Despre noi

Statistici

Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistică aparținând de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (data actualizării 30 septembrie 2013)

Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea 74,299
Membri botezați 18,028,796
Intrari în biserica / an 1.114.574
Pastori adventiști de ziua a șaptea ordinați activi 18.182
Angajați 220.760
Misiune
Țări recunoscute de Națiunile Unite 238
Țări unde Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea activează 216
Limbi și dialecte utilizate 914
Educație
Unități de învățământ 7.842
Universități 113
Licee și colegii 1.969
Școli primare 5.714
Institute de pregătire 46
Frecventare unități de învățământ 1.814.591
Industria alimentară 21
Instituții medicale
Spitale și policlinici 175
Centre de bătrâni si adăposturi 136
Clinici și dispensare 269
Orfelinate și case de copii 34
Servicii medicale aviatice 10
Pacienți 17.251.217
Centre media 14
Activitate de editură
Edituri 63
Evangheliști cu literatura oficiali 5.315
Limbi utilizate în publicare 365
Școala de Sabat
Școli de Sabat 140.694
Numărul membrilor Școlii de Sabat 19.368.905
Caritate prin Adventist Development and Relief Agency International (ADRA)
Țări unde este implicată 120
Proiecte sponsorizate 1.294
Proiecte de dezvoltare 1.043
Proiecte de ajutorare 854
Beneficiari proiecte 12.536.522
Valoare totală a proiectelor $246,088,214