Candidații pentru botez...

În lucrarea de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi, rămânem uneori uimiți de modul în care Duhul Lui lucrează în viața semenilor noștri.

Experiențe misionare 10 februarie 2016

„Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut…” Ezechiel 20:41

În lucrarea de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi, rămânem uneori uimiți de modul în care Duhul Lui lucrează în viața semenilor noștri. La Poieni Solca, anul 2015 s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare a unui nou început în care bucuria, lauda, recunoștința și mulțumirea S-au înălțat către Dumnezeu, pentru modul în care El transformă vieți, caractere și conduce inimile oamenilor la decizia de a-L urma. După serviciul divin, comitetul bisericii s-a întrunit pentru a examina un grup de persoane care își exprimaseră dorința de a fi botezate. La un moment dat, auzim niște bătăi la ușă. L-am rugat pe fratele prezbiter să meargă să vadă ce se întâmplă și care este motivul acestor bătăi insistente. În timp ce fratele prezbiter a ieșit, Maricica, candidată la examinarea pentru botez, a zis:

– Frate pastor, cunosc familia care a bătut la ușă. Ei doresc să primească botezul și vor să fie examinați. I-am vizitat de mai multe ori și ei și-au exprimat această dorință.

Tocmai atunci a intrat fratele prezbiter confirmând cele spuse de Maricica.

– Chemați-i înăuntru, am zis.

Apoi, i-am rugat să se așeze, spunându-le că după examinarea candidaților, vom rămâne în urmă și vom discuta situația dumnealor. La întrebările adresate candidaților, surprinzător, răspunsul venea din partea ultimilor doi veniți, așa că era nevoie să numesc cine să răspundă. Eram cu toții uimiți, plăcut impresionați de cunoștințele doctrinare ale acestei familii în vârstă.

După încheierea examinării, au rămas în urmă comitetul și cei veniți în ceasul al unsprezecelea. Mi-au mărturisit:

– Frate pastor, noi am fost membri ai acestei biserici cu mulți ani în urmă… În tot acest timp am continuat să studiem Biblia, să ținem Sabatul și am păstrat principiile alimentației sănătoase așa că am ajuns la 90 de ani și soția la 85 ani.

Din discuții am văzut atât regretul pentru anii pierduți în afara bisericii, dar și bucuria de a se întoarce din nou în familia lui Dumnezeu.botez-solca-2015

Se poate opri apa ca să nu fie botezate aceste suflete? Atât comitetul, cât și comunitatea au ridicat mâna cu bucurie pentru întoarcerea familiei Lăzărean Dumitru și Maria. Câte suflete mai sunt în jurul tău care nu au putere să se întoarcă și așteaptă să vină cineva să-i cheme din nou? Vei fi și tu unul din cei trimiși de Domnul să aduni grâu curat în hambarul cerului?

„Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut…” Ezechiel 20:41

„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujește.” Maleahi 3:17

Dorim ca Domnul să împlinească făgăduința Sa în dreptul tuturor celor botezați și în dreptul nostru!

Loading