Provocări în misiune

Slujire 15 mai 2014

În perioada 23 – 26 aprilie pastorul Paolo Benini, a susținut în Bacău și la Onești o serie de prelegeri cu titlul “Provocări în misiunea de azi”. Prelegerile au fost completate de aplicații practice pentru formarea, instruirea și dezvoltarea grupelor de studiu biblic. Paolo Benini, în calitatea sa de director al Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală din regiunea Inter-Europeană a împărtășit pe parcursul celor patru zile petrecute în România, studii și experiențe de viață legate de studiul biblic atât corpului pastoral și evanghelistic din regiunea de Nord-Est a României cât și instructorilor Școlii de Sabat și membrilor bisericilor din Onești și Bacău.

Cercetările prezentate cu această ocazie au constituit un suport riguros în înțelegerea rolului pe care îl au grupele Școlii de Sabat în cadrul bisericii precum și rolul pe care fiecare membru îl are în dezvoltarea unor relații practic-aplicative în comunitatea locală, în mod special în afara bisericii. Au fost prezentate studii referitoare la factorii de creștere ai bisericii, lideri și capacitatea de a crea rezultate. “Fiecare biserică – o școală de instruire pentru lucrătorii creștini” a fost ideea pregnantă a prelegerilor.

Un subiect aparte a fost discutarea principiilor sistemului educațional instituit în 1873 în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Conform lui Benini, fondatorii sistemului educațional al Școlii de Sabat deși au vizat cunoașterea Bibliei, au dorit în principal ca prin grupele de studiu, prin părtășie și prin suportul oferit celor din interiorul și din afara bisericii să se dezvolte latura practică a descoperirilor pe care le avem în Scriptură.

Pe parcursul întâlnirilor, participanții au avut ocazia să discute cu pastorul Benini despre unicitatea și actualitatea metodelor de construire a relațiilor folosite de Isus Hristos. În sprijinul soluțiilor inovative, s-a discutat despre studiu biblic în grup ca nucleu al unor „unități de acțiune” ale comunității locale.

Timpul petrecut în împărtășirea experiențelor avute în grupe a fost insuficient pentru toți cei care au dorit să le prezinte. Misiunea Școlii de Sabat este “împlinită prin transformările din comunitate…  care au loc în urma sudării grupelor de studiu”  a fost concluzia istoriilor de viață spuse pe nerăsuflate de pastori, membrii și evangheliști deopotrivă.

La încheierea celor patru zile, o grupă a Școlii de Sabat organizată ad-hoc și coordonată de pastorul Benini a făcut o demonstrație practică asupra “rotițelor” care pun în mișcare grupa Școlii de Sabat la fiecare nivel de instruire. Luând ca studiu de caz Biserica din Bacău și discutând despre credință și misiunea bisericii la nivel global, grupa constituită a dorit să arate relevanța în mod special a părtășiei și a implicării grupelor mici în acțiuni evanghelistice, de studiu și rugăciune.

„Aceste întâlniri suntem siguri că vor duce la transformarea grupelor școlii noastre de Sabat într-un motor misionar” ne-a declarat pastorul Sandu Virgil, director al Școlii de Sabat din Regiunea Moldova – România.

Loading