Ziua Liberății Religioase și Orașul Copiilor la Adjud, VN

Odată cu sosirea sezonului cald, în districtul Adjud au început să se desfășoare, unele după altele, diferite proiecte și acțiuni.

Slujire 2 iulie 2015

Odată cu sosirea sezonului cald, în districtul Adjud au început să se desfășoare, unele după altele, diferite proiecte și acțiuni.

Startul a fost dat de organizarea unui simpozion de libertate religioasă în data de 30 mai în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Adjud. La această ocazie au participat atât reprezentanți ai statului (comisarul șef al postului de Poliție Adjud), cât și lideri religioși ai diferitelor confesiuni ce se regăsesc în localitate (pastorul Bisericii Penticostale și reprezentantul Fundației Creștine Brunstand). Fiecare luare de cuvânt din partea invitaților a evidențiat importanța temei în discuție, și anume „Libertatea religioasă, condiție a armoniei sociale.” Cuvintele de final pentru această ocazie i-au aparținut pastorului Sergiu Macovei, directorul Departamentului de Libertate Religioasă – Conferința Moldova.

A doua zi, pe 31 mai, a fost organizat un „Orășel al Copiilor”. La Orășel, au fost prezenți diferiți reprezentanți ai instituțiilor de stat locale (Poliție, Jandarmerie, Ambulanță, Pompieri) cu tot echipamentul din dotare. Acest fapt a generat un interes și un punct de atracție aparte pentru toți copiii care participat. Tot în cadrul Orășelului a fost marcată și Ziua Mondială Antifumat prin distribuirea de materiale și postarea de bannere pe tema „Fumatul dăunează grav sănătății”.

În perioada imediat următoare, 2-6 iunie, s-a desfășurat o acțiune de colportaj în două localități ale districtului, Adjud și Podu Turcului. S-au amplasat standuri de sănătate în ambele localități, au fost susținute seminare medicale la Primărie și s-au adunat mai multe adrese de contact pentru un viitor club de sănătate și pentru înscriere la cursurile Sola Scriptura.

Toate aceste acțiuni nu ar fi fost posibile dacă Dumnezeu nu ar fi condus toate lucrurile legate atât de obținerea aprobărilor, cât și de cooptarea persoanelor care să facă parte din echipa de lucru, echipă care a fost compusă din frați colportori, tineri din districtul local, dar și din cele învecinate.

Mulțumim pe această cale tuturor și așteptăm să vedem roade bogate ca rezultat al implicării colective.

Loading