Capelan și Pastor - Interviu cu pastorul Mario Britto

Slujire 17 iulie 2014

La începutul iunie, Mário Britto- director al Asociației Pastorale și a Departamentului de Capelanie din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Diviziunea Inter Europeană (EUD) a prezentat în mai multe zone din România seminarii pe teme de capelanie și pastorație și a purtat discuții cu pastori din toată țara.

 

Am solicitat pastorului Mário Britto să ne răspundă câtorva întrebări foarte pe scurt. Răspunsurile pe care le-am primit le redăm în rândurile ce urmează.

Deși în alte state termenul de capelan este foarte cunoscut, în România știm mult mai puțin despre această activitate.

Spuneţi-ne, vă rugăm, în câteva cuvinte, ce este şi ce înseamnă capelan și capelanie pentru Mário Britto?

Capelania înseamnă slujirea nevoilor spirituale ale unui anumit grup de oameni care, datorită circumstanţelor speciale ale vieţii, au nevoie de îngrijire spirituală specifică, aşa cum este cazul cu cei aflaţi în închisoare, în spitale, şcoli, în forţele armate sau în alte zone de activitate ale diverselor instituții,

Pentru mine, capelania are o semnificație specială, profundă. Capelania însemnă creștinism în cel mai înalt sens al cuvântului: descoperirea aceluiaşi fel de dragoste şi grijă manifestată în viaţa şi slujirea lui Isus Hristos, care i-a iubit pe toţi oamenii şi a slujit nevoilor lor esenţiale indiferent de averea, rasa, religia, convingerea sau poziţia lor socială.

Sunteţi, de asemenea, director al Asociaţiei Pastorale în Diviziunea Inter-Europeană. Ce este Asociaţia Pastorală?

În primele decenii ale istoriei bisericii noastre, unele departamente ale activităţii bisericii au fost organizate ca societăţi sau asociaţii, de exemplu Dorca, Tineretul Adventist, Şcoala de Sabat şi Asociaţia Pastorală. Aceste tipuri de slujire au fost create ca să slujească şi să ajute anumite grupuri de oameni. Motivul existenţei Asociaţiei Pastorale era şi continuă să fie susținerea pastorilor şi a familiilor lor  în situaţiile şi provocările foarte unice şi specifice.

Cum aţi descrie o campanie misionară de succes? Dar un misionar de succes? Care sunt impresiile dv. despre misiune în cel mai secularizat continent?

Din punctul meu de vedere, o campanie evanghelistică este de succes atunci când marea majoritate a membrilor bisericii sunt implicaţi şi bucuroşi, invitându-şi rudele, prietenii şi cunoştinţele să participe. În cele mai multe dintre ţările noastre, publicul nu mai răspunde la invitaţiile pentru campanii de evanghelizare. Ei vor veni doar dacă cineva apropiat,de încredere îi invită. Vor continua să participe doar dacă găsesc răspunsuri la cele mai importante întrebări şi nevoi ale lor, inclusiv la cele spirituale.

Cei mai de succes misionari sunt cei care au o relaţie vie cu Isus Hristos şi descoperă aceleaşi trăsături de caracter pe care le-a avut Isus. Ei trebuie să fie autentici, pozitivi şi iubitori. De asemenea, este important ca şi conţinutul şi modul în care prezintă subiectele să fie plin de sens, atractiv şi relevant.

Ce provocări ale pastorilor din Europa de Est, îndeosebi ale celor din România aţi descoperit că sunt diferite de cele ale altor pastori din Europa?

Călătorind prin România am descoperit că pastorii români sunt din ce în ce mai confruntaţi cu aceleaşi  tipuri de probleme ca şi în ţările mai secularizate din Europa Centrală şi de Vest.

Lucrul acesta  este evident în special pentru generaţiile tinere, care locuiesc în zone urbane şi care au fost născute sau au crescut în afara ţării. A împăca viziunea asupra lumii şi practicile acestor membri cu cele ale   generaţiei mai în vârstă şi cu ale celor care locuiesc în zone rurale sau în zone mai puţin   urbanizate, va deveni cu siguranţă, în anii următori, o provocare atât pentru pastori cât și pentru membrii bisericilor cărora le aparţin.

Sergiu Daniel Macovei

Loading