  doar  de o atingere întâmplătoare cu Hristos, ci să rămânem în El. El te-a chemat să stai cu El. El nu-ți propune o binecuvântare de scurtă durată, care e realizată ocazional  prin căutarea stăruitoare a Domnului, dar care trece în timp ce tu te angajezi în îndatoririle obișnuite ale vieții. Rămânerea ta cu Hristos face ca fiecare îndatorire necesară să fie ușoară, pentru că El poartă greutatea fiecărei poveri. El a pregătit totul ca să rămâi cu El. Asta înseamnă că tu trebuie să fii conștient de un Hristos care locuiește cu tine, că  tu ești continuu cu Hristos, și atunci mintea ta este încurajată și întărită…

Nu sta în afara lui Hristos, așa cum fac mulți pretinși creștini astăzi. Pentru că ”Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi” este un lucru posibil de realizat, și invitația n-ar fi fost dată dacă n-ai putea face acest lucru. Isus Mântuitorul nostru te atrage în mod constant prin Duhul Său Cel Sfânt, lucrând cu mintea ta, pentru ca să rămâi cu Hristos… Binecuvântările pe care El le revarsă sunt toate legate de propria ta acțiune. Va fi Hristos refuzat? El spune ”Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da afară”(Ioan 6: 37). Despre altă clasă spune, ”Şi nu vreți să veniți la Mine, ca să aveţi viața” (Ioan 5: 40)…(În locurile cerești p.55).

Domnul are nevoie de bărbați și femei care vor duce împreună cu ei în viața zilnică lumina unui bun exemplu; bărbați și femei ale căror vorbe și acțiuni arată că Hristos locuiește în inimă, învățând, conducând și călăuzind. El are nevoie de bărbați și femei, care, luptând singuri cu Dumnezeu, obțin biruința asupra eului și apoi pornesc să împartă altora ceea ce ei au primit de la Sursa de putere (Să fii ca Isus, p.262)

„Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște” (Matei 7, 20), a spus Mântuitorul. Toți adevărații urmași ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. Viața lor confirmă faptul că o bună lucrare a fost făcută în ei prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sfințenia. Viețile lor sunt curate și înnobilate. Faptele bune sunt roada inconfundabilă a adevăratei evlavii, iar cei ce nu aduc o astfel de roadă dovedesc că nu au experiență în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Viță. Isus spunea: „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15, 4.5). SP 329

După cum mlădița trebuie să rămână în viță spre a obține seva vitală care o face să înflorească, tot așa și cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc toate cuvintele Lui trebuie să rămână în iubirea Lui. Fără Hristos, noi nu putem subjuga nici un singur păcat și nu putem birui nici cea mai mică ispită. Mulți au nevoie de Duhul lui Hristos și de puterea Lui care să lumineze priceperea lor, tot atât de mult cât a avut nevoie orbul Bartimeu de vederea naturală. „După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine.” Toți cei care sunt într-adevăr în Hristos vor experimenta folosul acestei uniri. Tatăl îi acceptă în Preaiubitul Lui și ei devin obiectul afectuoasei și iubitoarei Sale purtări de grijă. Legătura aceasta cu Hristos va avea ca rezultat purificarea inimii, o viață trăită cu grijă și un caracter fără defect. Roada adusă de pomul creștin este „dragostea, blândețea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor”. 4M 355

[/av_tab]
[av_tab title=’02. Dragostea’ icon_select=’no’ icon=”]

 

Citește: 1 Ioan 4:7-21

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu pentru dragostea Sa necondiționată

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4:19

Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dragoste în suflet pentru cei pierduți

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.  Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Rom. 12:9, 10

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.  Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alții. 1 Ioan 4:10, 11

Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru dușmani și pentru cei care te persecută.

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.  Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti,» zice Domnul.  Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.  Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine. Rom. 12:17-21

Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc. Matei 5:44

Roagă-te ca dragostea lui Dumnezeu să fie desăvârșită în biserica Sa

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Col. 3:14

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,  ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,  plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. Filipeni 1:9-11

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. 1 Ioan 4:12

Roagă-te ca viața ta și cea a bisericii tale să demonstreze dragostea lui Dumnezeu față de toți cei care te înconjoară

Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste! 1 Cor. 16:14

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,  nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,  acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.  Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. 1 Cor. 13:4-8

Roagă-te ca nimic să nu ne despartă de dragostea lui Hristos. Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate acele lucruri care te despart de El și predă acele lucruri lui Dumnezeu.

Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. . Rom. 8:38, 39

Roagă-te pentru relații pline de dragoste în familiile adventiste. Roagă-te în mod special pentru familiile care se războiesc sau care sunt în pragul divorțului. Cunoști astfel de familii? Roagă-te pentru ele.

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. .” 1 Petru. 4:8

Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste! 1 Cor. 16:14

Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Rom. 5:5

Roagă-te pentru relații pline de dragoste în biserica lui Dumnezeu.

Prea iubiților, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. 1 Ioan 4:7

Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;  fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 1 Petru. 1:22, 23

Roagă-te pentru interes crescut pentru citirea și studiul zilnic al Bibliei atât la nivel personal cât și la nivelul întregii biserici prin programul Redeșteptați prin Cuvântul Său.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Tim. 3:16, 17

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Ps. 119:18

Roagă-te ca liderii și membrii bisericii să aibă un simțământ al urgenței și să conștientizeze faptul că trăim timpul sfârșitului și că Isus vine curând.

Luați seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efes. 5:15, 16

Roagă-te pentru orice nevoi personale sau orice ai pe suflet.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. Filipeni. 4:19

Misiunea în orașe—Roagă-te pentru Diviziunea Euro-Asia și pentru orașele în care se lucrează: Moscova, Rusia; Kiev, Ucraina; Chișinău, Moldova; Donețk, Ucraina; Kharkov, Ucraina; Minsk, Belarus; St. Petersburg, Rusia; Novosibirsk, Rusia; Krasnoyarsk, Rusia de Est; Khabarovsk, Rusia; Rostov-pe-Don, Caucaz; Tbilisi, Georgia; Erevan, Armenia; și Almaty, Kazakhstan. Roagă-te pentru miile de activități misionare și pentru secerișul care are loc în prezent.

Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, Col. 3:23

Laudă-L pe Dumnezeu pentru lucrurile, situațiile sau oamenii în care vezi dragostea Lui pentru tine.

Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! Ier. 31:3

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4:10

Laudă-L pe Dumnezeu pentru răspunsul la rugăciunile tale.

Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. . Iov 42:2

La sfârșitul timpului de rugăciune, puteți forma grupuri de două sau trei persoane care să se roage pentru cele șapte persoane din lista fiecăruia. Rugați-vă ca ei să accepte dragostea lui Dumnezeu în inimile lor și să iubească alții cu dragostea Sa divină. Cereți  pentru ei împlinirea textului din 2 Tesaloniceni 3:5: “Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.” Dacă ai un motiv personal de rugăciune pentru care nu te simți confortabil să te rogi în grupul mare, poți împărtăși acel motiv cu partenerul tău de rugăciune și apoi rugați-vă împreună.

Ellen White despre dragoste

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea—Gal. 5:22

Aici este scos în evidență tocmai lucrul pentru care trebuie să muncim: ”Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea.” Dacă avem dragostea lui Hristos în sufletele noastre, va fi o consecință firească manifestarea tuturor celorlalte daruri – bucurie, pace, îndelungă răbdare, amabilitate, bunătate, credință, blândețe, înfrânarea poftelor; și ,,împotriva acestor lucruri nu este lege.” Legea lui Dumnezeu nu condamnă și nici nu-i ține în robie pe cei care au aceste daruri, pentru că ei ascultă de cerințele legii lui Dumnezeu. Ei sunt păzitori ai legii, și… nu sunt sub robia legii…

Trebuie să avem dragoste, și împreună cu dragostea sunt bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Vedem agitația lumii, starea lor de nemulțumire. Ei doresc ceva ce nu au. Ei doresc ceva care să-i mențină entuziasmați sau să-i distreze. Dar pentru creștin există bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, stăpânire de sine și răbdare; și noi acestor lucruri vrem să deschidem ușa inimii noastre prețuind darurile divine ale Duhului Sfânt. Nimeni nu poate face aceasta pentru altul. Tu poți să te hotărăști să acționezi și să obții darurile Duhului, dar aceasta nu are nici un efect pentru mine… Fiecare în parte trebuie să acționeze și decidă prin eforturi personale să aibă harul lui Dumnezeu în inimă. Eu nu pot să dezvolt un caracter pentru tine, și nici tu nu poți face acest lucru pentru mine. Este o povară care apasă asupra fiecăruia, în mod individual, fie tânăr, fie bătrân.

Hristos spune: ”Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, şi mai scumpi decât aurul din Ofir” (Isaia 13:12). Cum? Prin cultivarea darurilor Duhului – dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, credința. Ne dorim credința vie care se prinde tare de brațul puternic al lui Dumnezeu… Toți avem nevoie de darurile Duhului Sfânt în inimă.

Când dragostea lui Hristos este păstrată cu sfințenie în inimă, va fi ca mirosul unui parfum ce nu poate fi ascuns. Influența sfântă reflectată prin caracter va fi evidentă pentru toți.  Hristos va lua chip în interior ”nădejdea slavei” (In locurile cerești, p. 244).

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Discordia și luptele sunt lucrarea lui Satana și rodul păcatului. Dacă noi, ca popor, iubim pacea și dragostea, atunci trebuie să lăsăm deoparte păcatele; trebuie să ajungem în armonie cu Dumnezeu și atunci vom fi în armonie și unul cu altul. Fiecare să se întrebe pe sine: Am eu darul iubirii? Am învățat să fiu îndelung răbdător și bun? Talentele, învățătura și elocvența, fără acest atribut ceresc, vor fi tot atât de lipsite de importanță ca și sunetul aramei și zăngănitul chimvalului. Dar, din nefericire, această comoară prețioasă este așa de puțin prețuită și căutată de către mulți dintre cei care mărturisesc credința. (Mărturii  vol. 5, p. 169).

Ori de câte ori sufletul se unește cu Hristos, există iubire. Orice altceva ar mai poseda caracterul, este lipsit de valoare fără dragoste; nu acea iubire dulceagă, slabă, sentimentală, ci acea iubire care locuiește în inima lui Hristos. Fără iubire, orice altceva nu folosește la nimic; pentru că nu poate în nici un caz reprezenta pe Hristos care e dragoste. (Semnele Timpului, 28 Decembrie, 1891, alin. 18).

Întrebări pentru meditație

 1. Este ceva în viața ta care te împiedică să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta? Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate aceste lucruri. Apoi predă-le pe toate Lui.
 2. Există oameni în viața ta pe care ți-e greu să-i iubești? Petrece ceva timp cerând lui Dumnezeu să te facă dispus să-i iubești, să-ți dea iubire în inimă pentru ei și ocazii  de a le arăta dragostea Lui.

[/av_tab]
[av_tab title=’03. Bucuria’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Habacuc 3:17-19 și Isaia 12

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu că bucuria este o roadă a neprihănirii.

Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Prov. 10:28

Laudă-L pe Dumnezeu pentru bucuria pe care o afli atunci când stai în prezența Sa și când Îl urmezi.

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veșnice în dreapta Ta.  Ps. 16:11

Laudă-L pe Dumnezeu că ne putem bucura în timpul bolii, că puterea lui Hristos rămâne peste noi.

Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.  2 Cor. 12:9

 Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea bucurie în inimă

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.1 Tes. 5:16-18

Roagă-te pentru cineva care are nevoie de bucuria lui Dumnezeu în inima lui.

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Fil. 4:4

Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Neemia 8:10 u.p.

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să te bucuri în încercări. Dacă ai o situație concretă în minte, adu-o înaintea tronului Său.

Dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. 1 Pet. 4:13

Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Ps. 30:5 u.p.

Roagă-te pentru cei care sunt persecutați, cerând ca Dumnezeu să le dea bucurie în suflet.

Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. Ps. 126:6

Atunci toţi cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.  Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjuri cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Ps. 5:11, 12

Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.   Rom. 12:12

Roagă-te ca tinerii bisericii să găsească bucurie în a-L urma pe Hristos. Roagă-te pe nume pentru tinerii din biserică.

Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!  Ps. 105:3

Toți cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta, să zică neîncetat: „Prea mărit să fie Dumnezeu!“  Ps. 70:4

Roagă-te pentru acceptarea cu toată inima a scrierilor Spiritului Profetic ca fiind aplicabile și azi și recunoștință sinceră că le avem. Roagă-te ca liderii bisericii și membrii să le citească în mod regulat.

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua 1:8

Roagă-te pentru ca să se pună un accent sporit asupra minunatei doctrine a creațiunii biblice – faptul că pământul a fost creat în 6 zile literale și consecutive prin cuvântul Domnului.

Şi credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.  Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.  Evrei. 11:1-3

Misiunea în orașe—roagă-te pentru Diviziunea Inter –Europeană și pentru orașele în care ei au ales să lucreze: Geneva, Elveția; Praga, Cehia; și Viena, Austria. Roagă-te de asemenea pentru  Orientul Mijlociu și Uniunea Africii de Nord și pentru cele 43 de orașe în care ei plănuiesc să intre în următorii  patru – cinci ani. Roagă-te pentru membrii bisericii și pentru  conducătorii  care lucrează în aceste orașe.

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe şi teamă,  1 Petru 3:15

Roagă-te pentru orice nevoi personale sau orice altceva ai pe suflet.

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.  Mat. 6:33

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El are deja un răspuns la rugăciunile tale.

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!  Isa. 65:24

La sfârșitul timpului de rugăciune, puteți forma grupuri de două sau trei persoane care să se roage pentru cele șapte persoane din lista fiecăruia. Rugați-vă ca ei să aibă bucuria lui Dumnezeu în inimile lor. Cereți împlinirea textului din Psalmul 40:16 pentru ei: “Să se bucure şi să se înveselească în Tine toți cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: «Mărit să fie Domnul!” Dacă ai un motiv personal de rugăciune pentru care nu te simți confortabil să te rogi în grupul mare, poți împărtăși acel motiv cu partenerul tău de rugăciune și apoi rugați-vă împreună.

Imnuri sugerate

“Ce fericire, am pe Isus” (387); “Este soare azi în viața mea” (405);  “Mi-e dor de cer” (493).

Ellen White despre bucurie

Roada Duhului, dimpotrivă, este: … bucuria. —Gal. 5:22

Cei care rămân în Hristos vor fi fericiți, veseli și bucuroși în Dumnezeu. O blândețe calmă se va manifesta în glas, un respect pentru lucrurile spirituale și veșnice vor fi exprimate în acțiune și muzică, o muzică voioasă, care va răsuna de pe buze, pentru că ea adie de la tronul lui Dumnezeu. (4M625)

Bucuria lui Hristos este o voioșie curată, pură. Nu este o veselie ieftină care conduce la frivolitate în cuvinte sau ușurătate în comportare. Nu, noi trebuie să avem bucuria Sa și  cea mai mare bucurie a Sa era să vadă pe oameni ascultând de adevăr…  Stăruiți la Dumnezeu spunând, ”Mă predau cu totul, mă ofer cu totul Ție.” Apoi fii voios. Cuvântul este în tine curățând și purificând caracterul tău. Dumnezeu nu dorește să-i vadă pe copii Săi umblând cu fețe exprimând neliniște și El vrea ca expresia plăcută a aprobării Sale să fie descoperită în fiecare din noi care suntem părtași naturii divine; pentru că noi avem puterea de a scăpa de ispitele din lume… Deși Hristos a murit, noi nu am fost lăsați orfani … Este posibil ca noi să obținem biruință după biruință și să fim cei mai fericiți oameni de pe fața pământului.  (Marea noastră chemare, p. 148).

De ce n-ar fi bucuria noastră deplină – lipsită de nimic? Avem asigurarea că Isus este Mântuitorul nostru și că putem participa în mod liber  la rezervele bogate pe care le-a făcut pentru noi. Putem crede în El, știind că El ne va da harul și puterea de a face ceea ce El ne îndeamnă. El ne-a dat asigurări că va împlini ceea ce a făgăduit.  Este privilegiul nostru să căutăm în mod constant bucuria prezenței Sale. El dorește ca să fim voioși și plini de laudă la adresa Numelui Său. El vrea ca noi să purtăm lumină pe fețele noastre și bucurie în inimi. Avem o speranță care este cu mult mai presus de orice plăcere pe care lumea ne-o poate da, – atunci, de ce să nu fim bucuroși? (Semnele timpului,Aug. 11, 1909, par. 4).

Să ne străduim să educăm credincioșii să se bucure în Domnul. Bucuria spirituală este rezultatul credinței active. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de credință și de Duhul Sfânt. Atunci El va fi proslăvit în ei. (Școala de instruire biblică, 1 Aprilie, 1905, par. 2).

Nu ce este în jurul nostru,  ci ceea ce este în noi; nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem , aceasta este ceea ce ne face cu adevărat fericiți. Ne dorim un foc vesel pe altarul propriilor inimi; atunci vom putea vedea totul într-o lumină  veselă, fericită. Putem avea pacea lui Hristos… Dacă vom fi ascultători, încrezători în Dumnezeu, așa cum un copil, în simplitatea sa, se încrede în părinții săi pământești, vom avea pace –  nu pacea pe care o dă lumea, ci pacea pe care o dă Isus… Viața, această viață are multă strălucire în ea, dacă vom culege florile și vom lăsa mărăcinii și ciulinii în pace.  (În locuri cerești, p. 245).

Întrebări pentru meditație personală

 1.  Ești un creștin plin de bucurie? Dacă nu, ce dă deoparte bucuria ta? Petrece un timp predând aceste lucruri lui Dumnezeu în rugăciune. Cere împlinirea promisiunii Sale că îți va da bucurie. Cere-I să îți dea o inimă plină de bucurie.
 2. Gândește-te la lucrurile pe care poți să le faci care te vor ajuta ca să fii vesel tot timpul. Fă un plan și cere-I lui Dumnezeu să te ajute să-l aplici în viața ta.

[/av_tab]
[av_tab title=’04. Pacea’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Ioan 14:25-31 și Matei 6:25-36

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu că putem găsi pacea în ascultarea de legea Lui.

Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. – Psalmi 119:165

Laudă-L pe Dumnezeu că a suferit pentru noi ca să avem parte de pace.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. – Isaia 53:5

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. – 1 Petru 3:18

Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea pacea Lui care întrece orice pricepere.

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. – Filipeni 4:6, 7.

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. – Ioan 14:27

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să rămâi în El și pacea Lui să rămână în tine.

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.– Isaia 26:3

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! – Romani 15:13

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să cauți pacea cu El și cu ceilalți oameni.

Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. – Evrei 12:14

Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. – Iacov 3:18

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! – Matei 5:9

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să-I permiți să lupte pentru tine și să-ți dea pacea Lui în orice situație dificilă.

Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi. – Exod 14:14

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. – Matei 11:28-30

Cunoști oameni care au nevoie de pacea lui Dumnezeu în inima lor? Roagă-te pentru acele persoane.

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. – Isaia 54:10

Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. – Ieremia 33:6

Cunoști oameni care trec prin încercări? Roagă-te pentru ei, cerându-I lui Dumnezeu să le dea pacea Sa.

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. – Ioan 16:33

(…) Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă. – Exod 33:14

Roagă-te pentru aceia care suferă pentru Hristos, cerând ca pacea lui Dumnezeu să rămână în inimile lor. Dacă știi astfel de persoane, roagă-te pentru fiecare pe nume.

Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.– Isaia 32:14

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Romani 5:1, 2.

Cunoști oameni care au nevoie să facă pace cu Dumnezeu și cu alți oameni? Roagă-te pentru ei.

Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.– Romani 16:20

(…) Trăiţi în pace între voi. – 1 Tesaloniceni 5:13 u.p.

Roagă-te pentru protejarea tinerilor de influețele lumești crescânde. Roagă-te ca ei să se concentreze pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe slujirea altora. Roagă-te pentru fiecare tânăr pe care îl cunoști pe nume care are nevoie de protecția lui Dumnezeu.

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. – 1 Timotei 4:12

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Inter-Americană și pentru orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: orașul Mexic, Mexic; Caracas, Venezuela; Bogatá, Columbia; Nassau, Bahamas; orașul Belize, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, Columbia; Cayenne, Guiana Franceză; orașul Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Mérida, Mexic; Puerto Rico (întreaga insulă); Santiago de los Caballeros, Republica Dominicană și Maracaibo, Venezuela. Roagă-te ca membrii să dezvolte strategii pentru a ajunge la aceste orașe mari.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. – Iacov 1:5

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase. – Isaia 43:18, 19

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că te-a auzit și că va face cu mult mai mult decât cerem sau gândim noi.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. – Efeseni 3:20, 21

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care leare fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să caute să aibă pacea lui Dumnezeu în inimile lor. Revendică pentru ei 1 Petru 3:11: „să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ce a scris Ellen White despre pace…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) pacea (…). Galateni 5:22

Domnul a hotărât că fiecare suflet care ascultă de Cuvântul Lui va avea bucuria Lui, pacea Lui și o putere neîntreruptă. Asemenea bărbați și femei sunt aduși zilnic lângă El, nu numai atunci când îngenunchează să se roage Lui, ci și în timp ce își îndeplinesc îndatoririle vieții. El le-a pregătit un loc să locuiască cu El, un loc unde viața este purificată de toată trivialitatea și de lipsa atractivității. Prin această comuniune neîntreruptă cu El, ei sunt făcuți colaboratori ai Lui în munca lor de o viață. (Viața mea astăzi)

Unii nu au pace, nu au odihnă. Ei sunt într-o stare permanentă de iritabilitate și permit impulsivității și pasiunii să le conducă inima. Ei nu știu ce înseamnă să ai pacea și odihna în Hristos. Ei sunt ca o navă neancorată, condusă de vânt și clătinată. Dar aceia a căror minte este controlată de Duhul Sfânt trăiesc în umilință și blândețe; pentru că ei lucrează conform planului lui Hristos și vor fi ținuți într-o pace perfectă, în timp ce aceia care nu sunt controlați de către Duhul Sfânt sunt ca marea agitată. (Voi veți primi putere)

Există unii care tot caută perla perfectă. Dar ei nu își predau toate obiceiurile lor rele. Ei nu mor față de ei înșiși ca Hristos să poată trăi în ei. Așadar, ei nu găsesc perla prețioasă. (…) Ei nu ajung niciodată să știe ce înseamnă să ai pace și armonie în suflet; pentru că dacă nu te predai total nu vei avea parte de odihnă și de bucurie. Cei care sunt „aproape creștini” dar nu creștini totali, par să fie lângă Împărăția Cerurilor, dar nu pot intra în ea. „Aproape salvat” dar nu salvat pe de-a-ntregul înseamnă că nu ești aproape pierdut, ci total pierdut. (…) (În locurile cerești)

Singurul mod de a câștiga pace și bucurie este să ai o conexiune vie cu Acela care Și-a dat viața pentru noi, care a murit ca noi să putem trăi și care trăiește ca să-Și unească puterea cu eforturile acelora care se străduiesc să biruiască. (În locurile cerești)

Cuvintele nu sunt îndeajuns ca să descrie pacea și bucuria pe care le are acela care Îl crede pe Dumnezeu pe Cuvânt. Încercările nu îl tulbură, disprețul nu îl mâhnește. Sinele este crucificat. Zi de zi, îndatoririle lui pot deveni mai impunătoare, ispitele mai puternice și încercările mai aspre, dar el nu se clatină pentru că primește o putere egală cu nevoia sa. (Viața mea astăzi)

În credință este pace și în Duhul Sfânt este bucurie. Credința aduce pace și încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. Crede! Crede! Sufletul meu spune: crede! Odihnește-te în Dumnezeu. El este capabil să păstreze ceea ce tu I-ai încredințat. El te va face mai mult decât învingător prin El care te iubește. (Credința prin care trăiesc)

Întrebări pentru reflecție personală:

 1. Ai tu pace în inimă? Care sunt lucrurile care îți răpesc pacea? Petrece timp în rugăciune, predând acele lucruri și cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
 2. Îl crezi pe Dumnezeu pe Cuvânt? Îți dau pace făgăduințele Sale când ești în mijlocul situațiilor dificile? Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea pacea Lui când te confrunți cu încercările.

[/av_tab]
[av_tab title=’05. Îndelunga răbdare’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Luca 23:26-43

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu că El este Acela care ne dăruiește puterea de a ne schimba.

Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oștirilor! – Zaharia 4:6 u.p.

Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile în care poți vedea îndelunga Sa răbdare față de tine.

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi dorește ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăință. – 2 Petru 3:9

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El nu-i dezamăgește niciodată pe aceia care se încred în El.

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. –Isaia 40:31

Cere-I lui Dumnezeu să te învețe îndelunga răbdare.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. – Psalmi 37:7, 8

Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. – Coloseni 1:11

Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să răsplătești bine pentru rău. Roagă-te pentru orice situație specifică în care ai nevoie să înveți să răsplătești bine pentru rău.

Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea;

căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. – Romani 12:17-21

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să privești încercările pe care le îngăduie asupra ta ca pe un mijloc de a te învăța îndelunga răbdare. Dacă treci printr-o asemenea încercare, roagă-te pentru aceasta în mod specific în rugăciunea ta.

Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. – Iacov 1:2, 3

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. – 2 Corinteni 4:16, 17

Roagă-L pe Dumnezeu să îți aducă aminte să te rogi pentru aceia care te tratează rău.

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. – Coloseni 3:12, 13 p.p.

Cunoști oameni care trec prin încercări? Roagă-te ca Domnul să îi învețe îndelunga răbdare.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. – Romani 8:28

Roagă-te pentru unitate globală în orice comunitate și entitate bisericească, bazată pe respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea umilă, puterea Duhului Sfânt, respectul pentru politica/procesul bisericii și pentru o angajare totală în misiunea bisericii. Roagă-te pentru umilință în viața noastră ca să fim uniți în supunerea noastră față de conducerea lui Dumnezeu și în procesul luării de decizii unite în biserică.

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. – 1 Corinteni 1:10

Roagă-te pentru o cooperare puternică și unire între organizația bisericii și bisericile care sprijină misiunea de evanghelizare.

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. – Evrei 10:24, 25

Roagă-te pentru folosirea oricărui mijloc media de socializare potrivit pentru împărtășirea soliei celor trei îngeri într-o manieră creativă și diferită pentru oamenii ocupați din ziua de azi.

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. – Ioan 15:5

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Americii de Nord în timp ce încearcă să ajungă la aceste orașe: orașul New York, New York; Calgary, Canada; Indianapolis, Indiana; St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California; Tampa, Florida și orașul Oklahoma, Oklahoma. Roagă-te de asemenea pentru Diviziunea Asia de Nord – Pacific și pentru orașele la care încearcă să ajungă: Tokyo, Japonia; Daegu, Coreea; Daejon, Coreea; Wuxi, China și Ulanbator, Mongolia. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în aceste orașe.

Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! – Zaharia 4:6 u.p.

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. – Filipeni 4:19

Laudă-L pe Dumnezeu că El are o mie de căi atunci când noi nu vedem niciuna și că îți va răspunde la rugăciuni.

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. – Psalmi 84:11

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Domnul să-i învețe îndelunga răbdare. Revendică pentru ei Coloseni 1:11: „întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie”. Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre îndelunga răbdare…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) îndelunga răbdare (…). Galateni 5:22

Dragostea este legea Împărăției lui Hristos. Domnul ne cheamă pe fiecare să atingem un standard înalt. Viața poporului Său trebuie să reflecte dragoste, blândețe, îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare suferă ceva, suferă multe lucruri, fără a căuta să fie răzbunată prin cuvinte sau acțiuni.

„Îndelunga răbdare” este o răbdare cu ofensa, jignirea, o rezistență îndelungată.

Dacă ești îndelung răbdător nu vei împărtăși cu alții ceea ce știi despre greșelile fratelui tău. Vei căuta să îl ajuți și să îl salvezi pentru că el a fost răscumpărat cu sângele lui Hristos. „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.” „Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” A fi îndelung răbdător nu înseamnă a fi posomorât și abătut, acru și neîndurător, ci înseamnă să fii exact opusul. (Viața mea astăzi)

Dragostea pentru Hristos trebuie să ne influențeze viața. Ea va avea o influență mângâietoare și cuceritoarea asupra inimii și caracterului nostru. Ea ne va îndemna să îi iertăm pe frații noștri, chiar dacă ei ne-au rănit. Dragostea divină trebuie să curgă din inima noastră în cuvinte blânde și acțiuni prietenoase unul față de celălalt. Roada acestor fapte bune va atârna ca ciorchini bogați pe vița caracterului. „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Review and Herald, 16 noiembrie 1886)

Încearcă să trăiești în pace cu toți oamenii și atmosfera care îți va înconjura sufletul va fi plăcută și parfumată. Domnul aude fiecare cuvânt neînțelept care este rostit. Dacă te vei lupta cu natura umană egoistă, vei merge înainte în mod constant în lucrarea de depășire a tendințelor ereditare și a celor cultivate către rău. Prin răbdare, îndelungă răbdare și stăpânire de sine vei realiza multe. Nu uita că tu nu poți fi umilit de vorbele neînțelepte ale altcuiva, dar că atunci când tu răspunzi neînțelept pierzi o victorie pe care ai fi putut să o câștigi. Fii foarte atent la cuvintele tale. Stăpânirea de sine și lipsa de egoism se arată în cuvintele și faptele acelora care sunt născuți din nou pentru a trăi o viață nouă în Hristos. (Viața mea astăzi)

Întrebări pentru reflecție personală

 1. Ai obiceiul de a te răzbuna când cineva îți face un rău? Cum reacționezi când cineva te tratează urât? Cere-I lui Dumnezeu să te învețe să fii îndelung răbdător. Revendică făgăduințele Sale.
 2. Este cineva în viața ta care te calcă pe coadă și o face în mod intenționat? Cere-I lui Dumnezeu să îți dea răbdare, dragoste și iertare pentru acea persoană și să te ajute să îi arăți dragostea Lui.

[/av_tab]

[av_tab title=’06. Bunătatea’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Filipeni 2:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu că ne cheamă să facem altora ceea ce ne-ar plăcea ca ei să ne facă nouă.

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. – Luca 6:31

Laudă-L pe Dumnezeu că îți poate da puterea să fii bun.

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. – Efeseni 2:10

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. – Coloseni 3:12

Laudă-L pe Dumnezeu pentru situații specifice în care ai putut vedea bunătatea Lui față de tine. Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El te poate face și te poate ține fără pată până la venirea Lui.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta. – 1 Tesaloniceni 5:23, 24

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. – Filipeni 1:6

Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea puterea să fii bun cu toți oamenii, inclusiv cu membrii familiei tale și cu dușmanii tăi.

Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi, fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. – Luca 6:35

A fost cineva rău cu tine? Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să fii bun cu acea persoană. Și mai roagă-te și ca Dumnezeu să îți dea iertare în inimă pentru acea persoană.

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. – Romani 12:10

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. – Efeseni 4:32

Roagă-te la Dumnezeu să îți arate cum să fii bun cu necunoscuții

Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. – Evrei 13:1, 2

Roagă-L pe Dumnezeu să te facă o făptură nouă și să îți dea o inimă nouă. Spune-I despre oamenii către care trebuie să arăți mai multă bunătate.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. – 2 Corinteni 5:17

Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea o înțelegere deplină a metodei lui Hristos (slujirea în ceea ce privește sănătatea) care să permită tuturor membrilor bisericii să împlinească nevoile oamenilor și să urmeze modelul lui Hristos de slujire a altora.

Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” – Faptele Apostolilor 13:47

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!” – Ioan 20:21, 22

Roagă-te pentru o creștere nemaipomenită a sprijinului spiritual pentru tinerii adventiști de ziua a șaptea care merg în campusuri publice. Roagă-te ca ei să devină misionari activi slujind altora în universitățile și colegiile publice din toată lumea.

Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru (…) – 2 Timotei 1:8 p.p.

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. – 2 Timotei 4:1, 2

Roagă-te ca toți membrii să petreacă mai mult timp cu studiul Bibliei și rugăciunea, care să-I permită lui Dumnezeu să Își îndrume poporul după voia Sa, nu a noastră.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. – 2 Timotei 3:16, 17

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea America de Sud și cele 43 de orașe pe care au decis să-și concentreze misiunea. Roagă-te, de asemenea și pentru Diviziunea Pacificului de Sud și pentru orașele în care au ales să lucreze pentru Hristos: Sydney, Australia; Christchurch, Noua Zeelandă; Lae, Papua Noua Guinee și Apia, Samoa. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită lucrători și să binecuvânteze eforturile lor.

Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. – Ioan 17:18

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. – Efeseni 3:20, 21

Laudă-L pe Dumnezeu că orice vei cere în Numele Lui și în conformitate cu voia Lui, El va face.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. – 1 Ioan 5: 14, 15

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să învețe de la Isus cum să fie buni și afectuoși. Revendică pentru ei 1 Ioan 3:18: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre bunătate…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) bunătatea (…). Galateni 5:22

Domnul ne va ajuta pe fiecare acolo unde avem cea mai mare nevoie de ajutor în marea lucrare de a ne birui și de a ne câștiga pe noi înșine. Fie ca legea bunătății să fie pe buzele tale și untdelemnul îndurării să fie în inima ta. Astfel vei avea rezultate minunate. Vei fi mai delicat, mai solidar și mai curtenitor. Ai nevoie de toate aceste caracteristici. Trebuie să-L primești pe Duhul Sfânt și să-L lași să-ți modeleze caracterul; atunci caracterul tău va fi ca focul sfânt, aducând un miros de tămâie care să se ridice la Dumnezeu, nu de pe buze care condamnă, ci ca un vindecător al sufletelor oamenilor.

Înfățișarea ta va exprima imaginea divinului. (Voi veți primit putere)

Niciun cuvânt tăios, critic, aspru nu ar trebui spus. Acestea sunt ca focul și nu ar trebui să apară în cadrul consiliilor și relațiilor noastre cu frații. Dumnezeu cere ca fiecare suflet care Îi slujește să își aprindă cădelnițele din cărbunii focului sacru. Cuvintele vulgare, aspre, dure care ies atât de repede de pe buzele noastre, trebuie reținute și Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin agentul uman. Privind la caracterul lui Hristos vei deveni schimbat ca să te asemeni cu El. Numai harul lui Hristos îți poate schimba inima și apoi tu vei reflecta imaginea Domnului Isus. Dumnezeu ne cheamă să fim ca El – puri, sfinți și nepătați. Noi trebuie să purtăm imaginea divinului. (Voi veți primi putere)

Domnul Isus este singurul nostru ajutor. Prin harul Său noi putem învăța să cultivăm dragostea, să ne educăm pe noi înșine să vorbim cu amabilitate și cu gingășie. Prin harul Său manierele noastre reci și dure vor fi transformate. Legea bunătății va fi pe buzele noastre și aceia care sunt sub prețioasa influență a Duhului Sfânt nu vor simți că este o dovadă a slăbiciunii să plângă cu cei ce plâng și să se bucure cu cei ce se bucură. Noi trebuie să cultivăm trăsături divine de caracter. Noi trebuie să învățăm ce înseamnă să avem bunăvoință față de toți oamenii, o dorință sinceră de a fi precum razele de soare și nu precum umbra în viața oamenilor. (Harul uimitor al lui Dumnezeu)

Profită de orice oportunitate de a contribui la fericirea celor din jurul tău, împărtășind cu ei afecțiunea ta. Cuvinte pline de bunătate, priviri pline de simpatie, expresii de apreciere ar fi pentru mulți care se luptă cu singurătatea ca un pahar cu apă rece pentru un suflet însetat. (Harul uimitor al lui Dumnezeu)

Trăiește în lumina razelor dragostei Mântuitorului tău. Apoi influența ta va binecuvânta lumea. Permite-I Duhului lui Hristos să te controleze. Fie ca legea bunătății să fie mereu pe buzele tale. Stăpânirea de sine și altruismul se văd în cuvintele și acțiunile acelora care sunt născuți din nou ca să trăiască o viață nouă în Hristos. (Harul uimitor al lui Dumnezeu)

Noi putem vorbi de binecuvântările Duhului Sfânt și ne putem ruga să le primim, dar dacă agentul uman nu este prelucrat de Duhul lui Dumnezeu, El îi descoperă că nu Îl are. Când Duhul modelează și transformă caracterul după asemănarea cu divinitatea, El va fi descoperit negreșit în fiecare cuvânt pe care îl vom rosti și în fiecare lucru pe care îl vom face, arătând lumii că este o diferență clară între copiii luminii și copiii  întunericului. Domnul vrea ca noi să stăm tari în credința dată sfinților. Trebuie să spunem adevărul cu dragoste. Marele nostru Învățător spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:29, 30) (Voi veți primi putere)

Întrebări pentru reflecție personală:

 1. Ești tu caracterizat de bunătate? Cum reacționezi când oamenii nu sunt buni cu tine? Ai vrea să poți reflecta bunătatea lui Dumnezeu? Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să fii bun. Revendică făgăduințele Lui.
 2. Fă o listă cu lucruri pe care le poți face pentru alții pentru a le arăta bunătate și cere-I lui Dumnezeu să-ți ofere oportunități să arăți bunătatea Sa, în special acelora care par să o merite cel mai puțin.

[/av_tab]

[av_tab title=’07. Facerea de bine’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Romani 12:9-21

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu pentru tot binele pe care ți l-a făcut.

O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. – Psalmi 31:19, 20

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. – Psalmi 23:6

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că omul bun capătă bunăvoința Domnului.

Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului (…). – Proverbe 12:2 p.p.

Laudă-L pe Dumnezeu pentru situațiile specifice în care ai văzut că ți-a făcut bine.

O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!… – Psalmi 27:13

Laudă-L pe Dumnezeu că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. – Romani 8:28

Cere-I lui Dumnezeu înțelepciune și înțelegere ca să faci totul cu blândețea înțelepciunii.

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! – Iacov 3:13

Roagă-L pe Dumnezeu să îți arate cum să manifești bunătate față de membrii familiei tale și față de frații și surorile în Hristos.

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. – Galateni 6:9, 10

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să faci bine străinilor.

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. – Evrei 13:16

Roagă-te să nu iei ca și cum ți s-ar cuvieni lucrurile bune pe care le primești și ca Dumnezeu să îți amintească de faptul că toate lucrurile bune vin de la El.

Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. – Iacov 1:17

Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să vezi și să apreciezi bunătatea Lui față de tine.

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! – Psalmi 34:8

Roagă-te ca să existe un interes crescut pentru studierea cărților lui Daniel și Apocalipsa. Roagă-te ca oamenii să înțeleagă și să proclame slujirea din sanctuar ca pe o explicație frumoasă a procesului de mântuire. Roagă-te pentru concentrarea asupra lui

Hristos și a lucrării Lui pentru noi în timpul vieții Lui pe pământ, asupra morții pe cruce, învierii și slujirii lui actuale pentru noi în ceruri în Sfânta Sfintelor și a doua venire apropiată a Lui.

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. – 2 Timotei 2:15

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.– Evrei 8:1, 2

Roagă-te pentru o participare crescută și o dedicare sporită a tuturor membrilor bisericii și a instituțiilor în ceea ce privește acțiunile de evanghelizare în timp ce sprijină misiunea în plină desfășurare a bisericii.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. – Matei 5:16

Roagă-te pentru întemeierea a mii de „centre de influență”, în special în orașele mari de peste tot din lume și roagă-te ca aceste centre să facă diferența în viața oamenilor în timp ce experimentează adevărul lui Dumnezeu prin slujirea creștină.

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. – Matei 5:13-16

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Africa de Sud – Oceanul Indian și pentru orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagascar; Lilongwe, Malawi; Maputo, Mozambic; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Africa de Sud; Lubango, Angola; Kitwe, Zambia și Harare, Zimbabwe. De asemenea, roagă-te pentru Diviziunea Asia de Sud și orașele din India pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal și Vijayawada. Roagă-te ca Scriptura să aducă roade.

Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. – Isaia 55:11

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. – Psalmi 37:4

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că Îi face plăcere să îți răspundă la rugăciuni și că îți va răspunde la momentul potrivit și îți va da răspunsul potrivit.

De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. – Marcu 11:24

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să vadă bunătatea lui Dumnezeu, să-și dorească să o aibă în inima lor și să o reflecteze asupra altora. Revendică pentru ei Matei 12:35 „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre facerea de bine…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) facerea de bine (…). Galateni 5:22

Adevărata bunătate este socotită în ceruri ca adevărată noblețe. Condiția afecțiunilor morale determină valoarea unui om. O persoană poate avea bunuri și inteligență și totuși să fie lipsit de valoare pentru că focul bunătății nu a ars niciodată pe altarul inimii sale. Bunătatea (facerea de bine) este rezultatul puterii divine de a transforma natura umană. Prin credința în Hristos, rasa umană căzută pe care El a răscumpărat-o poate obține acea credință care lucrează prin dragoste și purifică sufletul de orice murdărie. Apoi apar atributele lui Hristos: pentru că privind la Hristos omul devine schimbat în același chip din slavă în slavă, aspect cu aspect. Acum se produc roade bune. Caracterul este modelat după asemănarea cu divinitatea și integritatea, cinstea și adevărata binefacere sunt manifestate față de rasa păcătoasă.

Domnul a pus la încercare pe fiecare om. El vrea să ne testeze ca să vadă dacă vom fi buni și vom face binele în această viață, să vadă dacă ne poate încredința bogății veșnice și să ne facă membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc.

Nu există vreo limită a binelui pe care poți să-l faci. Dacă faci din Cuvântul lui Dumnezeu regula vieții tale și îți ghidezi acțiunile după preceptele sale, făcând toate scopurile și eforturile tale în împlinirea datoriei tale ca o binecuvântare și nu un blestem pentru alții, eforturile tale vor fi încununate de succes. Te vei pune astfel în conexiune cu Dumnezeu și vei deveni un canal de lumină pentru alții. Tu vei fi onorat devenind colaborator cu Isus și nu vei putea primi vreo onoare mai înaltă decât binecuvântarea de pe buzele Mântuitorului: „Bine, rob bun și credincios.” (Viața mea astăzi)

 

Întrebări pentru reflecție personală:

 1. În ce moduri ai văzut bunătatea lui Dumnezeu în ultima vreme în viața ta? Ia-ți timp să-I mulțumești pentru ce a făcut pentru tine.
 2. Ce ai putea să faci ca să arăți altora aceeași bunătate? Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate ce poți face și să-ți dea putere să oglindești bunătatea Sa.

[/av_tab]

[av_tab title=’08. Credincioșia’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Evrei 11:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu pentru credincioșia și iertarea Lui.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. – 1 Ioan 1:9

Laudă-L pe Dumnezeu pentru darul credinței.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. – Efeseni 2:8

Laudă-L pe Dumnezeu că nu Se schimbă și că rămâne credincios chiar și atunci când noi suntem necredincioși.

Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. – 2 Timotei 2:13

Laudă-L pe Dumnezeu că El ne răsplătește credincioșia.

Un om credincios este năpădit de binecuvântări (…) – Proverbe 20:20

Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii credincios în lucrurile mici. Spune-I acele lucruri mici în care trebuie să înveți să fii credincios.

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. – Luca 16:10

Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea credință și să te ajute să crezi.

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” – Marcu 9:23

Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta.” – Luca 17:6

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să trăiești prin credință și nu prin vedere.

Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – 2 Corinteni 5:7

Roagă-te să nu te încrezi în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

Pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 2:5

Roagă-te ca Dumnezeu să-ți mărească credința.

Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!” – Luca 17:5

Roagă-te pentru pastorul local, cerându-I lui Dumnezeu să îi dăruiască pastorului tău o măsură bogată a credinței.

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. – Matei 21:22

Roagă-te ca fiecare lider al bisericii de pe tot globul să rămână statornic unei perspective spirituale și evanghelistice credincioase.

Roagă-L pe Domnul să-i păzească pe pastori și pe membrii bisericii ca să nu își piardă identitatea profetică pe care o au ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea, Biserica Rămășiță a lui Dumnezeu la Sfârșitul timpului.

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. – 1 Petru 2:9, 10

Roagă-te pentru folosirea sporită a literaturii creștine de către toți membrii bisericii și pentru o accentuare a importanței evanghelismului prin literatură, atât în format de carte, cât și în format electronic.

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. – 2 Corinteni 9:6

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Asia de Sud – Pacific și pentru orașele asupra cărora își concentrează eforturile: Metro Manila, Filipine; Dhaka, Bangladesh; Cebu, Filipine; Makassar, Indonezia; Yangon, Myanmar; Urdaneta, Filipine; Karachi, Pakistan; Kota Kinabalo, Malaezia; Davao, Filipine și Medan, Indonezia. Roagă-te ca lucrătorii să fie umpluți de Duh Sfânt și să primească putere de la El.

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.– Faptele Apostolilor 1:8

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. – Matei 7:7

Laudă-L pe Dumnezeu că a fost credincios în ascultarea și răspunsurile la rugăciunile tale. Laudă-L pentru ceea ce urmează să facă.

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. – Matei 21:22

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Dumnezeu să le mărească credința. Revendică pentru ei Evrei 11:6: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre credincioșie…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) credincioșia. Galateni 5:22

Venirea la Hristos trebuie să fie un exercițiu al credinței. Avem nevoie să-L aducem în viața noastră de zi cu zi; atunci vom avea pace și bucurie și vom ști din experiență însemnătatea Cuvântului Său: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10) Trebuie să revendicăm prin credință făgăduința Lui că vom rămâne în dragostea lui Isus. Isus a spus: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” (versetul 11) Credința lucrează pin dragoste și purifică sufletul. Prin credință Duhul Sfânt are acces la inimă și creează sfințenie în ea. Omul nu poate să devină un agent care să lucreze lucrările lui Hristos decât dacă este în comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Noi putem fi pregătiți pentru cer numai printr-o transformare a caracterului; trebuie să avem neprihănirea lui Hristos ca scrisoare de recomandare dacă vrem să avem acces la Tatăl. Trebuie să luăm parte la natura divină dacă am scăpat de corupția care a intrat în lume prin poftă. Trebuie să fim transformați zilnic prin influența Duhului Sfânt; pentru că este lucrarea Duhului Sfânt aceea de a eleva gusturile, de a sfinți inima și de a înnobila întreaga ființă prezentând sufletului farmecul de neegalat al lui Isus. (Voi veți primi putere)

Fiecare act al vieții, indiferent cât de mic, aduce roade spre bine sau spre rău. Credința sau neglijența în ceea ce privește cele mai neînsemnate datorii, poate deschide ușa pentru cele mai bogate binecuvântări în viață sau pentru cele mai mari calamități. Lucrurile mici testează caracterul. Faptele neprefăcute de tăgăduire de sine făcute cu o inimă veselă și binevoitoare, acestea sunt lucrurile care Îl fac pe Dumnezeu să zâmbească. Noi nu trebuie să trăim pentru noi înșine, ci pentru alții. Și numai prin uitare de sine și prin prețuirea unui suflet iubitor și serviabil putem să facem din viața noastră o binecuvântare. Micile atenții, simplele acte de amabilitate alcătuiesc fericirea vieții, iar neglijarea acestora duce la nefericire. (Conflict și curaj)

De credincioșia ta în această lucrare depinde nu numai bunăstarea altora, ci și propriul tău destin veșnic. Hristos caută să-i ridice pe toți cei care petrec timp în compania Lui ca noi să fim una cu El precum și El este una cu Tatăl. El permite să venim în contact cu suferința și calamitatea pentru a ne scoate din egoismul nostru; El caută să dezvolte în noi atributele caracterului Său – compasiune, tandrețe și dragoste. Acceptând această lucrare de slujire, intrăm în școala Sa, ca să fim pregătiți pentru curțile lui Dumnezeu. (Parabolele Domnului Hristos)

Aceia care intră în lucrare ca slujitori vor descoperi că lucrarea lor nu suportă inspecția din partea muritorilor sau a îngerilor. Lucrul care este esențial pentru o lucrare de succes este cunoașterea lui Hristos, pentru că această cunoștință ne dă principii drepte [și] împărtășim un spirit nobil și neegoist ca acela al Mântuitorului nostru pe care declarăm că Îl slujim. Credincioșia, chibzuința, grija, temeinicia, acestea ar trebui să ne caracterizeze munca, oriunde am fi: fie că suntem în bucătărie, în atelier, în biroul unei publicații, în sanatoriu, la facultate sau oriunde am fi așezați în via Domnului. „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” (Review and Herald, 22 septembrie 1891)

Trebuie să privim la Isus și privind suntem schimbați. Trebuie să venim la El ca la o fântână deschisă, inepuizabilă din care putem bea iar și iar și întotdeauna vom găsi o rezervă proaspătă. Trebuie să răspundem la dragostea Lui, să ne hrănim cu Pâinea Vieții care a venit la noi din cer și să bem Apa Vieții care curge de la Tronul lui Dumnezeu. Trebuie să privim tot timpul în sus astfel încât credința să ne lege de tronul lui Dumnezeu. Nu privi în jos ca și cum ai fi legat de pământ. Nu îți examina credința cum ai smulge o floare din pământ ca să vezi dacă are rădăcini. Credința crește imperceptibil. (Voi veți primi putere)

 Întrebări de reflecție personală:

 1. Ai tu credință în Dumnezeu chiar și în cele mai dificile situații? Roagă-L pe Dumnezeu să îți mărească credința! Cere îndeplinirea făgăduințelor Lui.
 2. Citește ultimul paragraf de mai sus. Fă o listă cu lucrurile pe care poți să le faci pentru a-ți mări credința. Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să le aplici în viața ta.

[/av_tab]

[av_tab title=’09. Blândețea’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Iacov 3:13-18 și Coloseni 3:12-17

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile prin care Isus ți-a dat un exemplu despre cum să fii blând.

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. – Isaia 53:7

Laudă-L pe Dumnezeu că ne cheamă să învățăm de la El și că imitându-L putem avea pace.

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. – Matei 11:29

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că blândețea Lui ne face buni.

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare. – Psalmi 18:35

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că le arată celor umili căile Sale

El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. – Psalmi 25:9

Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciunea blândeții Sale

Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. – Iacov 3:17

Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să fii blând.

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. – 1 Timotei 6:11

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. – 1 Petru 3:3, 4

Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să ridici cu blândețe pe cineva care este slab și a căzut.

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. – Galateni 6:1

Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe să fii blând chiar și cu aceia care nu sunt blânzi cu tine.

Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. – Filipeni 4:5

Există oameni sau situații în viața ta pentru care ai nevoie să înveți a avea mai multă blândețe? Roagă-te pentru acele situații, cerând să înveți de la El ce înseamnă să fii blând.

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. –Psalmi 18:32

Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să fii umil.

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. – 1 Petru 5:6

Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. – Matei 23:12

Roagă-te pentru un sprijin și un interes mai mare al tuturor membrilor bisericii și al liderilor în menținerea educației Adventiste de Ziua a Șaptea ca Adventistă de Ziua a Șaptea adevărată în ceea ce privește conținutul și expresivitatea. Acestea sunt vitale pentru viitoarea perspectivă a forței de muncă și a misiunii bisericii.

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – Proverbe 22:6

Roagă-te să se pună mai mult accentul pe grupurile mici, pentru ca toți membrii să participe la mărturisirea personală și proclamarea adevărului măreț al lui Dumnezeu în aceste ultime zile.

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă. – 1 Petru 3:15

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Trans-Europeană și pentru orașele pe care încearcă să le câștige la Hristos: Londra, Anglia; Zagreb, Croația; Tallinn, Estonia; Dublin, Irlanda; Copenhaga, Danemarca; Helsinki, Finlanda; Budapesta, Ungaria; Bergen, Norvegia; Randstad, Olanda; Varșovia, Polonia; Belgrad, Serbia și Gothenburg, Suedia. Roagă-te ca oamenii să aibă o foame profundă pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. – Amos 8:11

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule! – Psalm 40:17

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că nu reține nimic bun de la copiii Săi și că El îți va răspunde la rugăciuni.

(…) nu aveţi, pentru că nu cereţi. Iacov 4:2 u.p.

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. – Ioan 16:24

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Dumnezeu să-i facă blânzi și ca ei să fie martori pentru El. Revendică pentru ei Ioan 1:19, 29: „Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre blândețe…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: blândețea (…). Galateni 5:22, 23

Tu trebuie să-L reprezinți pe Hristos în ceea ce privește blândețea, bunătatea și dragostea. Adevărata bunătate este o nestemată de mare valoare în ochii lui Dumnezeu. (Viața mea astăzi)

Dacă Hristos este în noi trebuie să fim creștini atât acasă, cât și în afara ei. Acela care este creștin va avea cuvinte amabile pentru rudele și tovarășii lui. El va fi bun, curtenitor, iubitor, înțelegător și se va autoeduca să locuiască cu familia de sus. Dacă el este membru al familiei regale, el va reprezenta regatul în care va locui. El le va vorbi copiilor lui cu blândețe pentru că realizează că și ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu, membri ai curții cerești. Printre copiii lui Dumnezeu nu domnește niciun spirit de asprime, pentru că „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Spiritul care este prețuit acasă este acela care se va manifesta în biserică. (Voi veți primi putere)

Niciun membru al familiei nu se poate închide în el însuși ca ceilalți membri ai familiei să nu simtă influența și spiritul său. Însăși expresia feței are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul său, cuvintele sale, acțiunile sale și atitudinile față de ceilalți sunt evidențe. (…) Dacă el este umplut cu dragostea lui Hristos, el va manifesta curtoazie, amabilitate, respect pentru sentimentele celorlalți și va comunica asociaților săi prin actele sale de iubire un simțământ delicat, reconfortant de bucurie. El va demonstra astfel că trăiește pentru Isus. (…) El Îi va putea spune Domnului: „îndurarea Ta mă face mare”. (Viața mea astăzi)

O, noi trebuie să educăm sufletul să fie plin de milă, blând, gingaș, plin de iertare și de compasiune. Când lăsăm la o parte toată vanitatea, toate vorbele necugetate, zeflemeaua și glumele, nu trebuie totuși să devenim reci, indiferenți și antisociali. Duhul Domnului se va odihni asupra ta până când vei deveni ca o floare parfumată din grădina lui Dumnezeu.

Tu trebuie să continui să vorbești despre lumină, despre Isus, Soarele neprihănirii până când te vei schimba din slavă în slavă, trăsătură cu trăsătură, primind din ce în ce mai multă putere și reflectând din ce în ce mai mult chipul prețios al lui Isus. (Voi veți primi putere)

Întrebări de reflecție personală

 1. În ce arii ale vieții tale ai nevoie să fii mai blând? Căror oameni le poți arăta mai multă blândețe?
 2. Fă o listă cu oamenii cu care ai putea să fii mai blând și roagă-L pe Dumnezeu să îți dăruiască blândețea Sa ca să o poți reflecta. Laudă-L anticipat pentru victoria pe care o vei avea.

[/av_tab]

[av_tab title=’10. Înfrânarea poftelor’ icon_select=’no’ icon=”]

Citește: Matei 4:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă-L pe Dumnezeu că îți dă putere să te înfrânezi. Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile în care ți-a dat putere să te stăpânești în anumite situații.

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. – Psalmi 18:32

Laudă-L pe Dumnezeu că puterea Lui este perfectă în slăbiciunea ta.

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. – 2 Corinteni 12:9

Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El e Acela care îți dă voința și te ajută să ai stăpânire de sine.

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. – Filipeni 2:13

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. – 2 Corinteni 2:14

Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea voință să te poți înfrâna.

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. – Romani 12:1, 2

Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să urăști lucrurile din lume și să îți dea dragoste pentru El și numai pentru El. Spune-I despre acele lucruri pe care ai nevoie să înveți să le urăști.

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. – 1 Ioan 2:15-17

Cere-I lui Dumnezeu să îți amintească de fiecare dată când ești ispitit că trupul tău este templul Duhului Sfânt.

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 6:19, 20

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.– 2 Petru 1:3, 4

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să faci totul pentru gloria Lui.

Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 10:31

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să trăiești o viață ascunsă în El.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. – Galateni 2:20

Roagă-te pentru activitățile unite de evanghelizare și mărturie a fiecărui adventist de ziua a șaptea din întreaga lume, fie bărbat, fie femeie, fie copil. Roagă-te să primim putere de la Duhul Sfânt în timp ce ne supunem conducerii Lui în viața noastră.

Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap – zice Domnul.” – Ieremia 1:7, 8

Roagă-te ca Dumnezeu să scoată în față lideri evlavioși, ascultători și umili pentru viitor care vor avea o conducere centrată pe Hristos în timp ce biserica Lui împlinește ordinul din ceruri pentru oameni.

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.– 1 Petru 2:5

Roagă-te ca Hristos să aducă pace și dragoste în familiile adventiste de ziua a șaptea. Roagă-te ca prezența Lui să îndepărteze abuzul și stresul prin puterea sfințitoare a neprihănirii Lui.

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. – Coloseni 3:14, 15

Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Africa de Vest și Africa Centrală și pentru orașele pe care șle vor aduce la Hristos: Lagos, Nigeria; Douala, Camerun; Calabar, Nigeria; Accra, Ghana; Abuja, Nigeria și Lome, Togo. Roagă-te ca oamenii să vadă nevoia lor de Hristos și să cheme Numele Lui.

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. – Filipeni 4:9

Laudă-L pe Dumnezeu că nimic nu e imposibil împreună cu El și că a ascultat și a răspuns la rugăciunile tale.

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. – 2 Cronici 16:9 p.p.

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să-și trateze trupurile ca temple ale Duhului Sfânt și să se poată înfrâna. Revendică pentru ei 1 Corinteni 10:13: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre înfrânarea poftelor…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) înfrânarea poftelor. – Galateni 5:22, 23

Dumnezeu cere tuturor bărbaților să-I predea trupurile lor ca o jertfă vie, nu ca o jertfă moartă sau pe moarte, un sacrificiu pe care însăși acțiunile lor îl slăbește, îl umple de impurități și de boală. Dumnezeu cere un sacrificiu viu. El ne spune că trupul este un templu al Duhului Sfânt, locuința Duhului Său și El le cere tuturor celor care poartă Chipul Său să aibă grijă de trupurile lor pentru slujirea și slava Lui. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19, 20) De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi (…) cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia.

Avem datoria să cunoaștem cum să ne păstrăm trupul în cea mai bună stare de sănătate și avem datoria sacră de a trăi după lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu cu atâta amabilitate. Dacă închidem ochii față de lumină de teamă să nu ne vedem greșelile la care nu suntem dispuși să renunțăm, păcatele noastre nu sunt astfel micșorate, ci din contră agravate. Dacă ne întoarcem cu spatele la lumină într-un caz, o vom neglija și în alte cazuri. Este un păcat la fel de mare să călcăm legile existenței noastre, tot așa cum este să călcăm vreuna dintre cele Zece Porunci, pentru că nu putem călca vreo poruncă fără să călcăm legea lui Dumnezeu. Nu-L putem iubi pe Domnul, cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră în timp ce ne iubim apetitul și gusturile mai mult decât pe Dumnezeu. Noi ne slăbim zilnic puterea de a-L slăvi pe Dumnezeu, când El ne cere să ne folosim toată puterea și mintea noastră. Prin obiceiurile noastre rele noi ne slăbim autoritatea asupra vieții și totuși declarăm că suntem urmașii lui Hristos pregătindu-ne pentru ultimele retușuri înainte de a primi nemurirea… (Voi veți primi putere)

O ascultare strictă a cerințelor Bibliei va fi o binecuvântare nu numai pentru suflet, ci și pentru trup. Roadele Duhului Sfânt nu sunt numai dragostea, bucurie, pacea, ci și temperanța. Ni se poruncește să nu ne pângărim trupul pentru că este Templul Duhului Sfânt. Cazul lui Daniel ne arată că urmând principiile religioase tinerii pot triumfa asupra poftei trupești și să rămână credincioși cerințelor lui Dumnezeu chiar dacă aceasta ar însemna un sacrificiu major. Ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi făcut un compromis cu acei ofițeri păgâni și ar fi cedat presiunii de a mânca și a bea mâncarea și băutura obișnuită a babilonienilor? Acel singur pas greșit probabil ar fi dus și la alții până când legătura lui cu cerul ar fi fost întreruptă și ar fi fost dus în ispită. Dar, în timp ce s-a ținut strâns de Dumnezeu cu o încredere de nezdruncinat, puterea spiritului profetic a venit peste el. În timp ce era instruit de oameni despre îndatoririle de la curte, era instruit de Dumnezeu să înțeleagă misterele viitorului. (Mărturii pentru biserică, volumul 4)

Examinați-vă cu atenție propriile inimi și imitați în viața voastră Modelul infailibil și totul va fi bine în ceea ce vă privește. Păstrați-vă o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. În tot ceea ce faceți, slăviți Numele Lui. Dezbrăcați-vă de egoism și de dragostea egoistă. (Mărturii pentru biserică, volumul 2)

Întrebări pentru reflecție personală

 1. În care arii din viața ta ai nevoie de mai multă stăpânire de sine? Fă o listă și prezint-o lui Dumnezeu. Revendică promisiunile Lui pentru victorie și laudă-L anticipat pentru victoria pe care ți-o va da.
 2. Mai cunoști și pe altcineva care are nevoie de mai multă înfrânare? Ia-ți timp să te rogi și să revendici și pentru această persoană făgăduințele lui Dumnezeu.

[/av_tab]

[av_tab title=’11. Umblând în Duhul’ icon_select=’no’ icon=”]

Format sugerat pentru ultimul Sabat

Acest ultim Sabat ar trebui să fie un timp de bucurie pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru biserica ta în aceste Zece Zile de Rugăciune.

Proiectați-vă ziua în așa fel încât să sărbătoriți bunătatea și puterea măreață a lui Dumnezeu. Gândește-te la modul în care ai experimentat revărsarea Duhului Sfânt în ultimele zece zile. Acest Sabat este o oportunitate de a te bucura de ceea ce a făcut El pentru tine, ceea ce face și ceea ce va face.

Textul principal: Efeseni 5:1, 2, 8-21

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul.

Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.”

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.

Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. (Efeseni 5:1, 2, 8-21)

Nevoile fiecărei comunități sunt unice, așa că vă rog să lucrați cu liderii locali pentru a dezvolta un plan pentru biserica voastră. Iată câtevasugestii pe care le-ați putea include în serviciul divin final din acest Sabat.

 • Învățături biblice din Efeseni 5: Aceasta poate fi o predică sau pasajul ar putea fi folosit ca bază pentru a aduce împreună experiențe despre cum a lucrat Dumnezeu în cele Zece Zile de Rugăciune.
 • Mărturii: Include un timp pentru mărturii ale rugăciunilor ascultate. Aceia care au participat în cele zece zile de rugăciune ar trebui să aibă multe experiențe de împărtășit cu comunitatea, dar încurajează-i să fie conciși ca fiecare să poată participa. Și alții pot avea experiențe de împărtășit. Ar fi bine dacă s-ar pregăti dinainte câteva mărturii în afara celor spontane.
 • Timp pentru rugăciune: Invită întreaga adunare să ți se alăture într-un moment de rugăciune unită. Ai putea conduce comunitatea la o rugăciune interactivă similară cu aceea pe care am folosit-o în cursul săptămânii. Puteți să vă rugați împreună din Galateni 5. Aceasta se poate face în grupuri mici sau cu toți rugându-se împreună. O altă opțiune ar fi să aveți câteva moduri diferite de rugăciune de-a lungul serviciului divin – în grupuri mici, individual, cu toată comunitatea, rugăciune în gând, ș.a.m.d.. Luați-vă timp să vă rugați din versetele biblice care v-au binecuvântat.
 • Cântare: Aceasta este o zi să ne bucurăm de tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, iar muzica este un mod grozav de a sărbători. Dacă aveți vreun cântec care a devenit cântecul reprezentativ al grupului vostru, cântați-l împreună cu toată comunitatea.
 • Planuri de viitor: Dacă Dumnezeu v-a condus către o rază de acțiune specială sau o anume ramură de slujire în timpul celor zece zile de rugăciune, spuneți și familiei bisericii despre planurile voastre și invitați-i să vi se alăture.
 • Copii/Tineri: Ar fi adecvată o poveste despre rugăciune. De asemenea, dacă au fost copii sau tineri implicați în întâlnirile regulate de rugăciune, rugați-i pe ei să împărtășească mărturiile lor și/sau conduceți-i într-un moment de rugăciune.
 • Flexibilitate: Fiți flexibili în ceea ce privește planurile voastre ca să puteți să mergeți conduși de Duhul Sfânt pe parcursul serviciului divin.

[/av_tab]
[/av_tab_container]

Materialul pentru imprimat

Întrebări:

 1. Acest pasaj îți amintește de ceva ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Laudă-L pentru ceea ce a făcut.
 2. Îți aduce aminte de una din trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu? Laudă-L pentru ceea ce este.
 3. Te convinge acest pasaj de vreun păcat pe care nu l-ai mărturisit? Nu-ți fie teamă să-l mărturisești. Te încurajăm să mărturisești păcatele personale, personal și să mărturisești public, doar păcatele publice. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că El te iartă așa cum spune 1 Ioan 1:9 și îți dă biruința asupra păcatului.
 4. Îți descoperă acest pasaj ceva ce încă trebuie să predai lui Dumnezeu? Predă.
 5. Îți descoperă acest pasaj ceva ce ai dori ca Dumnezeu să te învețe? Cere-I să facă acest lucru.
 6. Vorbește acest pasaj despre ceva ce ți-ai dori să ai în viața ta, dacă ai avea puterea necesară? Vorbește cu Dumnezeu despre acest lucru și cere puterea Sa.
 7. Vorbește pasajul despre ceva ce ai dori să vezi în viața familiei tale și a prietenilor tăi? Spune-I lui Dumnezeu despre acest lucru.
 8. Ți-a vorbit Dumnezeu printr-unul dintre aceste versete? Vorbește-I despre aceasta. Notează într-un jurnal.

Folosește-te de tehnologie pentru a te ruga zilnic cu prietenii tăi!

Sunt tineri care și-ar dori să se întâlnească pentru a se ruga zilnic, dar datorită distanței mari și a programului încărcat uneori este greu de realizat acest lucru!

Pentru cei care vor sa participe la programul 10 ZILE DE RUGACIUNE dar nu se pot întâlni fizic în fiecare zi, iată câteva idei! Vă puteți folosi de tehnologia actuală pentru a vă ruga zilnic împreună cu prietenii!

Iată câteva principii! (Recomandate de Manu Ban)

 • Stabiliți o oră convenabilă pentru toți! – având în vedere că programul este diferit, vă recomand să vă întâlniți fie dimineața devreme, fie undeva după ora 21.00 – este destul de greu să participi la ora de rugăciune atunci când tu ești în ger sau în mașină
 • Deconectează-te – închide computerul, televizorul, facebookul, muzica – încearca să elimini orice îți poate distrage atenția de la rugăciune
 • Rămâneți la subiect – poate tentația este mare ca să vă apucați să discutați tot felul de subiecte. Nu uitați scopul pentru care discutați!
 • Stabiliți cine conduce discuția – când numărul de participanți este mare, poate să intervină confuzia! Stabiliți pentru fiecare seară câte un lider dintre voi care va conduce discuția

Loading

  1 comments

 • | 8 ianuarie 2015 at 17:33

  Cornel Lovin Sunt cu voi. Domnul cu noi.