Creațiunea

Dumnezeu a făcut lumea noastră cu o creativitate sclipitoare și atenție tandră. El a creat umanitatea pentru a avea grijă de planetă și să ne bucurăm pe ea.

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi a descoperit în Sfintele Scripturi raportul autentic al activităţii Sale creatoare. În sase zile, Domnul a făcut —cerul şi pământul, toate fiinţele vii care sunt pe pământ, iar în ziua a şaptea a acelei prime săptămâni S-a odihnit. Astfel, El a înfiinţat Sabatul zilei a şaptea ca memorial veşnic al încheierii activităţii Sale creatoare. Primul bărbat şi prima femeie au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, ca încoronare a lucrării de creaţiune. Li s-a dat stăpânire asupra lumii şi răspunderea de a avea grijă de ea. Când lucrarea creaţiunii a fost încheiată, lumea era foarte bună, proclamând gloria lui Dumnezeu (Geneza 1:2; Exod 20:8-11; Psalm 19:1-6; Psalm 33:6,9; Psalm 104; Evrei 11:3).