Comunicat cu privire la Căsătoria mixtă

Având în vedere tendința nebiblică manifestată prin căsătorii încheiate de creștini adventiști cu persoane care nu împărtășesc acelaşi crez şi dorința de a proteja membrii bisericii de practici neconforme cu planul divin cu privire la căsătorie...

Spiritualitate 29 martie 2016

Având în vedere tendința nebiblică manifestată prin căsătorii încheiate de creștini adventiști cu persoane care nu împărtășesc acelaşi crez şi dorința de a proteja membrii bisericii de practici neconforme cu planul divin cu privire la căsătorie,

Comitetul executiv al Uniunii își reafirmă poziția cu privire la principiile și standardele stabilite fără echivoc de Dumnezeu cu privire la căsătorie, așa cum se menționează în Sfânta Scriptură, detaliate în Spiritul Profetic, Punctele fundamentale de credință (nr. 23 Căsătorie și viața de familie) şi Manualul Bisericii, capitolul – Căsătorie, divorț și recăsătorie.

Deoarece planul lui Dumnezeu pentru căsătorie cere ca poporul Său să se ridice deasupra practicilor care sunt în conflict cu perspectiva biblică, spre binele membrilor bisericii, se vor avea în vedere următoarele:

  1. Prevenţie:
  • educarea copiilor, tinerilor și adulților în legătură cu planul lui Dumnezeu despre căsătorie;
  • informarea cu privire la binecuvântările în căsătorie ce rezultă din ascultarea de El;
  • atenționarea cu responsabilitate și dragoste a acelora care intră într-o relație de curtenie cu o persoană neadventistă, reafirmând principiile de bază stabilite de Domnul cu privire la căsătoria cu o persoană, chiar creștină, care „n-a primit adevărul pentru timpul acesta” (T5, p.364).
  1. Dezaprobare:
  • în cazul în care, ca rezultat al neascultării de principiile divine, intervine căsătoria, în dorința de a apăra standardele biblice, pentru a proteja biserica lui Dumnezeu și a descuraja practici neconforme cu Scriptura, biserica locală își va exprima dezaprobarea în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii, ținându-se cont de contextul atenuant sau agravant al situației.

În aceste timpuri, când familia este supusă la atât de multe presiuni, ne exprimăm încrederea că Dumnezeu va rămâne aproape de fiecare persoană care alege să continue relaţia cu El.

Comitetul executiv al Uniunii Române
Cernica, 17 noiembrie 2015

Loading