Înscrieri Şcoala Națională de Colportaj

Slujire 20 mai 2014

Școala Națională de Colportaj face înscrieri pentru cursuri de misionari cu literatură până la data de 26 mai 2014, la telefon: 021. 323 00 20.

“Programul de pregătire va avea loc în luna iunie 2014 printr-un efort comun al Editurii “Viață și Sănătate” și al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea” ne-a declarat pastorul Ioan Câmpian Tătar, Director al Departamentului Publicații în cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Dezvoltarea unui curriculum formativ și implementarea unei programe de educație pentru misionari în România a fost luată și ca urmare a declarării anului 2014 ca fiind Anul Evanghelistului cu Literatura în întreaga lume.

Howard F. Faigao, Director Publishing Ministries Department, General Conference of Seventh-day Adventists, recomanda următoarele principii de urmat în anul evangheliștilor cu literatura, 2014:

1. Unitate în Hristos. Unitatea între credincioși este esențială pentru acreditarea mesagerilor plini de speranță ai lui Dumnezeu… “Atunci când alege bărbați și femei ca să-L slujească, Dumnezeu nu întreabă dacă ei posedă învățătură, sau elocvență, sau bogăție lumească. El întreabă: „Sunt ei suficient de umili ca să-i pot învăța calea Mea? Pot să le pun cuvintele Mele pe buzele lor? Mă vor reprezenta ei pe Mine?” Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, pag. 48.1.

2. Al doilea principiu: acela de a fi plini de Duh Sfânt. Când limbile “ca de foc” s-au odihnit asupra ucenicilor, ei au fost imediat umpluți cu Duh Sfânt. Duhul Sfânt transformă caracterul și apoi le ne dăruiește puterea de a da mărturie despre credința noastră. Așa cum este scris în cartea Faptele Apostolilor din Biblie, cap. 6 vers. 3, când biserica creștină timpurie era în căutarea de lideri sensibili la nevoile credincioșilor, ei căutau oameni “plini de Duhul Sfânt”. Acesta a fost prima competență cerută pentru misionari. Ellen White ne amintește că “Dumnezeu poate folosi orice persoană exact în măsura în care El poate pune Duhul Său în templul sufletului”; evident, El poate accepta doar “munca care reflectă chipul Său” Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, pag. 48.2.

3. Al treilea principiu: acela de a fi entuziasmați de Vestea cea Bună. A fi entuziast în împărtășirea Evangheliei este rezultatul inevitabil al Rusaliilor. Evangheliștii cu literatura care primesc Duhul Sfânt sunt hărăziți cu îndrăzneală spirituală. După Cincizecime, când ucenicilor li s-a impus tăcerea, ei au răspuns : “… noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” ***, Biblia, Faptele Apostolilor 4:20.

Inițiativa formării unei Școli Misionare în Biserica Adventistă a apărut odată cu promovarea unui documentar dedicat Zilei Colportorului la 5 aprilie 2014 în toate bisericile din România. Pe parcursul a 40 de minute materialul video conţine experienţe, prezintă metode de lucru, interviuri, imagini şi mărturii ale unor persoane în urma impactului pe care l-a avut citirea unor cărți distribuite prin misionari.

[av_video src=’http://youtu.be/t5TKFGuFuvM’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

“Cea mai bună educație pe care o pot dobândi tinerii este aceea de a intra în câmpul de colportaj și de a lucra din casă în casă. În această lucrare, ei vor găsi ocazii de a rosti cuvintele vieții. Astfel, ei vor semăna semințele adevărului. Fie ca tinerii să arate că au asupra lor o povară din partea Domnului. Singura cale prin care să dovedească faptul că pot sta tari în Domnul, după ce și-au îmbrăcat întreaga armură, este aceea prin care îndeplinesc cu credincioșie lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o ca s-o facă.” Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, pag. 32.1

Motto-ul Departamentului de Publicații este: “Să aducem speranță în fiecare casă”.

Loading