Legea lui Dumnezeu

Cele zece Porunci ne arată voința divină și dragostea Lui pentru noi. Îndrumările lor ne spun cum să relaționăm cu Dumnezeu și cu semenii. Isus a trăit legea atât ca exemplu, cât și ca înlocuitor perfect.

Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viata Domnului Hristos. Ele exprimă dragostea, voinţa şi scopurile lui Dumnezeu cu privire la comportarea şi relaţiile umane şi sunt obligatorii pentru toţi oamenii din toate timpurile. Aceste precepte constituie baza legământului lui Dumnezeu cu poporul Său şi etalonul judecăţii lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfânt, ele scot în evidentă păcatul şi trezesc simţământul nevoii după un Mântuitor. Mântuirea se realizează prin har şi nu prin fapte, dar roada ei este ascultarea de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul creştin şi are ca rezultat un simţământ al stării de bine. Ea constituie dovada dragostei noastre fată de Dumnezeu şi a interesului pentru semenii noştri. Ascultarea care vine din credinţă demonstrează puterea Domnului Hristos de a transforma viata şi întăreşte în acest fel mărturia creştină (Exod 20:1-17; Psalm 40:7-8; Matei 22:36-40; Deuteronom 28:1-14; Matei 5:17-20; Evrei 8:8-10; Ioan 15:7-10; Efeseni 2:8-10; 1 Ioan 5:3; Romani 8:3-4; Psalm 19:7-14).