Despre noi

Adventiștii sunt o comunitate creștină dinamică și o populație internațională de circa treizeci și cinci de milioane de credincioși și aparținători, răspândiți în aproape toate țările lumii. Din anii 1920, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este cult recunoscut de statul român și prezintă oamenilor speranța unei lumi mai bune, posibilă prin întoarcerea lui Isus Hristos pe pământ, dar și principii pentru o viață sănătoasă și plină de sens în această lume.

Loading

Prezentare și Istoric

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (Seventh-day Adventist Church) este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care mărturiseşte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Biserica îşi îndeplineşte misiunea în aşteptarea iminentei reveniri a Domnului Isus Hristos. Denumirea Biserica Creştină Adventistă de Ziua a…

Read MoreLong right arrow

Familia Bisericii Adventiste

Conferința Moldova este parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, o comunitate creştină în creştere cu un milion de credincioşi pe an ce are la nivel mondial un număr de 18,028,796 membri (30 septembrie 2013, AWS). http://www.youtube.com/watch?v=l8g2Z1l9zzE Conferința Moldova face parte din Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea conform Statutului…

Read MoreLong right arrow

Nume, Misiune, Valori, Logo

Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este aceea de a proclama tuturor oamenilor evanghelia veșnică, în contextul soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12, conducându-i să Îl accepte pe Isus ca Mantuitor personal și să se unească cu biserica Lui, sprijinindu-i în a se pregăti pentru apropiata Sa revenire. Numele bisericii Numele Bisericii Adventiste…

Read MoreLong right arrow

Statistici

Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistică aparținând de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (data actualizării 30 septembrie 2020) Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea74,299Membri botezați21.760.076Intrări în biserică (în ultimul an)230.239Pastori adventiști de ziua a șaptea ordinați activi20.802Angajați323.072Misiune Țări recunoscute de Națiunile Unite235Țări unde Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea activează212Limbi…

Read MoreLong right arrow

Biserica Adventistă în România

Primul om care a predicat mesajul adventist în Europa a fost . El fusese preot catolic, de origine poloneză, și emigrase în SUA, unde a devenit adventist de ziua a șaptea. Întors în 1864 în Europa, a fost sprijinit de unii adventiști pentru a predica lucrurile descoperite în…

Read MoreLong right arrow