Familia Bisericii Adventiste

Conferința Moldova este parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, o comunitate creştină în creştere cu un milion de credincioşi pe an ce are la nivel mondial un număr de 18,028,796 membri (30 septembrie 2013, AWS).

Conferința Moldova face parte din Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea conform Statutului de Organizare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, alături de alte cinci Conferințe teritoriale din România. În Conferința Moldova sunt aproximativ 16.500 de membri și simpatizanți care frecventează Biserica Adventistă, prețuiesc Cuvântul scris al lui Dumnezeu și îl acceptă pe Domnul Isus ca Mântuitor.

Începând cu anul 2009 Biserica Adventistă a dezvoltat un program de închinare şi slujire proactivă sub motto-ul: “Roagă-te şi Lucrează!” (“Revival and Reformation”). Programul dezvoltat sub acest motto are la bază o serie de iniţiative ale familiei advente din întreaga lume.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este recunoscută pentru spiritul ei de frăţietate, considerând membrii ei o familie.

Conferinţa Generală din 2005 a Bisericii Adventiste din întreaga lume a avut ca temă “Unitatea în Diversitate” iar în anul 2009: “Proclamarea harului lui Dumnezeu”.

Printre cei care susţin încrederea în Dumnezeul cel viu şi Biblic şi care îşi declară apartenenţa la Biserica Adventistă se numără oameni din toate domeniile de activitate fie că este vorba de oameni de de ştiinţă, de cultură, sport sau arte și nu numai.

Loading