Viața, moartea și învierea lui Hristos

Dumnezeu L-a trimis pe Isus, Fiul Său, pentru a trăi viața perfectă pe care noi nu am fi putut-o trăi, și să moară moartea pe care păcatele noastre o merită. Când acceptăm sacrificiul lui Isus, cerem viața veșnică.

Prin ascultarea desăvârşită a lui Hristos fată de voinţa lui Dumnezeu, prin suferinţele, moartea şi învierea Sa, Dumnezeu a oferit singurul mijloc de ispăşire pentru păcatele omenirii. În acest fel, cei care, prin credinţă, acceptă ispăşirea, pot avea viata veşnică, iar întreaga creaţiune poate înţelege mai bine dragostea nemărginită şi sfântă a Creatorului. Această ispăşire desăvârşită apără dreptatea Legii lui Dumnezeu şi caracterul Său plin de har, condamnând păcatul nostru, dar oferindu-ne iertare. Hristos a murit în locul nostru, aducându-ne ispăşire, împăcare şi transformare. Învierea lui Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu asupra forţelor răului, iar celor ce acceptă ispăşirea, le asigură biruinţa finală asupra păcatului şi asupra morţii. Ea declară domnia lui Isus Hristos, înaintea Căruia se va pleca orice genunchi în ceruri şi pe pământ (Ioan 3:16; Isaia 53; 1 Petru 2:21-22; 1 Corinteni 15:3-4,20-22; 2 Corinteni 5:14-15,19-21; Romani 1:4; Romani 3:25; Romani 4:25; Romani 8:34; 1 Ioan 2:2; Romani 4:10; Coloseni 2:15; Filipeni 2:6-11).