Sabatul

Sabatul este darul lui Dumnezeu pentru noi, un timp de odihnă și restaurare a relațiilor noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți. Ne aduce aminte despre creația lui Dumnezeu și de harul lui Isus.

După cele sase zile ale creaţiunii, Creatorul binefăcător S-a odihnit în ziua a şaptea şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, ca memorial al creaţiunii. Porunca a patra a Legii neschimbătoare a lui Dumnezeu cere păzirea Sabatului ca zi de odihnă, de închinare şi de slujire, în armonie cu învăţăturile şi exemplul lui Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este o zi de comuniune plăcută cu Dumnezeu şi unii cu alţii. Este un simbol al răscumpărării prin Hristos, un semn al sfinţirii noastre, o dovadă a credincioşiei noastre şi o pregustare a viitorului nostru veşnic în Împărăţia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al lui Dumnezeu, al legământului veşnic dintre El şi poporul Său. Păzirea cu bucurie a acestui timp sfânt, de seara până seara, de la apus până la apus, este o celebrare a lucrării de creaţiune şi răscumpărare a lui Dumnezeu (Geneza 2:1-3; Exod 20:8-11; Luca 4:16; Isaia 56:5-6; Isaia 58:13-14; Matei 12:1-12; Exod 31:13-17; Ezechiel 20:12-20; Deuteronom 5:12-15; Evrei 4:1-11; Levitic 23:32; Marcu 1:32).