Creșterea în Hristos

Salvarea transformă modalitatea prin care noi vedem lumea. Nu ne mai este frică de trecut sau viitor, ci adoptăm un prezent plin de speranță, dragoste, entuziasm și laudă, pe măsură ce Duhul Sfânt trăiește în noi.

Prin moartea Sa pe cruce, Domnul Isus Hristos a triumfat asupra forţelor răului. Cel care a supus spiritele demonice in timpul slujirii Sale pământeşti, a înfrânt puterea lor şi a făcut ca pedeapsa lor finala sa fie sigura. În timp ce umblam cu Domnul Isus in pace, bucurie şi avem asigurarea iubirii Lui, biruinţa Sa ne da şi noua biruinţa asupra forţelor răului, care caută în continuare sa obţină controlul asupra noastră. Dar Duhul Sfânt locuieşte în noi şi ne da putere. În timp ce ne consacram fără încetare lui Isus ca Mântuitor şi Domn al nostru, suntem eliberaţi de povara faptelor noastre din trecut. Nu mai trăim în întuneric, nu ne mai temem de puterile răului, de neştiinţa şi de lipsa de sens a vechiului nostru fel de viată. În aceasta noua libertate in Domnul Isus, suntem chemaţi sa creştem în asemănarea cu caracterul Sau, având comuniune zilnica cu El în rugăciune, hrănindu-ne din Cuvântul Sau, meditând asupra acestuia şi a providenţei divine, cântând pentru lauda Sa, adunându-ne pentru închinare şi participând la misiunea Bisericii. În timp ce ne angajam in slujirea iubitoare a celor din jur şi în mărturisirea mântuirii Sale, permanenta Sa prezenta cu noi prin Duhul Sfânt, va transforma fiecare clipa şi fiecare activitate într-o experienţa spirituala. (Psalm 1:1-2; Psalm 23:4; Psalm 77:11-12; Coloseni 1:13-14; Coloseni 2:6,14-15; Luca 10:17-20; Efeseni 5:19-20; Efeseni 6:12-18; 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Petru 2:9; 2 Petru 3:18; 2 Corinteni 3:17-18; Filipeni 3:7-14; 1 Tesaloniceni 5:16-18; Matei 20:25-28; Ioan 20:21; Galateni 5:22-25; Romani 8:38-39; 1 Ioan 4:4; Evrei 10:25)