Natura omului

Odinioară creați după imaginea lui Dumnezeu, acum distrusă de păcat, a fost nevoie de un Salvator perfect pentru a ne împăca cu Dumnezeu. Duhul Sfânt reface reflectarea imaginii lui Dumnezeu în noi, astfel încât Dumnezeu să poată lucra prin noi.

Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu cu individualitate, putere şi libertate de a gândi şi a acţiona. Fiecare este o unitate indivizibilă a trupului, mintii şi sufletului. Deşi creat ca fiinţă liberă, el este dependent de Dumnezeu în ce priveşte viata, suflarea şi toate celelalte. Când primii noştri părinţi n-au ascultat de Dumnezeu, ei au tăgăduit, de fapt, dependenta lor de El şi au pierdut poziţia lor înaltă ca reprezentanţi ai Săi. Chipul lui Dumnezeu din ei a fost denaturat şi au ajuns supuşi morţii. Urmaşii lor împărtăşesc această natură decăzută şi consecinţele ei. Ei se nasc cu slăbiciuni şi tendinţe spre rău. Dar Dumnezeu, prin Hristos, a împăcat lumea cu Sine si, prin Duhul Său, reface în cei care se pocăiesc chipul Creatorului lor. Creaţi pentru gloria lui Dumnezeu, ei sunt chemaţi să-L iubească, să se iubească unii pe alţii şi să aibă grijă de mediul natural în care trăiesc (Geneza 1:26-28; Geneza 2, Geneza 7; Psalm 8:4-8; Faptele Apostolilor 17:24-28; Geneza 3; Psalm 51:5; Romani 5:12-17; 2 Corinteni 5:19-20; Psalm 51:10; 1 Ioan 4:7-8,11,20; Geneza 2:15).