Experiența salvării

Duhul Sfânt descoperă nevoile noastre după Isus și, atunci când acceptăm harul și salvarea lui Dumnezeu, ne recrează. Duhul întărește credința noastră și ne ajută să lăsăm în urmă viețile noastre distruse.

În nemărginita Sa dragoste şi milă, Dumnezeu a făcut ca Hristos, care nu a cunoscut păcatul, să fie făcut păcat pentru noi, astfel ca, prin El, să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în El. Conduşi de Spiritul Sfânt, noi ne recunoaştem păcătoşenia, ne pocăim de nelegiuirile noastre şi credem în Isus ca Domn şi Hristos, ca Înlocuitor şi Exemplu al nostru. Această credinţă care primeşte mântuirea vine prin puterea divină a Cuvântului şi este darul harului lui Dumnezeu. Prin Hristos, noi suntem îndreptăţiţi, adoptaţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi eliberaţi de sub domnia păcatului. Prin Spiritul Sfânt, suntem născuţi din nou şi sfinţiţi; tot Duhul Sfânt este Acela care ne înnoieşte mintea, scrie legea dragostei lui Dumnezeu inimă şi ne dă putere să trăim o viată sfântă. Rămânând în El, ne împărtăşim de natura divină şi avem asigurarea mântuirii acum şi în ziua judecăţii (2 Corinteni 5:17-21; Ioan 3:16; Galateni 1:4; Galateni 4:4-7; Tit 3:3-7; Ioan 16:8; Galateni 3:13-14; 1 Petru 2:21-22; Romani 10:17; Luca 17:5; Marcu 9:23-24; Efeseni 2:5-10; Romani 3:21-26; Coloseni 1:13-14; Romani 8:14-17; Galateni 3:26; Ioan 3:3-8; 1 Petru 1:23; Romani 12:2; Evrei 8:7-12; Ezechiel 36:25-27; 2 Petru 1:3-4; Romani 8:1-4; Romani 5:6-10).